рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Безпеки охорони праці та гірничого нагляду.. н а к а з n.. зареєстровано в міністерстві юстиції України жовтня р за n..

 1. Нормативні посилання
 2. Загальні положення
 3. Терміни та визначення понять
 4. Загальні вимоги
 5. Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів
 6. Будівельна частина ліфтів
 7. Шахта ліфта
 8. Машинне і блочне приміщення
 9. Виготовлення
 10. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, модернізація ліфтів
 11. Реєстрація
 12. Технічний огляд, експертне обстеження і введення в експлуатацію
 13. Первинний (повний) технічний огляд
 14. Періодичний (черговий) технічний огляд
 15. Позачерговий технічний огляд
 16. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів
 17. Експлуатація ліфтів
 18. X. Будівельні підйомники
 19. Загальні вимоги
 20. Будівельна частина і розміщення устаткування
 21. Напрямні
 22. Лебідка, зірочки, ланцюги
 23. Електрична частина
 24. Технічний огляд
 25. Бракування сталевих канатів
 26. Додаток 3 Зразок заяви на реєстрацію ліфта
 27. Додаток 4 Паспорт ліфта типовий
 28. Додаток 6 Акт готовності будівельної частини ліфта

Понятие международного финансового менеджмента, его виды и функции
Вопросы.. понятие международного финансового менеджмента его виды и функции роль международного финансового менеджмента в развитии мировой экономики и международных экономических отношениях..

 1. Понятие международного финансового менеджмента, его виды и функции
 2. Роль международного финансового менеджмента в развитии мировой экономики и международных экономических отношениях
 3. Валютно-финансовая среда международного менеджмента
 4. Форвардные валютные контракты
 5. Своп-контракты
 6. Фьючерсные валютные контракты
 7. Опционные валютные контракты
 8. Внутрифирменное краткосрочное международное финансирование
 9. Револьверный кредит (РК)
 10. Банковское финансирование (БФ)
 11. Небанковское финансирование
 12. Долгосрочное финансирование международной фирмы
 13. Инвестирование международной фирмы
 14. Оборотный капитал (активы) фирмы и его структура
 15. Управление денежной наличностью и дебиторской задолженностью
 16. Управление запасами и затратами
 17. Сравнение выгодности вложений в различные инструменты
 18. Оценка инвестиционных проектов
 19. Получениеитоговыхоценок
 20. Понятие и виды валютного риска
 21. Управление бухгалтерским (трансляционным) валютным риском
 22. Временной (срочный) метод валютной трансляции (1)
 23. Метод валютной трансляции по текущему обменному курсу
 24. Управление валютно-экономическим риском
 25. Контрактные методы страхования транзакционного риска
 26. Влияние конкурентных рисков на валютную среду
 27. Стратегии, позволяющие минимизировать валютные риски
 28. Реинвойсинговые центры
 29. Хеджирование валютныхрисков методомструктурированиявстречных валютныхпотоков
 30. Валютные свопы
 31. Международный лизинг
 32. Современная практика лизинга
 33. Экономическая природа лизинга
 34. Виды лизинга. Преимущества и недостатки лизинга
 35. Преимущества и недостатки лизинга
 36. Соотношение форфейтинга и факторинга
 37. Задачи и формы финансирования экспорта
 38. Основные способы финансирования экспорта
 39. Предпосылки государственного страхования экспорта
 40. Практика государственного страхования
 41. Системы финансирования экспорта развитых стран
 42. Системы финансирования экспорта развитых стран. Франция
 43. Системы финансирования экспорта развитых стран. Италия
 44. Системы финансирования экспорта развитых стран. Япония
 45. Системы финансирования экспорта развитых стран. Германия
 46. Способы страхования экспортных рисков
 47. Способы финансирования импорта

Підрахунок запасів нафти і газу
Університет нафти і газу.. м в ляху..

 1. Cуть класифікації запасів і ресурсів
 2. Комплексний підхід до вивчення нафтових і газових родовищ
 3. Підрахунковий план
 4. Сумарні ресурси нафти, газу і конденсату
 5. Категорійність запасів і основні вимоги до розвіданості і вивченості покладів нафти і газу
 6. Природні резервуари
 7. Умови залягання флюїдів в покладі
 8. Класифікація покладів по фазовому стану ВВ
 9. Основні особливості, що характеризують умови розробки покладів
 10. Групи запасів нафти і газу, основні принципи їх підрахунку і обліку
 11. Властивості і характер залягання нафти, газу і зв’язаної води в пластових умовах
 12. Відхилення вуглеводневих газів від законів ідеальних газів
 13. Основні властивості нафти
 14. Властивості нафти в пластових умовах
 15. Нафто-, газо- і водонасиченість порід
 16. Нафто-, газо- і водонасиченість порід
 17. Регіональний етап
 18. Пошуковий етап
 19. Розвідувальний етап
 20. Комплексне вивчення продуктивних відкладів в пошукових і розвідувальних свердловинах
 21. Комплексне дослідження проб нафти, газу, конденсату і підземних вод
 22. Взаємозв’язок категорій запасів і ресурсів з етапами і стадіями геологорозвідувальних робіт і розробки покладів
 23. Виділення оціночних об’єктів прогнозних ресурсів
 24. Виділення підрахункових об’єктів перспективних ресурсів
 25. Підрахункові об’єкти запасів нафти і газу
 26. Вимоги до геологічної вивченості обєктів робіт
 27. Та наявних в них корисних компонентів
 28. Статична і динамічна моделі покладів нафти і газу, як основа підрахунку запасів і переводу їх у більш вищі категорії
 29. ЛЕКЦІЯ №11
 30. Суть об’ємного методу підрахунку
 31. Об’ємний метод підрахунку запасів нафти
 32. Метод ізоліній
 33. Підрахунок запасів вільного газу об’ємним методом
 34. Підрахунок запасів вільного газу за методом падіння тиску
 35. Підрахунок запасів газу розчиненого в нафті
 36. Підрахунок запасів конденсату
 37. Підрахунок балансових запасів етану, пропану, бутанів та інших цінних компонентів
 38. Метод матеріального балансу
 39. Виведення рівняння, заснованого на законі збереження матерії
 40. Виведення рівняння, заснованого на законі постійності об’єму пор первісно зайнятого нафтою і газом
 41. Розрахунок ефективності різних видів енергії в нафтогазоносному пласті
 42. Матеріальний баланс при підрахунку запасів газу
 43. Принципи статистичного методу
 44. Статистичний метод підрахунку запасів нафти
 45. Підрахунок перспективних ресурсів категорії
 46. Безпосереднє визначення площі нафтогазоносності
 47. Визначення можливої площі нафтогазонасиченості за допомогою коефіцієнта заповнення пастки
 48. Принципи визначення решту параметрів підрахунку
 49. Визначення перспективних ресурсів категорії С3 на перспективних площах з передбачуваними нафтогазовими або газонафтовими покладами
 50. Оцінка прогнозних ресурсів
 51. Особливості підрахунку запасів вільного газу в нафтогазових і газонафтових покладах
 52. Особливості підрахунку запасів нафти і вільного газу в складнопобудованих колекторах
 53. Особливості підрахунку запасів нафти і вільного газу в газонафтових і нафтогазових покладах
 54. ЛЕКЦІЯ №21
 55. Визначення коефіцієнтів нафто-, газо- і конденсатовіддачі
 56. Визначення коефіцієнта нафтовіддачі
 57. Способи розрахунку коефіцієнтів нафтовіддачі
 58. Визначення коефіцієнта газо - і конденсатовіддачі
 59. Фактори, які впливають на газо- і конденсатовіддачу
 60. Способи розрахунку газовіддачі газових і газоконденсатних покладів
 61. Способи розрахунку газовіддачі нафтових покладів
 62. Способи розрахунку конденсатовіддачі
 63. Переведення запасів в більш високі категорії
 64. Особливості перерахунку запасів нафти, газу і конденсату покладів, що знаходяться розробці
 65. Підрахунок запасів нафти і газу на пеом
 66. Порядок представлення матеріалів в ДКЗ України
 67. Текст звіту
 68. Графічні матеріали
 69. Документація геологорозвідувальних, геофізичних дослідницьких і випробувальних робіт і інші початкові дані, необхідні для підрахунку запасів
 70. Оформлення матеріалів
 71. Типові недоліки звітів
 72. Точність підрахунку запасів і визначення раціональних об’ємів робіт
 73. Необхідна детальність розрахунків
 74. Заключення

Новые религии
Контрольные вопросы.. причины возникновения новых религий.. основные признаки и классификации новых религиозных движений..

 1. Новые религии
 2. Нові релігії на карті України

Методичні матеріали з вивчення анатомії людини
Івано франківський національний медчний університет.. кафедра анатомії людини..

 1. Орієнтовна структура залікового кредиту – модуля 1
 2. Тематичний план лекцій
 3. Тематичний план практичних занять
 4. ЛІТЕРАТУРА
 5. Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних та грудних хребців
 6. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 7. ЛІТЕРАТУРА
 8. Особливості будови поперекових, крижових і куприкових хребців. Хребетний стовп у цілому
 9. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 10. ЛІТЕРАТУРА
 11. ЗАНЯТТЯ 4
 12. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 13. ЛІТЕРАТУРА
 14. ЗАНЯТТЯ 5
 15. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 16. ЛІТЕРАТУРА
 17. ЗАНЯТТЯ 6
 18. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 19. ЛІТЕРАТУРА
 20. ЗАНЯТТЯ 7
 21. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 22. ЛІТЕРАТУРА
 23. ЗАНЯТТЯ 8
 24. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 25. ЛІТЕРАТУРА
 26. Клиноподібна і гратчаста кістки
 27. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 28. ЛІТЕРАТУРА
 29. Скронева кістка, частини. Канали скроневої кістки
 30. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 31. ЛІТЕРАТУРА
 32. ЗАНЯТТЯ 11
 33. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 34. ЛІТЕРАТУРА
 35. ЗАНЯТТЯ 12
 36. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 37. ЛІТЕРАТУРА
 38. Очна ямка. Носова порожнина. Вікові та статеві особливості черепа. Контрфорси. Краніометрія. Рентгеноанатомія черепа
 39. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 40. ЛІТЕРАТУРА
 41. Загальні дані про сполучення кісток. Сполучення хребта. Сполучення I та II хребців між собою та з черепом
 42. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 43. ЛІТЕРАТУРА
 44. ЛІТЕРАТУРА
 45. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 46. ЛІТЕРАТУРА
 47. ЗАНЯТТЯ 16
 48. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 49. ЛІТЕРАТУРА
 50. ЛІТЕРАТУРА
 51. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 52. ЛІТЕРАТУРА
 53. ЗАНЯТТЯ 18
 54. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 55. ЛІТЕРАТУРА
 56. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 57. ЛІТЕРАТУРА
 58. ЗАНЯТТЯ 20
 59. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 60. ЛІТЕРАТУРА
 61. ЗАНЯТТЯ 21
 62. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 63. ЛІТЕРАТУРА
 64. ЛІТЕРАТУРА
 65. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 66. ЛІТЕРАТУРА
 67. ЛІТЕРАТУРА
 68. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 69. ЛІТЕРАТУРА
 70. ЛІТЕРАТУРА
 71. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 72. ЛІТЕРАТУРА
 73. ЛІТЕРАТУРА
 74. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 75. ЛІТЕРАТУРА
 76. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 77. ЛІТЕРАТУРА
 78. ЗАНЯТТЯ 28
 79. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 80. ЛІТЕРАТУРА
 81. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 82. ЛІТЕРАТУРА
 83. Завдання для самостійної позааудиторної роботи
 84. ЛІТЕРАТУРА

Медицина катастроф. Неотложная медицинская помощь
Квалификации работников со средним медицинским и.. фармацевтическим образованием ооцпкмфр.. е в иванова..

 1. Оренбург – 2009 г.
 2. Общая характеристика катастроф
 3. Режимы функционирования ЕГСП и ЛЧС
 4. Организационная структура всмк
 5. Силы и средства службы медицины катастроф
 6. Виды медицинской сортировки
 7. Основы сердечно-легочной реанимации
 8. Для постановки диагноза клинической смерти достаточно наличие хотя бы двух основных симптомов
 9. Возраст пациента не является основанием для отказа от СЛР
 10. Дыхательных путей
 11. Ротационный способ введения воздуховода
 12. Этап в -искусственная вентиляция лёгких
 13. Если средств защиты нет, можно привлекать родственников к проведению ИВЛ
 14. Через каждые 2 минуты необходимо приостанавливать реанимацию, чтобы проверить не появились ли признаки жизни
 15. Техника массажа сердца у детей старшего возраста
 16. Констатация биологической смерти
 17. Действия медицинской сестры при термических ожогах
 18. Действия медицинской сестры при химических ожогах
 19. Поражения электрическим током
 20. Действие медицинской сестры при электротравме
 21. Причины холодовых травм
 22. Клиническая картина холодовых травм
 23. Действие медицинской сестры при отморожении
 24. Действие медицинской сестры при общем охлаждении
 25. Утопление
 26. Действия медицинской сестры
 27. Странгуляционная асфиксия
 28. Действия медицинской сестры
 29. Стенокардия
 30. Острый инфаркт миокарда
 31. Острая сосудистая недостаточность
 32. Острая левожелудочковая недостаточность
 33. Критерии купирования ОЛ и транспортабельности больного
 34. Бронхиальная астма
 35. Неотложные состояния при сахарном диабете
 36. В настоящее время инсулинотерапия на догоспитальном этапе без определения уровня сахара в крови запрещена!
 37. Анафилактический шок
 38. Крапивница, отек квинке
 39. Неотложная помощь при отравлениях
 40. Кровотечение наружное, артериальное
 41. Техника наложения резинового жгута при артериальном кровотечении
 42. Наложение давящей повязки при венозном кровотечении
 43. Клиника сотрясения головного мозга
 44. Клиника ушиба головного мозга
 45. Повреждение грудной клетки
 46. Наложение окклюзионной повязки
 47. Повреждение позвоночника
 48. Техника наложения воротника Шанца на шейный отдел
 49. Травмы живота
 50. Травмы таза
 51. Травматический шок
 52. Закрытые переломы
 53. Открытые переломы
 54. Этапы обработки раны и наложения асептической повязки
 55. Профилактика столбняка
 56. Иммобилизация при повреждении конечности
 57. Правила наложения транспортных шин
 58. Наложение шины Крамера
 59. Синдром длительного сдавления
 60. Если пострадавший был освобожден от сдавления спасателями до приезда «скорой помощи» жгут при оказании помощи не накладывается
 61. Средства и методы транспортной иммобилизации

Національна економіка
Національна економіка атверджено міністерством освіти i науки України як підручник для.. міст.. передмова..

 1. Економіка
 2. Передмова
 3. Предмет i задачі курсу
 4. Основні економічні показники національної економіки
 5. Індекс глобальної конкурентоспроможності деяких країн у 2006-2007 рр
 6. Моделі національних економік
 7. Особливості формування та розвитку національної економіки України
 8. Таблиця 1.5.1.
 9. Щорічні темпи приросту реальних обсягів фінансових
 10. Тестові завдання
 11. Рекомендована література
 12. Націоеальної економіки
 13. Поняття та склад потенціалу національної економіки
 14. Природно-ресурсний потенціал
 15. Земельний фонд України станом на 1 січня 2005 р
 16. Запаси корисних копалин в Україні
 17. Демографічний та трудовий потенціал
 18. Науково-технічний потенціал
 19. Інформаційний потенціал
 20. Виробничий потенціал
 21. Зовнішньоекономічний потенціал
 22. Екологічний потенціал
 23. Тестові завдання
 24. Рекомендована література
 25. Господарський комплекс національної економіки i його структура
 26. Будівельний комплекс
 27. Будівельний комплекс
 28. Соціальна інфраструктура
 29. Тестовізавдання
 30. Рекомендована література
 31. Чинники p03bvitky національної економіки
 32. Світові темпи економічного зростання
 33. Динаміка ВВП України, у % до попереднього року
 34. Типи та способи економічного зростання
 35. Фактори економічного зростання
 36. Тестовізавдання
 37. Рекомендована література
 38. Ринковий механізм регулювання національної економіки
 39. Корпоративне регулювання в господарській системі національної економіки
 40. Державне регулювання економіки: бюджетне, податкове, фінансово-кредитне регулювання
 41. Мале підприємництво та важелі його державного регулювання в Україні
 42. Роль малого підприємництва в національній економіці
 43. Переваги та недоліки малого бізнесу
 44. Стан розвитку малого i середнього підприємництва (МСП) у різних країнах світу у 2005 р
 45. Тестові завдання
 46. Перерахуйте основні нецінові фактори впливу на величину попиту
 47. Рекомендована література
 48. Програмування та прогно3ування національної економіки
 49. Суть державного програмування, види програм. Цільові комплексні програми розвитку національної економіки
 50. Програми економічного й соціального розвитку. Міжнародні програми
 51. Прогноз та прогнозування національної економіки
 52. Принципи та методи прогнозування національної економіки
 53. Економічного і соціального прогнозування
 54. Тестові завдання
 55. Рекомендована література
 56. Концепція сталого розвитку
 57. Принципи, показники та етапи сталого розвитку
 58. Національні можливості забезпечення сталого розвитку в Україні
 59. Рекомендована література
 60. Світове господарство: структура, тенденції розвитку. Показники відкритості економіки
 61. Форми ї механізми інтеграції національної економіки у світове господарство
 62. Цілі формування ВЕЗ та шляхи їх реалізації
 63. Особливості територіального i функціонального підходів до створення ВЕ3
 64. Економічна інтеграція України у світове господарство
 65. України за етапами історичного розвитку
 66. Галузеві пріоритети розвитку вільних економічних зон України
 67. Співставлення напрямів розвитку держави i сфер нововведень України на початку 21-го століття
 68. Основні акценти управління національними економіками провідних країн світу
 69. Тестові завдання
 70. Рекомендована література
 71. Національна економіка i економічна бе3пека
 72. Сутність економічної 6еsпеки національної економіки
 73. Методологічні аспекти визначення рівня економічної безпеки
 74. Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки
 75. Тестові завдання

Технология мини-производств
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени михаила туган барановского.. кафедра технологии питания.. никифоров р п..

 1. В условиях мини-производств
 2. Посол мясопродуктов в условиях мини-производств
 3. Приготовление соленого шпика
 4. Производство мясокопченостей в условиях мини-производств
 5. Подготовка продуктов к копчению
 6. Вареные колбасы
 7. Копченые колбасы
 8. В условиях мини-производств
 9. В условиях мини-производств
 10. Подготовка молока к свертыванию
 11. С чеддаризацией и термомеханической обработкой
 12. Технология пищевого казеина и казеината натрия в условиях мини-производств
 13. Технология соуса майонез в условиях мини-производств
 14. Смешивание яичной и горчично-молочной паст
 15. Приготовление грубой эмульсии
 16. Технология горчичного соуса в условиях мини-производств
 17. Технологический процесс производства
 18. Технологический процесс производства
 19. Технология пресервов из ламинарии в условиях мини-производств
 20. Технология имитированной икры в условиях мини-производств
 21. Технологии хлебобулочных изделий в условиях мини-производств
 22. Технология производства пиццы в условиях мини-производств
 23. Тестовая основа пиццы
 24. В условия мини-производств
 25. Основные направления усовершенствования технологии изделий из теста

Теория государства и права в системе гуманитарных наук
Теория государства и права в системе юридических наук.. предмет теории государства и права.. методология теории государства и права понятие и структура..

 1. Теория государства и права в системе гуманитарных наук
 2. Теория государства и права в системе юридических наук
 3. Предмет теории государства и права
 4. Общая характеристика первобытного общества
 5. Закономерности возникновения государства
 6. Признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации первобытного общества
 7. Основные подходы к пониманию государства
 8. Нетипичные формы правления в современном мире
 9. Форма правления современного российского государства
 10. Проблема суверенитета в федеративном государстве
 11. Форма государственного устройства современной России
 12. Демократия
 13. Политический режим современной России
 14. Эволюций функций Российского государства на современном этапе
 15. Формы и методы осуществления функций государства
 16. Место и роль государства в политической системе общества
 17. Государство и церковь
 18. Происхождение права
 19. Общая характеристика социальных норм первобытного общества
 20. Право в системе социального регулирования
 21. Понятие и признаки права
 22. Естественное и позитивное право
 23. Сущность права
 24. Право и государство
 25. Право и экономика
 26. Право и политика. Правовая политика
 27. Право и мораль
 28. Право и закон
 29. Законы и подзаконные акты
 30. Судебный прецедент и нормативный договор
 31. Структура правовой нормы
 32. Предмет и метод правового регулирования
 33. Система современного российского права
 34. Система права и система законодательства
 35. Стадии законотворческого процесса
 36. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов
 37. Действие нормативных актов во времени, пространсте и по кругу лиц
 38. Структура правовых отношений
 39. Применение права как особая форма реализации права
 40. Стадии правоприменительного процесса
 41. Аналогия закона и аналогия права
 42. Правовая культура
 43. Состав правонарушения
 44. Субъективная сторона правонарушения
 45. Виды правонарушений
 46. Законность и правопорядок
 47. Правовое государство в истории политико-правовой мысли
 48. Гражданское общество как предпосылка правового государства
 49. Система прав и свобод человека и гражданина

Висвітлено економічні основи суспільного виробництва, ринкової економіки, шляхи економічного зростання держави і добробуту людей
Автор кулаєць г п заступник директора з навчальної роботи.. рецензенти дребот с д викладач надвірнянського коледжу скиба л а викладач івано франківського комерційного технікуму..

 1. Передмова
 2. Запитання
 3. III етап
 4. Структура сучасного ринку
 5. Позичковий процент. банки
 6. Два методи до обчислення ввп

З нормативної дисципліни безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

 1. Теоретичні відомості
 2. Види та характер впливу небезпек
 3. Аналіз ризику виникнення небезпеки
 4. Методика оцінки рівня патогенної дії
 5. Вплив погодно-метеорологічних факторів на стан і працездатність людини
 6. Погодно-метеорологічні фактори
 7. Основні поняття, терміни та визначення
 8. Рентгена
 9. Класифікація дозиметричних приладів
 10. Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку РЕЖИМ
 11. Радіаційна безпека та принципи радіаційного захисту
 12. Норми радіаційної безпеки населення
 13. Результати дослідної роботи
 14. Основні поняття, терміни та визначення теми
 15. Характеристика хімічних речовин
 16. При легкому ступені отруєння
 17. Нормування вмісту шкідливих речовин
 18. Клас ІV. Речовини мало небезпечні, ГДК більше 10,0 мг/м3 (бензин, ацетон, гас тощо)
 19. С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сn / ГДКn < 1
 20. Контрольні питання
 21. Гострі отруєння, перша медична допомога
 22. Загальні принципи подання першої медичної допомоги
 23. Отруєння рослинами
 24. Отруєння грибами
 25. Отруєння при укусах змій, комах
 26. Утоплення, перша медична допомога
 27. Зробити аналіз ситуаційних задач, створити навчальні алгоритми
 28. Визначення параметрів зон радіаційного забруднення
 29. Таблиця 4.1.
 30. Таблиця 4.1.2.
 31. Таблиця 4.1.3.
 32. Таблиця 4.1.4
 33. Таблиця 4.1.5.
 34. Таблиця 4.1.6.
 35. Таблиця 4.1.7.
 36. Таблиця 4.1.8.
 37. Прогнозування хімічної обстановки
 38. Визначення параметрів зон хімічногозабруднення
 39. Робота 1. Прогнозування зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари
 40. А.Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
 41. Таблиця 4. 2.1.
 42. Таблиця 4.2.2.
 43. Таблиця 4.2.4.
 44. Пожежі
 45. Термічні опіки, їх характеристика
 46. Теоретичні відомості
 47. Види пошкоджень при транспортних аваріях
 48. Перша медична допомога при дорожньо-транспортних пригодах
 49. Зовнішні кровотечі, перша медична допомога
 50. Алгоритм 2.2. Накладання бинтових пов´язок
 51. Алгоритм 3.1. Транспортна іммобілізація
 52. Техногенний, екологічний, економічний ризики
 53. Управління ризиком
 54. Б.Символи подій
 55. Приклад виконання
 56. Поняття про дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію
 57. Спецобробка людей, техніки
 58. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 59. Ланки
 60. Підготовчи роботи
 61. Знезаражування території, будівель, споруд, та майна

З нормативної дисципліни безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

 1. Теоретичні відомості
 2. Види та характер впливу небезпек
 3. Аналіз ризику виникнення небезпеки
 4. Методика оцінки рівня патогенної дії
 5. Вплив погодно-метеорологічних факторів на стан і працездатність людини
 6. Погодно-метеорологічні фактори
 7. Основні поняття, терміни та визначення
 8. Рентгена
 9. Класифікація дозиметричних приладів
 10. Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку РЕЖИМ
 11. Радіаційна безпека та принципи радіаційного захисту
 12. Норми радіаційної безпеки населення
 13. Результати дослідної роботи
 14. Основні поняття, терміни та визначення теми
 15. Характеристика хімічних речовин
 16. При легкому ступені отруєння
 17. Нормування вмісту шкідливих речовин
 18. Клас ІV. Речовини мало небезпечні, ГДК більше 10,0 мг/м3 (бензин, ацетон, гас тощо)
 19. С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сn / ГДКn < 1
 20. Контрольні питання
 21. Гострі отруєння, перша медична допомога
 22. Загальні принципи подання першої медичної допомоги
 23. Отруєння рослинами
 24. Отруєння грибами
 25. Отруєння при укусах змій, комах
 26. Утоплення, перша медична допомога
 27. Зробити аналіз ситуаційних задач, створити навчальні алгоритми
 28. Визначення параметрів зон радіаційного забруднення
 29. Таблиця 4.1.
 30. Таблиця 4.1.2.
 31. Таблиця 4.1.3.
 32. Таблиця 4.1.4
 33. Таблиця 4.1.5.
 34. Таблиця 4.1.6.
 35. Таблиця 4.1.7.
 36. Таблиця 4.1.8.
 37. Прогнозування хімічної обстановки
 38. Визначення параметрів зон хімічногозабруднення
 39. Робота. Прогнозування зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари
 40. Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
 41. Таблиця 4. 2.1.
 42. Таблиця 4.2.2.
 43. Таблиця 4.2.4.
 44. Пожежі
 45. Термічні опіки, їх характеристика
 46. Теоретичні відомості
 47. Види пошкоджень при транспортних аваріях
 48. Перша медична допомога при дорожньо-транспортних пригодах
 49. Зовнішні кровотечі, перша медична допомога
 50. Алгоритм 2.2. Накладання бинтових пов´язок
 51. Алгоритм 3.1. Транспортна іммобілізація
 52. Техногенний, екологічний, економічний ризики
 53. Управління ризиком
 54. Б.Символи подій
 55. Приклад виконання
 56. Поняття про дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію
 57. Спецобробка людей, техніки
 58. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 59. Ланки
 60. Підготовчи роботи
 61. Знезаражування території, будівель, споруд, та майна

Методи аналізу небезпек системи «людина–машина – навколишне середовище»
Методи аналізу небезпек системи людина машина навколишне середовище.. мета роботи ознайомитися зі змістом і сутністю основних понять і термінів.. теоретичні відомості безпека стан діяльності за якого з визначеною..

 1. Передмова
 2. Теоретичні відомості
 3. Ідентифікація небезпек
 4. Таксономія небезпек
 5. Квантифікація небезпек
 6. Види та характер впливу небезпек
 7. Аналіз ризику виникнення небезпеки
 8. Шкала для встановлення категорії небезпеки за викликаними наслідками
 9. Якісні оцінки частоти реалізації небезпеки
 10. Визначення якісних характеристик небезпек
 11. Методика оцінки рівня патогенної дії
 12. Шкала патогенності погоди
 13. Працездатність людини
 14. Погодно-метеорологічні фактори
 15. Результати розрахунків
 16. Основні поняття, терміни та визначення
 17. Класифікація дозиметричних приладів
 18. Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку РЕЖИМ
 19. Радіометр-рентгенометр ДП-5А
 20. Радіаційна безпека та принципи радіаційного захисту
 21. Норми радіаційної безпеки населення
 22. Результати дослідної роботи
 23. Основні поняття, терміни та визначення теми
 24. Нормування вмісту шкідливих речовин
 25. Гострі отруєння, перша медична допомога
 26. Загальні принципи подання першої медичної допомоги
 27. Отруєння рослинами
 28. Отруєння при укусах змій, комах
 29. Утоплення, перша медична допомога
 30. Визначення параметрів зон радіаційного забруднення
 31. Категорія стійкості атмосфери
 32. Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого
 33. АЕС, годин
 34. Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари при аварії
 35. Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари при аварії
 36. Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари при аварії
 37. Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари
 38. Визначення параметрів зон хімічного забруднення
 39. Прогнозування зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари
 40. Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
 41. Категорія стійкості атмосфери
 42. Глибини розповсюдження хмар зараженого повітря з уражаючими концентраціями СДОР на відкритій місцевості, км
 43. Середня швидкість перенесення хмари W, зараженої СДОР, м/с
 44. Термічні опіки, їх характеристика
 45. Теоретичні відомості
 46. Види пошкоджень при транспортних аваріях
 47. Перша медична допомога при дорожньо-транспортних пригодах
 48. Зовнішні кровотечі, перша медична допомога
 49. Варіант 9.
 50. Ризик як оцінка небезпеки
 51. Види ризиків
 52. Техногенний, екологічний, економічний ризики
 53. Управління ризиком
 54. Кількісний аналіз ризику
 55. Б. Символи подій
 56. Приклад виконання
 57. Поняття про дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію
 58. Спецобробка людей, техніки
 59. Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ
 60. Підготовчі роботи
 61. Знезаражування території, будівель, споруд, та майна

Основи внутрішньої та зовнішньої балістики
Факультет військової підготовки.. о і герасименко.. вогнева підготовка..

 1. Постріл і його періоди
 2. Початкова швидкість кулі (гранати) та її практичне значення
 3. Траєкторія польту кулі (гранати) в повітрі, її елементи та форми
 4. Прямий постріл
 5. Прикритий, мертвий та простір, що уражається, їх практичне значення
 6. Автомат Калашникова АК-74
 7. Призначення, бойові властивості, загальна будова та принцип дії автомата
 8. Призначення та будова основних частин та механізмів автомата
 9. Розбирання і складання автомата
 10. Призначення, бойові властивості та загальна будова пістолета
 11. Можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення
 12. Розбирання і складання пістолета
 13. Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7
 14. Призначення, бойові властивості, загальна будова та принцип дії гранатомета
 15. Будова гранат. Порядок зарядження гранатомета
 16. Затримки, які виникають під час стрільби та способи їх усунення
 17. Вушко з отворами для запобіжної чеки
 18. Прийоми та способи стрільби з автомата
 19. Не слід вибирати місце для стрільби поблизу окремих місцевих предметів, які виділяються, а також на гребенях висот
 20. Правила стрільби з автомата
 21. Прийоми та способи стрільби з пістолета
 22. Правила стрільби з пістолета
 23. Основні вимоги до організації та проведення стрільб
 24. Особовий склад, який не засвоїв правил та заходів безпеки, до стрільби та обслуговуванню стрільб не допускається
 25. Перелік питань для підготовки до модульної контрольної роботи
 26. Прийняті скорочення

Тактика авіації повітряних сил
Факультет підготовки офіцерів запасу.. о і герасименко.. тактика авіації повітряних сил..

 1. Організаційна структура частин авіації Повітряних Сил
 2. Основні принципи ведення бойових дій авіаційними підрозділами і частинами
 3. Основи організації управління авіаційними підрозділами та частинами
 4. Автоматизовані системи управління (АСУ)
 5. Робота командира і штабу при підготовці до бойових дій
 6. Робота командира і штабу в ході ведення бойових дій
 7. Основи бойових дій підрозділів і частин військово-транспортної авіації
 8. Зімкнутий та розімкнутий
 9. Розосереджений
 10. Основи бойових дій авіації Військово-морских сил України
 11. Штурмовик Су-25
 12. Базування авіаційних підрозділів і частин
 13. Призначення, завдання та організаційна структура ВПС США та об’єднаних ВПС НАТО
 14. Прийняті скорочення
 15. ТА – тактична авіація

Нформаційні системи в економіці
Інформаційні системи в економіці.. навчальний посібник частина..

 1. Харків - 2009
 2. Організація фінансового менеджменту в умовах ринку
 3. Характеристика цілей і функціональних задач фінансового менеджменту
 4. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
 5. Програмне забезпечення фінансових рішень
 6. Технологія рішення задач фінансового менеджменту в умовах АІТ
 7. Тести до розд. 8
 8. Сучасний етап розвитку банківської системи
 9. Автоматизація банківської діяльності
 10. Проблеми інформаційного забезпечення в банківській діяльності
 11. Інноваційні процеси в банках
 12. Концепція банківської інформаційної системи
 13. Особливості організації інформаційного забезпечення НБУ
 14. Телекомунікаційні системи Національного банку України
 15. Розрахунків в Україні
 16. НБУ - користувач світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T
 17. Автоматизація банківської звітності
 18. Автоматизована система управління Національним банком України
 19. Контрольні запитання
 20. Тести к розд. 9
 21. Обґрунтування необхідності автоматизації завдань страхової справи
 22. Вимоги до створення інформаційних систем страхування
 23. Контрольні запитання
 24. Тести к розд. 10
 25. Автоматизовані інформаційні системи і технології в маркетингу
 26. Задачі автоматизованої інформаційної технології маркетингу
 27. Задачі автоматизованої інформаційної технології маркетингу
 28. Порядок виконання постановок задач маркетингу
 29. План постановки задачі
 30. Інформаційні потреби служби маркетингу на підприємстві
 31. Склад і організація внугримашинного інформаційного забезпечення задач маркетингу
 32. Бази даних, що використовуються при вирішенні задач маркетингу
 33. Поняття, цілі і задачі технологічного забезпечення
 34. Технічне забезпечення АІТ рішення задач збутової діяльності
 35. Збутовою діяльністю
 36. Технологія рішення аналітичних і прогнозних задач маркетингу
 37. Задачі маркетингу
 38. Тести до розділу 11
 39. Законодавчі та нормативні акти
 40. Літературні джерела

Навчальний посібник з дисципліни економіка праці та соціально-трудові відносини
Одеський национальний економічний університет.. навчальний посібник з дисципліни.. економіка праці та соціально трудові відносини..

 1. Одеса онеу
 2. Поняття системи трудових показників
 3. Система показників праці для аналізу і планування в організаціях
 4. Сутність та завдання планування трудових показників
 5. Сутність та завдання аналізу праці
 6. Трудових показників
 7. Джерела інформації для планування та аналізу трудових показників
 8. Аудит соціально-трудової сфери
 9. Формули для розрахунків
 10. Задачі для самостійного розв’язання
 11. Сутність робочого часу, його види та режими
 12. Баланс робочого часу. Планування витрат робочого часу
 13. Значення і завдання аналізу використання робочого часу. Джерела інформації для аналізу робочого часу
 14. Показники використання робочого часу
 15. Аналіз використання робочого часу
 16. Аналіз використання цілоденного фонду робочого часу
 17. Аналіз внутрішньо змінного робочого часу
 18. Формули для розрахунків
 19. Контрольні запитання
 20. Задачі для самостійного розв’язання
 21. Завдання, принципи, етапи та показники чисельності для планування персоналу
 22. Трудомісткість виробничої програми
 23. Розрахунок чисельності по трудомісткості
 24. Планування чисельності допоміжних робітників
 25. Планування чисельності керівників, фахівців і технічних виконавців
 26. Визначення додаткової потреби в працівниках
 27. Формули для розрахунків
 28. Контрольні запитання
 29. Задачі для самостійного вирішення
 30. Мета, завдання та джерела інформації для аналізу чисельності й структури персоналу
 31. Оцінка забезпеченості підприємства персоналом
 32. Аналіз чисельності і складу основних робітників
 33. За функціями обслуговування
 34. І фахівців з функцій управління
 35. Анализ руху кадров
 36. Показники економічного збитку від плинності кадрів
 37. Формули для розрахунків
 38. Контрольні запитання
 39. Задачі для самостійного вирішення
 40. Цілі та етапи планування продуктивності праці
 41. Розрахунок росту продуктивності праці традиційним методом та його недоліки
 42. Новий підхід до планування продуктивності праці
 43. Формули для розрахунків
 44. Контрольні запитання
 45. Задачі для самостійного вирішення
 46. Мета та завдання аналізу продуктивності праці
 47. Загальна оцінка виконання річного плану підвищення продуктивності праці
 48. Аналіз продуктивності праці за факторами її зростання прийомом ланцюгових підстановок та індексним методом
 49. Аналіз рентабельності персоналу
 50. Програми підвищення продуктивності
 51. Формули для розрахунків
 52. Контрольні запитання
 53. Задачі для самостійного вирішення
 54. Структура фонду оплати праці та значення його планування
 55. Укрупнений метод планування
 56. Нормативний метод планування
 57. Детальне (поелементне ) планування фонду заробітної плати
 58. Зведений план з праці й заробітної плати
 59. Формули для розрахунків
 60. Контрольні запитання
 61. Задачі для самостійного вирішення
 62. Загальна оцінка використання фонду оплати праці. Аналіз впливу факторів на використання фонду оплати праці
 63. Аналіз впливу факторів на використання фонду оплати праці
 64. Аналіз складу фонду заробітної плати робітників
 65. Визначення впливу співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати на зниження собівартості продукції
 66. Оцінка ефективності використання засобів на оплату праці
 67. Формули для розрахунку
 68. Контрольні запитання
 69. Задачі для самостійного вирішення

Економічна теорія
Національний університет харчових технологій.. н м салатюк о м соломка т в швед м в шипов..

 1. Економічна теорія
 2. Зміст дисципліни
 3. Фіскальна політика держави
 4. Основні показники діяльності підприємства
 5. Завдання до теми.
 6. Задачі до теми.
 7. Приклади розв’язання задач.
 8. Розв’язок
 9. Розв’язок
 10. Розв’язок
 11. Задачі до теми.
 12. Розв’язок
 13. Розв’язок
 14. Розв’язок
 15. Розв’язок
 16. Чим визначається величина вартості товару?
 17. Що визначає цінність грошей?
 18. Завдання до теми.
 19. Розв’язок
 20. Розв’язок
 21. Визначте, для якої ринкової структури найбільш характерним є
 22. Задачі до теми.
 23. Задачі до теми.
 24. Розв’язок
 25. Розв’язок
 26. Зразок типового домашнього завдання до І модульного контролю знань
 27. І модульного контролю знань
 28. Та методичні вимоги до її виконання
 29. Задачі до теми.
 30. Розв’язок.
 31. Розв’язок
 32. Розв’язок.
 33. Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни?
 34. Питання до теми.
 35. Розв’язок.
 36. Розв’язок
 37. Розв’язок
 38. Розв’язок
 39. Розв’язок.
 40. Яка основна причина безробіття в Україні?
 41. Якщо сучасна економіка є регульованою, то чи є не­обхідність використовувати ринковий механізм?
 42. Задачі до теми
 43. Приклади розв’язання задач
 44. ІІІ. Тести
 45. ІІ модульного контролю знань
 46. Яка основна причина безробіття в Україні?
 47. Питання до теми.
 48. Задачі до теми.
 49. Розв’язок
 50. Розв’язок
 51. Розв’язок
 52. Задачі до теми.
 53. Розв’язок
 54. Розв’язок
 55. Розв’язок
 56. Розв’язок
 57. Розв’язок
 58. Розв’язок
 59. Розв’язок
 60. Розв’язок
 61. Яке з визначень підприємства найповніше?
 62. За яким критерієм поділяють виробничі фонди (капітал) на основні та оборотні?
 63. Задачі до теми.
 64. Розв’язок
 65. Розв’язок
 66. Розв’язок
 67. Корпорація
 68. Питання до теми.
 69. Задачі до теми.
 70. Приклади розв’язання задач
 71. Розв’язок
 72. Розв’язок
 73. Розв’язок
 74. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку?
 75. Підсумкового модульної контрольної роботи
 76. Структура підсумкової контрольної роботи та методичні вимоги до її виконання
 77. Структура індивідуальної самостійної роботи (ІСР) та методичні вимоги до її виконання
 78. Тестові завдання
 79. Основна
 80. Додаткова

Страхування
Національний університет кораблебудування імені адмірала макарова.. сиренко і в зінченко а і пащенко о в..

 1. Страхування
 2. Сутність, принципи і роль страхування
 3. Класифікація страхування
 4. Страхові ризики та їх оцінювання
 5. Державне регулювання страхової діяльності
 6. Страховий ринок
 7. Страхова організація
 8. Доходи, витрати і прибуток страховика
 9. Фінансова надійність страхової компанії
 10. Особисте страхування
 11. Майнове страхування
 12. Страхування відповідальності
 13. Перестрахування і співстрахування
 14. Необхідність і форми страхового захисту
 15. Сутність та функції страхування
 16. Витоки страхування
 17. Принципи страхування
 18. Поняття класифікації та її значення
 19. Економічна класифікація страхування
 20. Юридична класифікація страхування
 21. Поняття та види ризиків
 22. Теоретична база дослідження ризиків у страхуванні
 23. Управління ризиками
 24. Форми та методи державного регулювання страхової діяльності
 25. Державні органи, що здійснюють регулювання страхування в Україні
 26. Напрямки вдосконалення державного регулювання страхування
 27. Законодавче регулювання страхування в Україні
 28. Правила страхування
 29. Договори страхування як підстава для надання страхової послуги
 30. Поняття та елементи страхового ринку
 31. Світовий ринок страхування
 32. Страховий ринок України
 33. Поняття та види страховиків
 34. Організаційна структура управління страховика
 35. Реалізація страхових послуг
 36. Доходи, витрати та прибуток страховика
 37. Управління поточною фінансовою діяльністю страховика
 38. Фінансова надійність та платоспроможність страховика
 39. Страхові резерви
 40. Страхування життя та пенсій
 41. Змішане страхування життя
 42. Страхування від нещасних випадків
 43. Медичне страхування
 44. Загальні положення майнового страхування
 45. Страхування майна юридичних осіб
 46. Страхування транспортних засобів
 47. Страхування вантажів
 48. Страхування комерційних ризиків
 49. Страхування технічних ризиків
 50. Страхування майна громадян
 51. Страхування кредитних ризиків
 52. Страхування депозитів
 53. Страхування фінансових ризиків
 54. Загальні поняття відповідальності та її страхування
 55. Страхування відповідальності на транспорті
 56. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
 57. Страхування відповідальності роботодавця
 58. Страхування професійної відповідальності
 59. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
 60. Комбінований поліс зі страхування цивільної відповідальності
 61. Економічна сутність співстрахування та її реалізація
 62. Сутність та види перестрахування
 63. Теми рефератів
 64. Теми рефератів
 65. Теми рефератів
 66. Тестові завдання з курсу
 67. Питання вихідного контролю
 68. Література

Безпека життєдіяльності
Дніпропетровська державна медична академія.. дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної.. кафедра медицини катастроф та військової медицини..

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. Тематичний план практичних занять
 4. Відвідування практичних занять
 5. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
 6. Учбово-матеріальне забезпечення.
 7. Заняття № 1.
 8. Заняття № 2.
 9. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини
 10. Учбово-матеріальне забезпечення.
 11. Заняття № 1.
 12. Заняття № 2.
 13. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров’я людини
 14. Учбово-матеріальне забезпечення.
 15. Заняття № 2
 16. Заняття № 1.
 17. Заняття № 2.
 18. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров’я та життя людини
 19. Учбово-матеріальне забезпечення.
 20. Заняття № 1.
 21. Заняття № 2.
 22. Учбово-матеріальне забезпечення
 23. Інформаційна частина методичної розробки
 24. Учбово-матеріальне забезпечення.
 25. Заняття № 2
 26. Вплив харчування на життєдіяльність людини
 27. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти
 28. Забруднення харчових продуктів важкими та рідкісними металами
 29. Забруднення нітратами та нітритами
 30. Хар­чові добавки як можливі забруднювачі
 31. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами
 32. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами
 33. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення
 34. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві
 35. Забруднення продуктів метаболітами мікроорганізмів
 36. Учбово-матеріальне забезпечення.
 37. Заняття № 2
 38. Заняття № 1.
 39. Механізми, шляхи і чинники інфікування медичних працівників
 40. Профілактичні та протиепідемічні заходи при парентеральних вірусних гепатитах та ВІЛ-інфекції
 41. ВІЛ-інфекція
 42. Профілактичні та протиепідемічні заходи при туберкульозі
 43. Дифтерія
 44. Менінгіт
 45. Учбово-матеріальне забезпечення
 46. План проведення практичного заняття
 47. Інформаційна частина методичної розробки
 48. Перелік практичних навичок
 49. Перелік навчально-методичної літератури

Налоговое право курс лекций
Подготовлен для системы консультантплюс.. налоговое право..

 1. Предъявление требований о возврате (зачете) излишне уплаченного (взысканного) налога, о возмещении косвенного налога
 2. Предъявление требований о возмещении убытков, причиненных незаконными актами (действиями, бездействием) налоговых органов или их должностных лиц
 3. Возражения частного субъекта при судебном взыскании с него обязательных платежей
 4. Возражения должника в процедуре банкротства
 5. Сборы за пользование объектами животного мира
 6. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов
 7. Содержатся ли в федеральных конституционных законах нормы налогового права?
 8. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу?
 9. Может ли годовалый младенец стать налогоплательщиком?
 10. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой декларации?
 11. Может ли налоговый орган инициировать возникновение каких-либо налоговых правоотношений?
 12. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики не совпадают?
 13. Какой набор элементов является минимально необходимым для того, чтобы налог являлся установленным и мог уплачиваться?
 14. Является ли пеня за неуплату налога, в соответствии с НК РФ, мерой ответственности за налоговые правонарушения?
 15. Каким образом по общему правилу принудительно взыскивается пеня за неуплату налога?
 16. Какой документ обязан направить налогоплательщику налоговый орган для того, чтобы иметь возможность инициировать взыскание любого налога?
 17. Какие виды налоговых проверок предусмотрены в НК РФ?
 18. В какой срок должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки?
 19. В какой срок должен быть составлен акт выездной налоговой проверки?
 20. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные лица - одновременно к административной ответственности?
 21. В течение какого срока налоговый орган может принять решение о привлечении к ответственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ?
 22. Каким образом по общему правилу взыскиваются штрафы за налоговые правонарушения?
 23. В какой срок ненормативный правовой акт налогового органа (за исключением решения по результатам проверки) может быть беспрепятственно обжалован?
 24. Облагается ли НДФЛ доход в виде автомобиля, полученного в дар, если даритель не является родственником одаряемого?
 25. Содержатся ли в федеральных конституционных законах нормы налогового права?
 26. Какие нормативные акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу?
 27. Может ли годовалый младенец стать налогоплательщиком?
 28. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой декларации?
 29. Может ли налоговый орган инициировать возникновение каких-либо налоговых правоотношений?
 30. Как обозначаются налоги, в которых юридический и фактический налогоплательщики не совпадают?
 31. Какой набор элементов является минимально необходимым для того, чтобы налог являлся установленным и мог уплачиваться?
 32. Является ли пеня за неуплату налога, в соответствии с НК РФ, мерой ответственности за налоговые правонарушения?
 33. Каким образом, по общему правилу, принудительно взыскивается пеня за неуплату налога?
 34. Какой документ обязан направить налогоплательщику налоговый орган для того, чтобы иметь возможность инициировать взыскание любого налога?
 35. Какие виды налоговых проверок предусмотрены в НК РФ?
 36. В какой срок должен быть составлен акт камеральной налоговой проверки?
 37. В какой срок должен быть составлен акт выездной налоговой проверки?
 38. Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее должностные лица - одновременно к административной ответственности?
 39. В течение какого срока налоговый орган может принять решение о привлечении к ответственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ?
 40. Каким образом по общему правилу взыскиваются штрафы за налоговые правонарушения?
 41. В какой срок ненормативный правовой акт налогового органа (за исключением решения по результатам проверки) может быть беспрепятственно обжалован?
 42. Облагается ли НДФЛ доход в виде автомобиля, полученного в дар, если даритель не является родственником одаряемого?

Надежность информационных систем
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. гоу впо.. дальневосточный государственный университет путей сообщения..

 1. Методы расчета надежности

Начертательная геометрия
Кемеровский технологический институт пищевой.. промышленности.. л в громова л м лазарева г м мяленко..

 1. Кемерово 2002
 2. Параллельное проецирование
 3. Проецирование точки на две плоскости проекции
 4. Проецирование точки на три плоскости проекции
 5. Проецирование отрезка прямой линии
 6. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекции на-
 7. Взаимное положение двух прямых на комплексном чертеже
 8. Построение на чертеже натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона прямой к плоскостям проекций
 9. Точка на прямой. Проецирование прямого угла. Следы прямой
 10. Следы плоскости
 11. Взаимопринадлежность точки и прямой плоскости. Прямые особого положения
 12. Положение плоскостей относительно плоскостей проекций
 13. Пересечение прямой линии с плоскостью, перпендикулярной к одной или двум плоскостям проекций
 14. Построение линии пересечения двух плоскостей
 15. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения
 16. Пересечение двух плоскостей общего положения
 17. Построение линии пересечения двух плоскостей по точкам пресечения прямых линий с плоскостью
 18. Способы преобразования чертежа
 19. Вращение вокруг заданной оси
 20. Вращение вокруг выбранной оси
 21. Способ параллельного перемещения
 22. Чертежи призмы и пирамиды
 23. Призмы и пирамиды в трех проекциях, точки на поверхности
 24. Точка и линия на поверхности
 25. Бщие сведения о способах построения линии взаимного пересечения двух поверхностей
 26. Пересечение поверхностей, когда одна из них проецирующая
 27. Способ вспомогательных секущих плоскостей
 28. Пересечение поверхностей, описанных вокруг одной сферы
 29. Пересечение пирамиды с плоскостью
 30. Пересечение призмы с плоскостью
 31. Пересечение конуса с плоскостью
 32. Пересечение сферы с плоскостью
 33. Пересечение тора с плоскостью
 34. Метрические задачи
 35. Определение действительной величины плоского угла но его ортогональным проекциям
 36. Прямая перпендикулярна к плоскости, если она перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, принадлежащим данной плоскости
 37. Две плоскости взаимно перпендикулярны, если одна из них содержит прямую, перпендикулярную к другой плоскости
 38. Отрезок прямой проецируется в натуральную величину лишь в том случае, когда он параллелен плоскости, на которую он проецируется
 39. Пределение расстояния между точкой и прямой. Между двумя параллельными прямыми
 40. Расстояние от точки до плоскости определяется величиной отрезка перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость
 41. Расстояние между плоскостями определяется величиной отрезка перпендикуляра, опущенного из точки, взятой на одной плоскости, на другую плоскость
 42. Способ нормальных сечений
 43. Показатели искажения
 44. Прямоугольная изометрическая проекция
 45. Прямоугольная диметрическая проекция
 46. Косоугольные аксонометрические проекции
 47. Существует несколько способов построения окружности в
 48. Окружность в прямоугольной диметрии
 49. Развертки поверхностей, развертки гранных по

Безпека життєдіяльності
У навчальному процесі застосовані.. uuml традиційні методи словесні наочні практичні контролю і.. uuml нетрадиційні які активізують навчально пізнавальну діяльність інсценування ділові ігри аналіз конкретної..

 1. Сфера застосування
 2. Практичне заняття № 1
 3. Практичне заняття №3
 4. Практичне заняття № 5
 5. Практичне заняття № 6
 6. Практичне заняття №7
 7. Рекомендована тематика та форми
 8. Методи контролю
 9. С) добре
 10. Методичне забезпечення
 11. Internet-джерела

Муниципальное право России
Содержание.. раздел i муниципальное право России комплексная отрасль права и наука глава муниципальное право комплексная отрасль права..

 1. С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин, В. А. Сивицкий, Н. С. Тимофеев
 2. Понятие и предмет муниципального права России как комплексной отрасли права
 3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты
 4. Методы муниципально-правового регулирования
 5. Источники муниципального права
 6. Система муниципального права как отрасли права
 7. Понятие, предмет и источники муниципального права как науки
 8. Становление и эволюция науки муниципального права
 9. Место науки муниципального права в современной юридической науке
 10. Муниципальное право как учебная дисциплина
 11. Понятие местного самоуправления
 12. Основные теории местного самоуправления
 13. Местное самоуправление и государственная власть
 14. Зарубежный опыт местного самоуправления и территориального управления
 15. Советский период организации власти на местах
 16. Возрождение местного самоуправления в России в 80-90-е гг. XX в
 17. Организация местного самоуправления в интересах населения
 18. Самостоятельность местного самоуправления и его взаимодействие с государственной властью
 19. Многообразие организационных форм местного самоуправления
 20. Гласность местного самоуправления
 21. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность в осуществлении местного самоуправления
 22. Государственная гарантированность местного самоуправления
 23. Понятие территориальной основы местного самоуправления, виды муниципальных образований, состав их территории и границы
 24. Административно-территориальное устройство субъекта РФ и внутреннее территориальное деление муниципального образования
 25. Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образований
 26. Задачи и полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления
 27. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
 28. Понятие современной системы местного самоуправления в России
 29. Общая характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления
 30. Местный референдум
 31. Муниципальные выборы
 32. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
 33. Консультативное голосование
 34. Опрос граждан
 35. Сходы граждан
 36. Собрания (конференции) граждан
 37. Правотворческая инициатива граждан
 38. Публичные слушания
 39. Обращения граждан в органы местного самоуправления
 40. Понятие органов и должностных лиц местного самоуправления
 41. Представительный орган муниципального образования
 42. Контрольный орган муниципального образования
 43. Избирательная комиссия муниципального образования
 44. Иные органы и должностные лица местного самоуправления. Консультативные советы и комиссии
 45. Органы местного самоуправления как юридические лица
 46. Муниципальная служба
 47. Система муниципальных правовых актов
 48. Устав муниципального образования
 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
 50. Подготовка, принятие, вступление в силу, отмена и приостановление муниципальных правовых актов
 51. Понятие экономической основы местного самоуправления
 52. Финансовая основа местного самоуправления. Местные налоги. Местный бюджет
 53. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Финансовая помощь
 54. Муниципальный заказ
 55. Муниципальные заимствования
 56. Планирование экономического и социального развития муниципального образования. Содействие развитию отраслей народного хозяйства
 57. Организация жилищно-коммунального хозяйства
 58. Планирование застройки территории муниципального образования. Организация благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
 59. Организация мероприятий по охране окружающей среды
 60. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
 61. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечение жителей услугами связи
 62. Социальные аспекты деятельности органов местного самоуправления
 63. Организация оказания медицинской помощи
 64. Образование
 65. Обеспечение пользования культурными ценностями
 66. Обеспечение условий для досуга, развития физической культуры и спорта
 67. Обеспечение прав и свобод, безопасной жизни граждан, организация охраны общественного порядка
 68. Организационные формы и способы межмуниципального сотрудничества
 69. Особенности организации местного самоуправления в городе Москве
 70. Особенности организации местного самоуправления в городе Санкт-Петербурге
 71. Закрытые административно-территориальные образования
 72. Наукограды
 73. Особенности местного самоуправления в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
 74. Приграничные территории
 75. Понятие ответственности
 76. Ответственность представительного органа муниципального образования
 77. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации
 78. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления
 79. Государственный контроль и надзор
 80. Внутримуниципальный контроль
 81. Судебное обжалование решений местного самоуправления, его органов и должностных лиц

Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной работы
Министерство образования и науки Российской Федерации.. федеральное государственное бюджетное образовательное.. высшего профессионального образования..

 1. Чебоксары
 2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
 3. Внешнее рецензирование дипломного проекта
 4. Защита выпускной квалификационной работы
 5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ
 6. Составление плана выпускной квалификационной работы
 7. Нормативных правовых актов, литературных источников
 8. Сбор и анализ практического материала
 9. Выпускной квалификационной работы
 10. Текст выпускной квалификационной работы
 11. Оформление рисунков, таблиц, формул и приложений
 12. Библиографический список
 13. Образец оформления таблицы
 14. На выпускную квалификационную работу
 15. Отзыв научного руководителя
 16. Рецензия
 17. Библиографический список

Безопасность жизнедеятельности
Федеральное государственное бюджетное образовательное.. учреждение высшего профессионального образования.. братский государственный университет..

 1. Основные теоретические положения
 2. Оценка естественного освещения в помещении
 3. Измерения освещенности
 4. Определение коэффициента естественной освещенности
 5. Светового климата
 6. Расчет естественного освещения
 7. Расчет требуемой суммарной площади световых
 8. Основные теоретические положения
 9. Оценка искусственного освещения в помещении
 10. Помещении
 11. Коэффициента использования светового потока
 12. Основные теоретические положения
 13. Оценка микроклимата помещений
 14. Параметров микроклимата
 15. Микроклимата
 16. Порядок выполнения работы
 17. Неблагоприятного воздействия микроклимата
 18. Веществ в воздухе рабочей зоны
 19. Газоанализатора типа УГ-2
 20. Порядок выполнения работы
 21. Состава воздуха рабочей зоны

Определение освещенности рабочих мест
Орловский государственный институт экономики и торговли.. кафедра технологии питания.. методические указания к выполнению лабораторной работы определение..

 1. Методические указания
 2. Краткая теория
 3. Приборы и оборудование
 4. Правило эксплуатации люксметра
 5. Методика выполнения практической работы
 6. Требования к оформлению отчета

Организация работы локомотивного депо
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования..

 1. Общий порядок оформления и выполнения курсового проекта

Модальные глаголы
a fragen kochen lieben sagen spielen tauschen arbeiten baden rechnen reisen.. b backen nehmen schelten treffen werfen geraten tragen laufen.. c sich sehen sich treffen sich waschen sich k auml mmen sich interessieren sich wundern..

 1. Präsens
 2. Модальные глаголы
 3. Какие местоимения соответствуют данным формам глагола (ich, du, er, sie ,es, wir, ihr, sie, Sie)? Назовите начальную форму глаголов
 4. Употребите сильные глаголы в Präsens
 5. Дополните следующие предложения данными ниже глаголами
 6. Поставьте глагол sein в нужном лице и числе в Präsens
 7. Употребите глагол haben в нужном лице и числе в Präsens
 8. Поставьте возвратные глаголы в Präsens
 9. Употребите возвратное местоимение sich в нужной форме
 10. Поставьте правильную форму глаголов в Präsens
 11. Поставьте глаголы в Präteritum / Imperfekt!
 12. Спряжение модальных глаголов в настоящем времени
 13. Поставьте глаголы в Präsens Imperfekt!
 14. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном лице и числе в Präsens
 15. Выберите правильную форму глагола
 16. Составьте предложения с модальными глаголами по образцу
 17. Спряжение модальных глаголов в имперфекте
 18. Perfekt
 19. Uuml;bung 6. Употребите следующие предложения в единственном числе (Singular)
 20. B) Super - Mario
 21. Выберите правильную форму глагола в Perfekt
 22. Поставьте данные в скобках глаголы в Perfekt
 23. Поставьте глаголы с отделяемыми приставками в Perfekt
 24. Поставьте возвратные глаголы в Präsens
 25. Переведите предложения на русский язык
 26. Plusquamperfekt (Плюсквамперфект)
 27. Переведите на русский язык
 28. В предложение
 29. Gebrauch von Futur I

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104