рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Цивільний процесуальний кодекс України
Оглавление документа.. цивільний процесуальний кодекс України.. розділ i загальні положення глава основні положення..

 1. Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
 2. Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
 3. Стаття 18. Склад суду
 4. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
 5. Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 6. Параграф 2. Інші учасники цивільного процесу
 7. Стаття 70. Закінчення процесуальних строків
 8. Стаття 74. Судові повістки
 9. Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
 10. Стаття 80. Ціна позову
 11. Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
 12. Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
 13. Стаття 86. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
 14. Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами
 15. Стаття 94. Привід свідка
 16. Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
 17. Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
 18. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
 19. Стаття 122. Відкриття провадження у справі
 20. Стаття 130. Попереднє судове засідання
 21. Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
 22. Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 23. Стаття 137. Витребування доказів
 24. Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 25. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 26. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 27. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 28. Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
 29. Стаття 152. Види забезпечення позову
 30. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
 31. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 32. Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
 33. Стаття 171. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта
 34. Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 35. Стаття 175. Мирова угода сторін
 36. Стаття 180. Порядок допиту свідків
 37. Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 38. Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
 39. Стаття 193. Судові дебати
 40. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 41. Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
 42. Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
 43. Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
 44. Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма
 45. Стаття 220. Додаткове рішення суду
 46. Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
 47. Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 48. Стаття 234. Окреме провадження
 49. Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
 50. Стаття 241. Рішення суду
 51. Стаття 255. Рішення суду
 52. Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 53. Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
 54. Стаття 290. Рішення суду
 55. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 56. Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду
 57. Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
 58. Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
 59. Стаття 307. Повноваження апеляційного суду
 60. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
 61. Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 62. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
 63. Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами
 64. Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами
 65. Стаття 361. Підстави перегляду
 66. Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами
 67. Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 68. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 69. Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 70. Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 71. Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 72. Стаття 408. Рішення суду
 73. Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет
 74. Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів
 75. Розділ XI Прикінцеві та перехідні положення

Бухгалтерский учет
О вступлении в силу с января г.. федерального закона от декабря г фз.. о бухгалтерском учете..

 1. Нормативное регулирование БУ
 2. Первичные учетные документы
 3. Регистры бухгалтерского учета
 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
 5. Бухгалтерская учетная политика – 2013
 6. Законодательно-нормативная база
 7. Регистры бухгалтерского учета
 8. Обработка учетной информации
 9. Инвентаризация в учетной политике
 10. Правила документооборота
 11. Бухгалтерская отчетность
 12. Изменение или дополнение?
 13. Понятие, виды (группы) объектов основных средств
 14. Поступление и ввод в эксплуатацию основных средств
 15. Переоценка основных средств
 16. Амортизация основных средств
 17. Ремонт, реконструкция, модернизация основных средств
 18. Выбытие (списание) основных средств
 19. Текущая аренда
 20. Лизинг бывает: финансовым (прямой) и операционным
 21. Инвентаризация основных средств
 22. Понятие нематериальных активов, их виды
 23. Первоначальная оценка
 24. Переоценка
 25. Поступление нематериальных активов
 26. Амортизация нематериальных активов
 27. Выбытие нематериальных активов
 28. Прием на работу
 29. Заработная плата: начисление
 30. Удержания из заработной платы
 31. Выплата заработной платы
 32. "Зарплатные" налоги
 33. По взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
 34. Отпуск: предоставление, оплата
 35. Подотчетные лица
 36. Прочие расчеты с персоналом
 37. Увольнение сотрудника
 38. Правила осуществления кассовых операций
 39. Поступление наличных денег в кассу
 40. Заполнение приходного кассового ордера
 41. Хранение наличных денег в кассе
 42. Выдача наличных денег из кассы
 43. Кассовая книга и отчетность кассира
 44. Заполнение кассовой книги
 45. Денежные документы
 46. Инвентаризация кассы
 47. Приобретение и регистрация ККТ
 48. Наличные расчеты с применением ККТ
 49. Расчеты с использованием платежных карт
 50. Расчетный счет
 51. Поступление материалов
 52. Транспортно-заготовительные расходы, оценка тары
 53. Выбытие материалов
 54. Приобретение товаров
 55. Реализация товаров
 56. Готовая продукция: понятие, порядок оценки
 57. Выпуск продукции
 58. Расходы на продажу
 59. Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей
 60. Понятия издержек, затрат, себестоимости
 61. Учет расходов основного производства
 62. Расходы вспомогательных производств
 63. Расходы обслуживающих производств
 64. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
 65. Учет незавершенного производства
 66. Обобщение затрат на производство. Определение себестоимости
 67. Понятие финансовых вложений, их виды
 68. Поступление и первоначальная оценка финансовых вложений
 69. Последующая оценка финансовых вложений
 70. Доходы и расходы по финансовым вложениям
 71. Обесценение финансовых вложений
 72. Учет уставного капитала
 73. Учет резервного капитала
 74. Учет добавочного капитала
 75. Учет целевого финансирования
 76. Резервы по сомнительным долгам
 77. Резервы предстоящих расходов
 78. Понятие финансового результата
 79. Доходы и расходы по обычной деятельности
 80. Учет прочих доходов и расходов
 81. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
 82. П р и к а з
 83. О правилах осуществления перевода денежных средств
 84. ПБУ 23/2011

Методологія та методи соціальних досліджень
Рецензенти в а полторак доктор філософських наук професор.. в і судаков доктор соціологічних наук професор..

 1. У системі соціальних служб для молоді
 2. Поняття методу та методології
 3. Роль загальнонаукових методів у соціальному пізнанні
 4. Класифікація методів досліджень у сфері соціальної роботи
 5. Методика, техніка, процедури соціального дослідження
 6. Список літератури
 7. Поняття, специфіка, функції соціального дослідження
 8. Етапи соціального дослідження
 9. Поняття, функції, структура програми соціально дослідження
 10. Етапи розробки програми соціального дослідження
 11. Питання та завдання до теми
 12. Сутність та складові організації соціального дослідження
 13. Елементи планування соціального дослідження. Види планів
 14. Структура плану соціального дослідження
 15. Визначення, витоки та основні категорії вибіркової процедури
 16. Характеристики випадкової вибірки різного обсягу
 17. Формули для розрахунку обсягу простої випадкової вибірки
 18. Таблиця для визначення члена сім’ї, якій підлягатиме опитуванню
 19. Деякі принципи розрахунку обсягу вибірки
 20. Питання та завдання до теми
 21. Список літератури
 22. Сутність процедури вимірювання
 23. Види шкал та припустимі математичні операції з ними
 24. Обґрунтованість вимірювання
 25. Стійкість вимірювання
 26. Досліджуваних характеристик
 27. Точність та правильність вимірювання
 28. Список літератури
 29. Сутність та пізнавальні можливості методу аналізу документів
 30. Види документів
 31. Відбір документів для вивчення
 32. Види аналізу документів
 33. Таблиця 8
 34. Сутність, переваги та недоліки методу спостереження
 35. Види спостережень та їх особливості
 36. Специфіка реалізації стандартизованого спостереження
 37. Зразок протоколу спостереження
 38. Методом спостереження
 39. Питання та завдання до теми
 40. Види соціального експериментування та їх особливості
 41. З однією контрольною групою
 42. З двома контрольними групами
 43. Структура соціального експерименту
 44. Поняття, генезис, основні види опитування
 45. Види опитувань у соціальних дослідженнях в мережі ЦССМ
 46. Усні опитування. Вимоги до інтерв’юерів
 47. Анкетне опитування
 48. Структура опитувальника. Види питань анкети
 49. Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до наступних форм поведінки
 50. Питання та завдання до теми
 51. Сутність, генезис та характерні особливості метода фокус-груп
 52. Узагальнення результатів фокусованого інтерв’ю та можливості їх застосування у дослідницькій діяльності та практичній соціальній роботі
 53. Виникнення, розвиток та сутність тестів
 54. Основні групи тестів
 55. Критерії надійності та складові тестових методик
 56. Процедурні особливості застосування деяких тестових методик
 57. Питання та завдання до теми
 58. Сутність, специфіка, сфера застосування експертних опитувань
 59. Основні різновиди методу та їх процедурні особливості
 60. Питання та завдання до теми
 61. Сутність, призначення, основні поняття соціометричного опитування
 62. Етапи, процедури, інструментарій соціометричного опитування
 63. Зразок соціоматриці
 64. Питання та завдання до теми
 65. Поняття та види класифікації емпіричних даних
 66. Таблиця одномірного розподілення
 67. Способи графічного представлення емпіричної інформації
 68. Таблиця 2х2
 69. Розрахунок коефіцієнту Спірмена
 70. Міри зв’язку для інтервальних змінних
 71. Кластерний та факторний види статистичного аналізу даних
 72. Комп’ютерні програми опрацювання даних соціального дослідження
 73. Та ефективністю їх праці в залежності від характеру праці
 74. Оформлення результатів дослідження

Методическое пособие по дисциплине организация производства аудиовизуальной продукции
Факультет продюсерства и экономики.. кафедра продюсерского мастерства..

 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
 2. Список нормативных правовых документов
 3. В предпроизводственном периоде продюсер
 4. Европейские киноиндустрии
 5. В погоню за эталоном
 6. В СК России входит ассоциация каскадеров
 7. Российские фестивали и кинорынки
 8. Так же на Российском рынке существуют три переводных периодических издания
 9. Основные игроки
 10. НТВ, ТНТ, НТВ-Плюс
 11. В настоящее время телеканалы являются основными продюсерами и заказчиками производства телесериалов, телевизионных и документальных фильмов
 12. Продюсерские центры
 13. Независимые продюсерские компании
 14. Исполнители - продюсерская компания
 15. Особенности производства фильмов разных видов и жанров
 16. Игровое кино
 17. Мелодрама
 18. Триллер
 19. Комедия
 20. Мюзикл
 21. Фантастический фильм. Фэнтези. Фильм ужасов
 22. Исторический фильм
 23. Особенности производства неигровых фильмов различных видов
 24. Особенности производства неигровых фильмов различных жанров
 25. Анимация
 26. Ручная анимация
 27. Трехмерная анимация
 28. Computer generation
 29. Особенности производства анимационных фильмов
 30. Бизнес-план
 31. Создание киносценария. Цели, задачи
 32. Производственный анализ киносценария является основой для разработки
 33. Источники финансирования кинопроизводства. Организация финансирования проекта
 34. Для организации и привлечения спонсоров продюсерская компания создает
 35. История
 36. Продукт является действующим персонажем в сюжете
 37. Эффективные модели Product Placement
 38. Product Placement vs закон о рекламе
 39. Евримаж
 40. Ежегодно страны-участники Eurimages платят членский взнос, размер которого исчисляется в сотнях тысяч евро
 41. Как устроен американский профсоюз кино
 42. Журнал инструктажа по технике безопасности (специалист по охране труда и технике безопасности в кинопроизводстве)
 43. Подготовка и подписание контрактов аренды или изготовления СПС
 44. Управленческие продюсерские решения
 45. Производительность связана с трудоемкостью и качеством труда
 46. Рекламный ролик. Монтажные листы. Негатив. Позитивные и видеоматериалы. Документы. Прокатное удостоверение
 47. Комплект промежуточных исходных материалов
 48. Организация киносъемок трюковых и сложных сцен и объектов
 49. Департамент государственной поддержки кинематографии

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)». Цель, задачи. Комплексный характер. Термины и определения
Бжд это наука об оптимальном взаимодействии человека со средой обитания средаобитания определяется как часть производства и совокупность реальных.. задачи обеспечение здоровых условий жизни и труда высокая продолжительность.. цель приобретение теор знаний и навыков в выявлении оценке контроле и опасности окр среды в т ч и..

 1. Термины и определения
 2. Источники и уровни негативных факторов производственной среды
 3. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной среды
 4. Квантификация опасностей
 5. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска
 6. Структурно-функциональная система восприятия и компенсация организмом человека воздействия факторов среды обитания
 7. Основные психофизические законы восприятия
 8. Распределение функций между человеком и машиной. Методы повышения надежности эргатических систем
 9. Эргатические системы. Особенности, уровни организации
 10. Характеристика анализаторов человека
 11. Специальное расследование несчастных случаев
 12. Расследование, регистрация и учет несчастных случаев на производстве
 13. Ответственность собственника и работодателя за соблюдение нормативных требований по безопасности труда и охране окружающей среды
 14. Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Этапы экспертизы
 15. Подготовка и повышение квалификации кадров по безопасности жизнедеятельности
 16. Экологический кодекс РБ
 17. Нормирование производственного освещения. Основные нормируемые параметры и принципы нормирования
 18. Производственное освещение. Основные характеристики. Требования к системам освещения
 19. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
 20. Комбинированное действие вредных веществ. Эффект суммации
 21. Акустические колебания. Виды шума. Воздействие шума на организм человека
 22. Нормирование производственного шума. Методы и средства защиты от шума
 23. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры
 24. Нормирование вибраций. Защита от вибраций
 25. Характеристики ионизирующего излучения
 26. Действие ионизирующего излучения на организм человека. Внешнее и внутренее облучение
 27. Ионизирующие излучения. Экспозиционная, поглощенная, эквивалентная и эффективная дозы. Единицы измерения
 28. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих излучений. Методы защиты
 29. Основные санитарные правила (ОСП) работы с источниками ионизирующих излучений
 30. Приборы радиационного контроля
 31. Формула для определения светового потока лампы или группы ламп
 32. Особласти воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование. Защита
 33. Нормированиие ЭМИ. Методы и средства защиты
 34. Инфракрасное излучение. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита
 35. Защитное заземление, виды
 36. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со статическим электричеством. Нормирование. Защита
 37. Воздействие электрического тока на человека. Пороговое значение токов
 38. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение
 39. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
 40. Зануление, защитное отключение и другие средства защиты в электроустановках
 41. ЧС природного и техногенного характера
 42. Методика и средства тушения пожаров
 43. Социальный риск - зависимость частоты возникновения событий, вызывающих поражение определенного числа людей от этого числа люден
 44. Факторы, определяющие устойчивость функционирования промышленных объектов и систем
 45. Опыт подготовки населения к возможным ЧС
 46. Планирование мероприятий по профилактике ЧС на предприятии
 47. Прогнозирование химической обстановки при авариях на ХОО
 48. Декларация безопасности промышленного объекта РФ. РБ
 49. Оповещение в ЧС, использование индивидуальных средств защиты и защитных сооружений
 50. Аппараты для очистки выбросов в атмосферу
 51. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС
 52. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Бытовые отходы. Радиоактивные отходы
 53. Мониторинг окружающей среды
 54. Экономическое обеспечение охраны труда
 55. Физические и психофизиологические нагрузки на человека в эргатической системе
 56. Перегрузки эмоциональные и умственные
 57. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические нагрузки. Монотонность труда
 58. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
 59. Система управления БТ на предприятии
 60. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетическое горение

Безопасность жизнедеятельности конспект лекций
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. сибирский федеральный университет.. инженерно строительный институт..

 1. КРАСНОЯРСК, 2010
 2. Критерии комфортности и безопасности
 3. Основные положения теории риска
 4. Показатели негативности жизнедеятельности
 5. Безопасности жизнедеятельности
 6. Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности
 7. Микроклимат
 8. Производственное освещение
 9. Человека
 10. Человека
 11. Государственное управление охраной труда
 12. Организация обучения по охране труда
 13. На производстве
 14. Объектов
 15. Вредные вещества
 16. Производственная пыль
 17. Вредные вещества в строительстве
 18. Производственный шум
 19. Производственная вибрация
 20. Электромагнитные поля и излучения
 21. Ионизирующие излучения
 22. Электробезопасность
 23. Защита от атмосферного электричества
 24. Безопасность работы с сосудами, находящимися под давлением
 25. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
 26. Опасные и вредные факторы строительного производства
 27. Безопасность проведения работ с повышенной опасностью
 28. На строительные объекты
 29. Веществ
 30. Пожарной безопасности
 31. По пожарной опасности
 32. По взрывопожарной опасности
 33. Огнестойкость строительных конструкций
 34. Огнестойкость зданий
 35. В здании
 36. Противопожарные преграды и устройства
 37. Вынужденная эвакуация людей из зданий
 38. Способы и средства тушения пожаров
 39. Чрезвычайных ситуаций
 40. Алфавитный указатель
 41. Библиогафический список

Система стандартов безопасности труда
Оптимальные условия труда класс условия при которых сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня.. допустимые условия труда класс характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса которые не..

 1. Система стандартов безопасности труда
 2. Группы вредных и опасных факторов
 3. Формы трудовой деятельности
 4. Моделирование и прогнозирование условий возникновения опасных ситуаций
 5. Методические подходы к определению риска
 6. Основные фазы в развитии ЧС
 7. Помощь при отравлении аммиаком
 8. Ядерное оружие
 9. Химическое оружие. Характер действий основных отравляющих веществ
 10. ОВ удушающего действия поражают главным образом легкие. Главные ОВ — фосген и дифосген
 11. Определение и задачи ГО
 12. Гражданские организации ГО
 13. Землятресения. 12 бальная шкала
 14. Определение вентиляции. Механизмы вентиляции . Смешанная вентиляция.Кондицеонирование
 15. Естественная
 16. Системы и виды освещения
 17. Пожар и его ликвидация

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС
Биолого социальная чрезвычайная ситуация биосоциальная чс состояние при котором в результате возникновения источника биолого социальной.. к чрезвычайным ситуациям биолого социального характера относятся.. инфекционные заболевания людей единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний..

Безопасность жизнедеятельности. Учебник
Фгаоу уральский федеральный университет.. имени первого президента России б н ельцина.. а а волкова в г шишкунов..

 1. Любая деятельность потенциально опасна
 2. Понятие риска
 3. Концепция приемлемого риска
 4. Методические подходы к изучению риска
 5. Роль атмосферы в жизни планеты
 6. Состав атмосферы
 7. Влияние атмосферных загрязнителей на биосферу
 8. Влияние пыли
 9. Влияние химических веществ на живые организмы
 10. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе
 11. Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны
 12. Комбинированное воздействие вредных веществ на организм человека
 13. Санитарно-гигиенические нормативы как критерии экологичности источника воздействия на среду обитания
 14. Загрязнители водных источников
 15. Показатели качества воды
 16. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы
 17. Основные загрязнители почвы
 18. Обращение с отходами
 19. Методы переработки отходов
 20. Виды экологического мониторинга
 21. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности
 22. Краткая характеристика нормативных актов по охране труда в РФ
 23. Служба охраны труда в организации
 24. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда
 25. Инструктаж по безопасности труда
 26. Дисциплинарная ответственность
 27. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий
 28. Уголовное наказание применяется только по приговору суда
 29. Материальная ответственность
 30. Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
 31. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника
 32. Нормирование производственного микроклимата
 33. Влияние степени ионизации воздуха на организм человека
 34. Расчет необходимого воздухообмена
 35. Влияние шума на организм человека
 36. Физические характеристики шума
 37. Нормирование шума
 38. Ультразвук и инфразвук
 39. Основные характеристики вибрации
 40. Нормирование вибрации
 41. Методы борьбы с шумом и вибрацией
 42. Электромагнитные поля
 43. Нормирование ЭМП промышленной частоты и статических полей
 44. Нормирование электромагнитных полей радиочастот
 45. Методы и средства защиты от воздействия ЭМП
 46. Факторы риска при работе с компьютерами, нормы и рекомендации для защиты от ЭМП при эксплуатации компьютеров
 47. Лазерное излучение
 48. Понятие активности
 49. Виды доз излучения
 50. Действие ионизирующего излучения на организм человека
 51. Нормирование ионизирующих излучений
 52. Принципы обеспечения радиационной безопасности
 53. Защита от ионизирующих излучений
 54. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение
 55. Естественное освещение
 56. Решение
 57. Искусственное освещение
 58. Гигиенические требования, отражающие качество производственного освещения
 59. Требования безопасности к производственным процессам
 60. Требования безопасности к производственному оборудованию
 61. Основные методы обеспечения безопасности
 62. Опасные зоны оборудования и средства защиты
 63. Виды поражений
 64. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
 65. Двухфазное прикосновение
 66. Однофазное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью
 67. Напряжение прикосновения и шаговое напряжение
 68. Средства индивидуальной защиты, используемые в электроустановках
 69. Первая помощь при поражениях электрическим током
 70. Критерии оценки травматизма
 71. Расследование несчастных случаев на производстве и случаев профзаболеваний
 72. Обязанности работодателя
 73. Порядок расследования
 74. Порядок расследования профессиональных заболеваний
 75. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания
 76. Основные законодательные и подзаконные акты
 77. Фазы развития крупных аварий
 78. Очаги поражения, создаваемые при чс
 79. Землетрясения
 80. Параметры землетрясения
 81. Наводнения
 82. Понятие пожара. Условия возникновения горения
 83. Формы горения
 84. Показатели взрыво- и пожарной опасности веществ
 85. Решение
 86. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды
 87. Характеристика зон при взрыве
 88. Действие ударной волны на человека, здания и сооружения
 89. Основные причины взрывов на производстве
 90. Опасные факторы пожара
 91. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
 92. Понятие предела огнестойкости. Степени огнестойкости строительных конструкций
 93. Способы пожаротушения
 94. Огнетушащие вещества
 95. Пожарная техника
 96. Средства обнаружения пожара
 97. Общие положения
 98. Комплекс средств молниезащиты
 99. Внешняя молниезащитная система
 100. Защита от вторичных воздействий молнии
 101. Общие положения
 102. Разработка Декларации промышленной безопасности
 103. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте
 104. Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее уровни
 105. Основные задачи РСЧС
 106. Силы и средства РСЧС
 107. Права, обязанности и ответственность граждан по Гражданской обороне
 108. Оповещение о чрезвычайных ситуациях
 109. Речевая информация
 110. Библиографический список

Безопасность. Теоретические основы безопасности
Глава.. теоретические основы.. выводы проблемы безопасности жизнедеятельности касаются всего человечества они могут быть глобальными межгосударственны ми внутригосударственными и..

 1. Безопасность
 2. Жизнедеятельности
 3. Объекты, принципы и направления безопасности жизнедеятельности
 4. Города, загрязняющие воздушный бассейн России
 5. Основы физиологии труда и рациональные условия деятельности человека
 6. Безопасность быта и потребительских услуг
 7. Общая характеристика техногенных опасностей
 8. Обеспечение безопасности на транспорте
 9. Обеспечение безопасности с учетом факторов вредности
 10. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны
 11. Допустимые величины вибрации в производственных помещениях предприятий
 12. Применение экобиозащитной техники
 13. Выявление и оценка радиационной обстановки при чрезвычайной ситуации
 14. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
 15. Функционирование объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций
 16. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 17. Человеческий фактор в обеспечении
 18. Организация государственной системы безопасности жизнедеятельности
 19. И организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
 20. Расследования, учета и анализа несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, пожаров, катастроф и стихийных бедствий
 21. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности
 22. Понятие национальной безопасности
 23. Роль экономической безопасности в системе национальной безопасности
 24. Основные угрозы экономической безопасности
 25. Государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности
 26. Экономическая безопасность организации (предприятия)
 27. Жизнедеятельности
 28. Основные международные конвенции и соглашения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. московский государственный технологический университет станкин.. б г певцов..

 1. Безопасность жизнедеятельности
 2. Термины, определения
 3. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере
 4. Взаимодействие человека и техносферы
 5. Опасные (вредные и травмирующие) факторы
 6. Безопасность, системы безопасности
 7. Теоретические основы и практические функции БЖД
 8. Критерии комфортности и безопасности техносферы. Понятие риска
 9. Основы проектирования техносферы по условиям БЖД
 10. Роль инженера в обеспечении БЖД
 11. Физический труд. Физическая тяжесть труда. Оптимальные условия труда
 12. Умственный труд
 13. Общие характеристики анализаторов
 14. Характеристика зрительного анализатора
 15. Характеристика слухового анализатора
 16. Характеристика кожного анализатора
 17. Кинестетический и вкусовой анализатор
 18. Психофизическая деятельность человека
 19. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
 20. Виды химических веществ
 21. Показатели токсичности химических веществ
 22. Влияние звуковых волн и их характеристики
 23. Виды звуковых волн и их гигиеническое нормирование
 24. Виды и источники вибрации
 25. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека
 26. Электромагнитное поле диапазона радиочастот
 27. Нормирование воздействия электромагнитного излучения радиочастот
 28. Источники и характеристики инфракрасного излучения
 29. Биологическое действие инфракрасного излучения. Нормирование ИКИ
 30. Источники и характеристики УФИ
 31. Биологическое действие УФИ. Нормирование УФИ
 32. Составляющие формирования световой среды
 33. Источники света производственного освещения
 34. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения
 35. Биологическое действие лазерного излучения
 36. Нормирование лазерного излучения
 37. Виды поражения электрическим током
 38. Характер и последствия поражения человека электрическим током
 39. Категории производственных помещений по опасности поражения электрическим током
 40. Опасность трехфазных электрических цепей с изолированной нейтралью
 41. Опасность трехфазных электрических сетей с заземленной нейтралью
 42. Опасность сетей однофазного тока
 43. Растекание тока в грунте
 44. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
 45. Виды вентиляции. Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к системам вентиляции
 46. Определение необходимого воздухообмена
 47. Расчет естественной общеобменной вентиляции
 48. Расчет искусственной общеобменной вентиляции
 49. Расчет местной вентиляции
 50. Кондиционирование воздуха
 51. Контроль производительности систем вентиляции
 52. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)
 53. Нормирование и расчет естественного освещения
 54. Искусственное освещение, нормирование и расчет
 55. Источники света и светильники
 56. Методы и средства снижения негативного влияния шума
 57. Определение эффективности некоторых альтернативных методов снижения уровня шума
 58. Методы и средства снижения вредного влияния вибрации
 59. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастот
 60. Средства защиты от воздействия от инфракрасного и ультрафиолетового излучений
 61. Защита при работе с лазерами
 62. Защитное заземление
 63. Зануление
 64. Защитное отключение
 65. Применение индивидуальных электрозащитных средств
 66. Устройство и правила пользования СИЗ органов дыхания, защиты головы, глаз, лица, органов слуха, рук, специальной защитной одеждой и обувью
 67. Санитарно-гигиенические требования к генеральным планам промышленных предприятий
 68. Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям и помещениям
 69. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
 70. Цели управления охраной труда на предприятии
 71. Задачи, функции и объекты управления охраной труда
 72. Информация в управлении охраной труда
 73. Конституция РФ
 74. Трудовой кодекс РФ
 75. Нормативные правовые акты по охране труда
 76. Система стандартов безопасности труда. (ССБТ)
 77. Библиографический список

Понятие о проблеме БЖД
Административная ответственность выражается в наложении административного взыскания за нарушение требований охраны труда даже не повлекшего.. дисциплинарная ответственность выражается в виде замечания выговора.. материальная ответственность выражается в полной или частичной компенсации работнику ущерба причиненного работой во..

 1. Понятие о проблеме БЖД
 2. Элементы психологии БЖД
 3. Общие принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности в стране
 4. Органы государственного надзора за обеспечением БЖД
 5. Организация охраны труда на предприятии
 6. Управление ОТ на предприятии
 7. Обучение по охране труда
 8. Производственный травматизм
 9. Льготы за работу во вредных условиях
 10. Влияние микроклимата на организм человека
 11. Нормирование параметров микроклимата
 12. Защита от вредных веществ
 13. Вентиляция производственных помещений
 14. Производственный шум
 15. Понятие о диффузном звуковом поле
 16. Звукопоглощение
 17. Методы защиты от шумана основе уравнений
 18. Защита временем
 19. Экранирование шума
 20. Использование глушителей
 21. Защита от вибрации
 22. Увеличение реактивного импеданса (сопротивления) колеблющейся системы
 23. Производственное освещение
 24. Проектирование искусственного освещения
 25. Краткая характеристика источников света
 26. Нормирование электромагнитного воздействия
 27. Защита от электромагнитных полей (ЭМП)
 28. Воздействие ионизирующих излучений на человека
 29. Нормирование ИИ
 30. Защита от ионизирующего излучения
 31. Особенности защиты от нейтронного ИИ
 32. Особенности защиты от фотонного излучения
 33. Факторы, влияющие на исход электротравм
 34. Анализ опасности включения человека в электрическую цепь (сеть с изолированной нейтралью)
 35. Растекание тока в земле. Понятие о сопротивлении заземляющего устройства, напряжениях шага и прикосновения
 36. Меры электробезопасности (без заземления и зануления)
 37. Понятие действующего оборудования. Причины повышенной травмоопасности при обслуживании действующего оборудования
 38. Обеспечение безопасности при обслуживании действующего оборудования
 39. Станции на твердом топливе
 40. Характеристики наиболее распространенных в энергетике АХОВ и особенности оказания 1-й помощи
 41. Особенности развития химической аварии при различных способах хранения АХОВ
 42. Особенности распространения облака зараженного воздуха на открытой территории и в населенных пунктах
 43. Локализация и ликвидация очага химической аварии

Предмет и задачи БЖД
Опыт свидетельствует что любая деятельность потенциально опасна это утверждение носит аксиоматический характер в то же время признается что.. в учебной дисциплине безопасность жизнедеятельности соединены тематика.. задачи БЖД идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных воздействий среды обитания..

 1. Опасность. Виды опасностей
 2. Причины возникновения ЧС

Безопасность жизнедеятельности в условиях производства
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования..

 1. Ростов-на-Дону
 2. Активных глушителей шума
 3. Последовательность расчета активного глушителя шума
 4. Результаты расчета активного глушителя шума
 5. Расчетные формулы
 6. Допустимое напряжение в прокладке s и динамический модуль
 7. Упругих материалов
 8. Защитного заземления
 9. Назначение, устройство, принцип действия защитного зануления
 10. Обмоток масляных трансформаторов
 11. Обмоток сухих трансформаторов
 12. На отключающую способность
 13. Требования к аппаратам защиты
 14. Плавкие предохранители
 15. Автоматические выключатели (автоматы)
 16. Расчет требуемых параметров и выбор аппаратов защиты
 17. Последовательность расчета и выбора номинальных токов плавких вставок предохранителей
 18. И выбора предохранителей
 19. Выбор источника света
 20. Определение количества и размещение светильников
 21. Выбор нормированного значения освещенности
 22. Выбор мощности лампы
 23. Искусственного освещения помещений
 24. Расчетные формулы
 25. Расчет прожекторного освещения
 26. Путей приемо-отправочного парка
 27. Назначение и конструктивное исполнение канатов и стропов
 28. И типы молниезащиты
 29. Зоны защиты молниеотводов
 30. Приложения
 31. Библиографический список

Безопасность и экологичность проекта
Пожаро взрывобезопасность.. пожары на машиностроительных заводах представляют большую опасность для.. пример пересечение границы смежного участка пути..

 1. Пути эвакуации
 2. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий
 3. Огнетушащие вещества и аппараты пожаротушения
 4. Очистка газов от галогенов и их соединений

Круг практических задач БЖД обусловлен выбором принципов защиты
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека на всех стадиях его.. научные задачи БЖД сводятся к теоретическому анализу и разработке методов идентификации опасных и вредных факторов..

 1. Профилактические мероприятия (микроклимат)
 2. Естественная вентиляция. Неорганизованная и организованная (аэрация)
 3. Общеобменная механическая вентиляция
 4. Расчет min необходимой производительности общеобменной механической вентиляции при избыточном тепловыделении
 5. Расчет min необходимой производительности общеобменной механической вентиляции при выделении избыточной влаги
 6. Местная вентиляция
 7. Механизмы для перемещения воздуха
 8. Шум. Причины возникновения и физические характеристики шума. Порог слышимости и болевого ощущения
 9. Характеристики источников шума
 10. Основные методы борьбы с шумом. Звукопоглощение, звукоотражение, звукоизоляция
 11. Вибрация. Понятие. Причины возникновения и физические характеристики вибрации
 12. Воздействие вибраций на человека
 13. Виброизоляция
 14. Источники искусственного света и осветительные приборы
 15. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 4 степени ожогов
 16. Факторы, влияющие на исход воздействия электрического тока на человека
 17. Анализ условий поражений людей электрическим током
 18. Пожаро- и взрывоопасность электроустановок
 19. Условия и виды горения
 20. Особенности горения газов, жидкостей и твердых веществ
 21. Показатели горючести веществ и материалов
 22. Категорирование производственных помещений по взрыво и пожароопасности в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009
 23. Огнестойкость строительных конструкций
 24. Противопожарные преграды
 25. Эвакуация людей во время пожара
 26. Средства пожаротушения
 27. Первая помощь при поражении электрическим током
 28. Защитное заземление

Материалы и устройства, применяемые для виброизоляции
На сайте allrefs.net читайте: материалы и устройства, применяемые для виброизоляции.

Дисципліни “Безпека життєдіяльності”
Та спорту України.. тернопільський національний економічний університет кафедра психологічних і педагогічних дисциплін..

 1. Особливості формування здоров’я молоді в Україні перехідного періоду
 2. Правові основи безпеки життєдіяльності
 3. Основні визначення здоров’я і вплив на нього навколишнього середовища
 4. Особливості формування здоров’я молоді в Україні перехідного періоду
 5. Ускладнення травм
 6. Грози і ураження блискавкою
 7. Вплив на організм синтетичних миючих засобів
 8. Біоетика та біобезпека - основні поняття
 9. Конфлікти: види, наслідки
 10. Контроль за безпекою продуктів харчування
 11. Максимально допустимі рівні вмісту пестицидів у харчових продуктах
 12. Контроль за безпекою продуктів харчування
 13. Профілактика радіаційних уражень та їх наслідків, радіозахисне харчування
 14. Зобов’язання власників та працівників підприємств щодо забезпечення пожежої безпеки
 15. Категорія машинобудівних підприємств з тоски зору вибухопожежної небезпеки
 16. Текстовий матеріал
 17. Ризик - це кількісна оцінка небезпеки, яка визначається як добуток ймовірності негативної події на величину можливого збитку (шкоди) від неї
 18. Рівень імовірності небезпек
 19. Індекс ризику небезпеки
 20. Найбільші небезпеки загибелі людей у США
 21. Текстовий матеріал
 22. Текстовий матеріал
 23. Текстовий матеріал

Безпека життєдіяльності (конспект лекцій)
Київський політехнічний інсттут.. кафедра охорони праці.. промислової та цивільної безпепки..

 1. Класифікація вражаючних факторів
 2. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності
 3. Кількісна оцінка небезпек
 4. Класифікатор безпеки професійної діяльності
 5. Оцінка ризику небезпеки
 6. Категорії серйозності небезпек
 7. Рівні ймовірності небезпеки
 8. Матриця оцінки ризику
 9. Концепція прийнятного (допустимого) ризику
 10. Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки
 11. Управління ризиком
 12. Якісний аналіз небезпек
 13. Приклад побудови дерева відмов
 14. При експлуатації побутової праски
 15. Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей тварин, рослин та об‘єкти економіки
 16. Вулкани
 17. Урагани
 18. Снігові лавини
 19. Біологічні небезпеки
 20. Білогічна зброя
 21. Природні пожежі
 22. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах
 23. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Хімічна безпека
 24. Аварії на транспорті
 25. Хімічна безпека
 26. Порядок визначення
 27. Пожежна безпека
 28. Система попередження пожеж і вибухів
 29. Основні заходи щодо попередження вибухів та пожеж
 30. Основні характеристики іонізуючого випрмінювання
 31. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань
 32. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
 33. Радіаційна безпека
 34. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 35. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС
 36. Класифікація конфліктів
 37. Економічні конфлікти
 38. Організаційні конфлікти
 39. Сучасні інформаційні технології та їх вплив на людину
 40. Алкоголізм
 41. Тютюнокуріння
 42. Наркоманія
 43. Бактеріальні інфекції
 44. СНІД — синдром набутого імунодефіциту
 45. Екстремальні ситуації криміногенного характеру
 46. Забруднення атмосфери міст
 47. Забруднення міських приміщень
 48. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст
 49. Менеджмент безпеки
 50. Загальні та допоміжні функції управління
 51. Спеціальні функції управління
 52. Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної небезпеки
 53. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта
 54. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта
 55. Основні принципи і положення захисту населення і територій у разі надзвичайної ситуації
 56. Основні напрями, мета та завдання захисту населення і територій
 57. Планування заходів захисту населення
 58. Заходи захисту населення і територій, які проводять завчасно
 59. Технологія прийняття управлінських рішень
 60. Інформація про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, поведінка та дії в цих умовах

«Безопасность жизнедеятельности»
Для специальностей.. экономика и бу ч сварочное производство ч..

 1. ЧС природного характера
 2. ЧС техногенного характера
 3. ЧС социального характера
 4. ЧС экологического характера
 5. «ЧС» военного времени, их эффективность и характеристика
 6. ЧС с применением ОСП
 7. Прогнозирование ЧС. Порядок выявления и оценки обстановки
 8. ЕГС предупреждения и ликвидация ЧС «РСЧС», назначение, задачи, силы и средства
 9. Силы и средства РСЧС
 10. Назначение, структура и задачи ГО в мирное и военное время
 11. Обеспечение устойчивой работы экономики
 12. Основы управления в БЖД. Нормативные документы в области БЖД
 13. Организация защиты населения в ЧС. Инженерная защита
 14. Организация и проведение эвакуации
 15. Средства индивидуальной защиты(СИЗ)
 16. Медицинские средства защиты
 17. Основные мероприятия по обеспечению устойчивости работы экономики. Пожарная безопасность
 18. Виды горения
 19. Степени горючести веществ
 20. Категории помещений по пожарной опасности
 21. Основные документы по пожарной безопасности
 22. Основные угрозы
 23. История создания ВС РФ
 24. ВС РФ, виды и рода войск, их назначение и характеристика
 25. ВМФ военно-морской флот
 26. Другие войска, их состав и предназначение
 27. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность и её элементы. Воинский учёт
 28. Подготовка и поступление на военную службу по призыву и по контракту. Альтернативная гражданская служба
 29. Отсрочки от призыва предоставляются
 30. Составы и воинские звания. Воинские должности. Форма одежды. Пребывание в запасе
 31. Пребывание в запасе
 32. Военная присяга. Воинская дисциплина. Виды ответственности. Преступления против военной службы
 33. Права и льготы военнослужащих по Российскому законодательству
 34. Автомат Калашникова, устройство и взаимодействие частей, разборка, сборка
 35. Порядок поступления в военно-учебные заведения
 36. Боевые традиции и воинские ритуалы. Общевоинские уставы ВС РФ
 37. Военные аспекты международного права. Государственные награды России
 38. Здоровье человека. Основные критерии. Вредные привычки и их влияние
 39. Раны, травмы, кровотечения. Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях
 40. Острая сердечная недостаточность
 41. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, ушибах

Безпека життєдіяльності
Серія вища освіта в україні s t.. є п желібо н м заверуха в в зацарний.. безпека життєдіяльності..

 1. Передмова
 2. ВСТУП о
 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 5. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності
 6. З цього досить складного визначення виведемо головне: життя можна розглядати як послідовний, упорядкований обмін речовин і енергії
 7. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 9. Джерелами природні процеси та явища (носіями)* елементи техногенного середовища небезпек є ♦ людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки
 10. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 12. Таблиця 1.1
 13. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
 14. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 15. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 16. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 17. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 18. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 19. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 20. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 21. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 22. ТСОРІТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 23. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 24. Таблиця 1.3
 25. Рівні ймовірності небезпеки
 26. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 27. Управління ризиком
 28. І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 29. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 30. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 31. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 32. ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 33. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 34. Людина як елемент системи «людина - життєве середовище»
 35. Людина як елемент системи «людина - життєве середовище»
 36. І- людина як елемент системи «людина - життєве середовище»
 37. Фізіологічні особливості організму людини
 38. Обмін органічних речовин
 39. Значення макроелементів для організму людини
 40. Риси людини
 41. Et 5 Ou
 42. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
 43. Основні положення ергономіки
 44. Основні положення ергономіки
 45. Завдання для самостійного опрацювання
 46. Питання для обговорення на семінарських заняттях
 47. Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт
 48. Дія шуму і вібрації на організм людини
 49. Таблиця 3.1
 50. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 51. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 131
 52. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 133
 53. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 54. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 137
 55. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 56. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ IX ПОПЕРЕДЖЕННЯ 139
 57. НЄБЕЗПЄКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕНИЙ
 58. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 141
 59. Вплив емп на організм людини
 60. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 145
 61. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 62. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 149
 63. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ТХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 64. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 65. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 66. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 155
 67. Психофізіологічні небезпеки
 68. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 159
 69. Розумова діяльність людини
 70. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 161
 71. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 72. НЕВЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 163
 73. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 74. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 165
 75. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ. ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 76. Взр завдання для самостійного опрацювання
 77. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті, засоби їх попередження
 78. У теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт
 79. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження 169
 80. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 81. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 173
 82. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 175
 83. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 84. Деякі рекомендації щодо правил поведінки в умовах небезпеки землетрусу
 85. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при повені
 86. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 87. Lt;■ НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 183
 88. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 89. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 187
 90. Небезпеки техногенного характеру
 91. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІ
 92. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 189
 93. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДИ
 94. БЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 191
 95. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКИ
 96. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 193
 97. Quot;■ НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 195
 98. НЄБЕЗПСКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 99. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 197
 100. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 101. Соціально-політичні небезпеки
 102. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 201
 103. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 104. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 203
 105. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКИ
 106. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 205
 107. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 108. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 209
 109. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 110. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 213
 111. Л. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 112. Комбіновані небезпеки
 113. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ IX НАСЛІДКІВ
 114. Quot;>• НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 217
 115. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКИ
 116. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 219
 117. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 118. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 221
 119. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКИ
 120. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 223
 121. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 122. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 123. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКИ
 124. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 125. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕНИЙ ЇХ НАСЛІДКІВ 231
 126. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 127. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 233
 128. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 129. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 235
 130. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 237
 131. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 132. Урбанізованому середовищі
 133. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 134. Забруднення атмосфери міст
 135. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 241
 136. Забруднення питної води в містах
 137. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 243
 138. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 245
 139. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 140. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
 141. Теми для доповідей, рефератів і контрольних робіт
 142. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 249
 143. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків
 144. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 145. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 146. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 147. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 148. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 149. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 257
 150. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 151. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 152. J; режимі діяльності у надзвичайному стані здійснюються заходи у відповідності з Законом України «Про надзвичайний стан».
 153. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 154. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 155. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 156. Встановлення факту віднесення аварійної події до рангу НС, визначення виду та рівня НС проводиться у такій послідовності.
 157. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 265
 158. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 159. Надання першої долікарської допомоги потерпілому
 160. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 161. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 162. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 163. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 164. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 165. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 166. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 167. S. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 168. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 169. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 170. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 171. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 172. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 173. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 174. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 175. Допомога при отруєннях
 176. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 177. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 178. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 179. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 291
 180. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
 181. Pound;*Щ ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 182. Правові основи безпеки життєдіяльності
 183. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 184. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 185. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 297
 186. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 187. У статті 4 визначені основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
 188. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 189. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 190. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 191. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 192. Б. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 193. За безпекою життєдіяльності
 194. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 195. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 196. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 197. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЄКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОЇ
 198. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
 199. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 200. ДОДАТОК
 201. ЛІТЕРАТУРА

Основные понятия БЖД
Основные понятия БЖД.. БЖД это наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека с.. техносфера это среда обитания возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей или технологических..

 1. Анализ риска
 2. Стандартизация в области БЖД
 3. Основные законодательные и подзаконные акты по охране труда
 4. Основные положения Трудового кодекса РФ в области охраны труда
 5. Ответственность за нарушение трудового законодательства
 6. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
 7. Вентиляция определения задачи, виды, требования
 8. I-интенсивность звука, r- расстояние до миктофона
 9. Действие шума на человека. Нормирование шума
 10. Распространение шума в акустической среде
 11. Звукопоглощение
 12. Методы защиты
 13. Нормирование
 14. Методы защиты от электр.полей
 15. Факторы, влияющие на опасность поражения человека электрическим током
 16. Средства и методы защиты от поражения электрическим током.(54)
 17. Зануление
 18. Защитное отключение
 19. Критические условия, необх для возн горения
 20. Пределы огнестойкости строительных конструкций

Виды медицинской помощи, их характеристика. Первоочередные меры 1-й медицинской помощи
Первая мед помощь вкл в себя группы мероприятий a немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих факторов удаление пострадавшего из.. первая медицинская помощь это простейшие срочные меры необходимые для.. первая медицинская помощь очень важна но никогда не заменит квалифицированной специализированной медицинской..

 1. Виды переломов костей, конечностей. Транспортная иммобилизация
 2. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов
 3. Воздействие негативных основных факторов на человека и их предельно допустимые значения
 4. Двигательная активность человека. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями
 5. Значение безопасности жизнедеятельности в жизни человека
 6. Средства защиты от падения при работе на высоте
 7. Деятельность человека, ее основные формы
 8. Виды действий
 9. Правила наложения жгута
 10. Очаг с преимущественными термическими поражениями
 11. Медико-тактическая характеристика ЧС на химически опасных объектах
 12. Характеристика эпидемических очагов
 13. Оценка санитарно-эпидемического состояния зоны ЧС
 14. Лечебно-эвакуационное обеспечение инфекционных больных
 15. Дезинфекционные мероприятия в районах стихийных бедствий и катастроф
 16. Обсервация и карантин
 17. Медицинская аптечка. Правила ее использования
 18. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран
 19. Индивидуальная аптечка
 20. Метеорологические условия (микроклимат), их параметры и влияние на жизнедеятельность человека
 21. Наложение повязок (демургия). Требования к первичной повязке
 22. Составляющие здорового образа жизни
 23. Двигательная активность
 24. Средства индивидуальной защиты
 25. Пакет перевязочный медицинский - ППМ
 26. Организационная структура Всероссийской Службы Медицины катастроф (ВСМК). Ее основные задачи
 27. Организация оповещения населения
 28. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
 29. Органы государственной безопасности
 30. Освещение, его виды и влияние на деятельность человека
 31. Искусственное освещение
 32. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Роль самоконтроля
 33. Основы рационального питания
 34. Отморожения. 1-я помощь при холодовой травме
 35. Первая помощь при обморожениях
 36. Возможные глобальные катастрофы
 37. Правила оборудования бивака или укрытия
 38. Профилактика девиантного поведения
 39. Определение уровня психофизического состояния человека
 40. Работоспособность человека. Ее основные фазы
 41. Рациональная организация рабочего места
 42. Реанимация. Методика проведения реанимационной помощи. Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца
 43. Искусственная вентиляция легких
 44. Очень вредно, если стресс становится привычкой
 45. Средства и методы снятия стресса
 46. Термические ожоги (пламенем, горячими жидкостями, паром, контактные ожоги)
 47. Химические ожоги
 48. Типы бинтовых повязок
 49. Наличие позитивных и негативных факторов
 50. Военное время
 51. Мирное время

Жизнедеятельность – это процесс преобразования человеком вещества, энергии и информации в себе и в окружающей среде
Вопрос жизнедеятельность это процесс преобразования человеком вещества энергии и информации в себе и в окружающей среде.. опасность явление способное нанести вред ущерб жизненно важным интересам.. техносфера среда обитания возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и технических средств..

 1. Осн направления гос политики в области охраны труда. Определение и запрет принудительного труда. Основные НПА
 2. Ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопасность для человека (нулевой риск)
 3. Основание для возмещения вреда здоровью работника в результате несчастного случая на производстве. Юридическая формула возмещения вреда
 4. Системы и виды освещения. Принципы нормирования искусственного освещения. Разряды зрительных работ. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп

Самым простым способом обеззараживания воды в полевых условиях считается
Вопрос n самым простым способом обеззараживания воды в полевых условиях считается.. тип вопроса выбор единственно правильного ответа.. цена вопроса баллов..

Контрольно – курсовая работа по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. тульский государственный университет..

Безопасность жизнедеятельности
Факторы среды.. шум одним из неблагоприятных факторов производственной среды является вы со кий уровень шума создаваемый печатными устройствами оборудованием для..

 1. Безопасность жизнедеятельности
 2. Тяжесть трудового процесса
 3. Напряженность трудового процесса
 4. Электробезопасность помещения обеспечивается в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 12.1.030-81

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104