рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія

Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія - раздел Философия, Міністерство Фінансів України Дніпропетровський Д...

Міністерство фінансів України

Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут

 

Л.М. Табінська

 

Філософія

 

Опорний конспект лекцій

Частина І

 

 

 

 

Дніпропетровськ-2001


Міністерство фінансів України

Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут

Кафедра гуманітарних дисциплін

 

 

Л.М. Табінська

 

Філософія

 

Опорний конспект лекцій

Для студентів усіх спеціальностей

Частина І

 

 

 

 

Дніпропетровськ-2001

Філософія: Опорний конспект лекцій. У 3-х частинах. – Ч.І. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2001. – 68 с.

Опорний конспект лекцій розроблений за проектом програми з дисципліни “Філософія” для вищих закладів освіти України, затвердженої наказом Міносвіти… Опорні конспекти лекцій повинні допомогти студентам отримати необхідну систему… До кожної теми додається список рекомендованої літератури, указані цілі та план лекцій.

Затверджено на засіданні

Науково-методичної ради

Інституту

Протокол № від

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 6 від 25.12.01

 

© Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут


Передмова

У сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання молоді формуються в контексті переоцінки нашого історичного минулого. Щоб не блукати у лабіринтах нових суспільних процесів, правильно… В лекції 1 акцентується увага на те що філософія – закономірний продукт людського розуму, вища форма його вияву, яка…

Тема 1.філософія як специфічний тип знання

 

Лекція 1

2. Філософія і світогляд. Основні рівні світогляду. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, наука і філософія. 3. Філософія в системі культури. Основні функції філософії: світоглядна,… 4. Соціальна спрямованість філософського знання. Загальнолюдські цінності у філософії. Гуманістичний зміст…

І рівень

 

 

Від примітивних, відсталих форм світогляду до здорового глузду та тверезої, розумової життєвої орієнтації у середі вчених політиків, художників тощо.

Охоплює широке коло поглядів.

Основа: життєво-практичні знання, повсякденний життєвий досвід людей. Слабка захищеність від помилок, слабка самостійність мислення.

 

ІІ рівень

 

 

Охоплює менше коло поглядів, які відображають різноманітні філософські вчення.

Основа: філософські знання, той чи інший творчий, дослідний та практичний досвід.

 

ІІІ рівень

    Це наочно обґрунтований філософський світогляд, який охоплює лише частину філософських вчень.

Лекція 2

1. Становлення філософського знання. Міфоепічні засади філософії. Релігійні основи філософії. 2. Парадигмальність філософського знання: давньокитайська і давньоіндійська… 3. Парадигма давньогрецької (еллінської філософії).

Лекція 3

2. Виникнення середньовічної парадигми західноєвропейської філософії. Релігійний характер філософської думки. 3. Схоластика. Реалізм і номіналізм.  

Лекція 4

2. Філософія Нового часу (ХVІІ-ХVІІІ ст.): а) Проблеми методу. Філософське обґрунтування нової картини світу (Бекон,… б) Просвітництво.

Лекція 5

2. Філософські погляди Маркса, Енгельса. 3. Сучасна світова філософія.  

Лекція 6

1. Філософська думка епохи Київської Русі (Х-ХІV cт.). 2. Філософська і суспільно-політична думка в Україні в ХІV- ХVІІІ ст. 3. Основні ідеї української філософії ХІХ ст.

І етап – ХІV-ХVІ ст.

Характеристика даного етапу: Протест народних мас проти соціального і національного гноблення, який… Єретики виступали проти церковної ієрархії, монархів, критикували з раціоналістичних позицій деякі православні…

ІІ етап – ХVІ-ХVІІІ ст.

Характеристика даного етапу: Антифеодальна, національно-визвольна боротьба проти соціального, національного… Релігійна полеміка Г. Смотрицького, Х. Філалета, І. Вітенського, С.Зізанія, З. Копистенського та ін. значною мірою…

– Конец работы –

Используемые теги: опорний, Конспект, лекцій, опорний, Конспект, лекцій, Філософія0.064

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Опорний конспект лекцій Опорний конспект лекцій Філософія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Управлінський облік Конспект лекцій дає змогу ознайомитися з основами сучасного обліку й навчитися їх практичному застосуванню
Конспект лекцій з курсу Харківська національна академія.. Міського господарства.. Конспект лекцій з курсу Управлінський облік..

Опорний конспект лекцій з дисципліни історія України
Імені юрія кондратюка.. кафедра історії.. опорний конспект лекцій..

Опорний конспект лекцій: Предмет і метод статистики
Опорний конспект лекцій з дисципліни найменування лекцій та їх короткий зміст тема.. тема.. предмет і метод статистики..

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит охоплює теми які.. опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції..

Опорний конспект лекцій навчальна дисципліна бухгалтерський облік
Одеський коледж транспортних технологій.. опорний конспект лекцій.. навчальна дисципліна бухгалтерський облік спеціальність бухгалтерський облік..

Моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухі. Лекція №3. Оцінка обстановки надзвичайної ситуації
Житомирський державний університет імені івана франка.. фiзико математичний факультет кафедра охорони.. зміст вступ лекція моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій..

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам