рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Право: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

робоча навчальна програма з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина)
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

 1. Робоча навчальна програма
 2. Опис предмета навчальної дисципліни
 3. Поняття, система та значення. Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів
 4. Злочини проти основ національної безпеки України
 5. Злочини проти життя та здоров`я особи
 6. Злочини проти волі, честі та гідності особи
 7. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 8. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 9. Злочини проти власності
 10. Злочини у сфері господарської діяльності
 11. Злочини проти довкілля
 12. Злочини проти громадської безпеки
 13. Злочини проти безпеки виробництва
 14. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 15. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 16. Злочини проти громадського порядку та моральності
 17. Злочини проти громадського порядку та моральності
 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
 19. Злочини проти правосуддя
 20. Структура залікового кредиту курсу
 21. Злочини проти життя та здоров`я особи
 22. Злочини проти волі, честі та гідності особи
 23. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 24. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 25. Злочини проти власності
 26. Злочини у сфері господарської діяльності
 27. Злочини проти довкілля
 28. Злочини проти громадської безпеки
 29. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 30. Злочини проти громадського порядку та моральності
 31. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
 32. Злочини проти правосуддя
 33. злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 34. Злочини проти основ національної безпеки України
 35. Злочини проти життя та здоров`я особи
 36. Злочини проти волі, честі та гідності особи
 37. Злочини проти власності
 38. Злочини у сфері господарської діяльності
 39. Злочини проти громадської безпеки
 40. Злочини проти безпеки виробництва
 41. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 42. Злочини проти громадського порядку та моральності
 43. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
 44. Злочини проти правосуддя
 45. злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 46. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів
 47. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 48. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 49. Злочини проти власності
 50. Коли належить вважати закінченими крадіжку або грабіж?
 51. Контрабанда (ст.. 201 КК України) та контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ст. 305 КК України)
 52. Злочини проти довкілля
 53. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 54. Порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК) та суміжні склади
 55. Злочини проти громадського порядку та моральності
 56. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення
 57. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
 58. Злочини проти правосуддя
 59. Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права України. Наукові основи кваліфікації злочинів
 60. Злочини проти життя та здоров`я особи
 61. Злочини проти власності
 62. Пропоновані теми доповідей та рефератів
 63. Злочини проти громадської безпеки
 64. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
 65. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 66. Злочини проти громадського порядку та моральності
 67. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення
 68. Злочини проти правосуддя
 69. Різноманітних видів навчальної роботи на 3 курсі
 70. Інформаційне та методичне забезпечення

Конкурентное право
Донецкий национальный университет.. С С Валитов Конкурентное право Украины Донецк Содержание..

 1. Украины
 2. Общетеоретические аспекты сущности конкуренции как экономико-правовой категории
 3. Источники правового регулирования конкуренции в Украине: проблемы развития
 4. Концепция механизма правового регулирования конкуренции в Украине
 5. Эволюция конкурентного законодательства Украины в контексте европейского выбора
 6. Задачи и принципы деятельности
 7. Полномочия Антимонопольного комитета Украины
 8. Система антимонопольных органов
 9. Система органов Антимонопольного комитета Украины
 10. Комитета Украины
 11. Антимонопольного комитета Украины
 12. Монопольное положение субъектов хозяйствования на рынке
 13. Определение монопольного положения
 14. Типология рынка
 15. Типы рынков и их основные характеристики
 16. Определение состояния конкуренции на рынке
 17. Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением
 18. Монопольного ценообразования
 19. Монопольного ценообразования
 20. Антиконкурентные согласованные действия
 21. Антиконкурентные действия органов власти, управления и контроля
 22. Концентрация (слияние) субъектов хозяйствования
 23. Условия получения согласия на концентрацию
 24. Определение пороговых показателей участников концентрации
 25. Порядок подачи заявления на концентрацию
 26. Порядок рассмотрения заявлений (дел) о концентрации
 27. Понятия и виды согласованных действий
 28. Между субъектами хозяйствования
 29. Типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования
 30. Порядок подачи и рассмотрения заявлений о предоставлении разрешений на согласованные действия
 31. На согласованные действия
 32. Сферы деятельности естественных монополий
 33. Государственное регулирование естественных монополий
 34. Национальные комиссии регулирования естественных монополий
 35. Регулирование и контроль в отдельных отраслях естественных монополий
 36. Порядок подготовки проведения проверок
 37. Организация проведения проверок
 38. Рассмотрение заявлений антимонопольными органами
 39. Разграничение компетенции антимонопольных органов
 40. Рассмотрение дел антимонопольными органами
 41. Влияющие на размер штрафа
 42. Административная ответственность
 43. Возмещение ущерба
 44. Государственное регулирование и контроль в сфере естественных монополий
 45. Ответственность за енарушение конкурентного законодательства

Учебно-методический комплекс трудовое право
Высшего профессионального образования.. МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС..

 1. МОСКВА, 2012
 2. Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами
 3. Объем и виды учебной работы по дисциплине
 4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
 5. Требования к освоению дисциплины
 6. Методика реализации активных и интерактивных образовательных технологий
 7. Технология оценки уровня освоения компетенций по формам обучения
 8. Описание образовательных и оценочных технологий и методические рекомендации преподавателям по их реализации
 9. Источники и принципы трудового права
 10. Правоотношения в сфере трудового права
 11. Объекты трудовых правоотношений
 12. Социальное партнерство в сфере труда
 13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
 14. Трудовой договор
 15. Рабочее время
 16. Время отдыха
 17. Оплата и нормирование труда
 18. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
 19. Охрана труда
 20. Порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров
 21. Тест 10
 22. Тест 14
 23. Оценка результатов семинара осуществляется после проверки письменных работ
 24. Очная форма обучения
 25. Очно-заочная форма обучения
 26. Заочная форма обучения
 27. Тест 19
 28. Нормативные - правовые акты

Дисциплина «Гражданское право»
Федеральное государственное образовательное учреждение.. Высшего профессионального образования.. Российский государственный университет туризма и сервиса..

 1. Рабочая программа
 2. Цели и задачи дисциплины
 3. РУП 2010
 4. Назначение курсовой работы. Выбор темы
 5. Подготовка курсовой работы
 6. Объем в оформление курсовой работы. Сроки сдачи и защиты
 7. Перечень тем рефератов
 8. Интернет-ресурс

Навчальної дисципліни право соціального забезпечення
Національна академія внутрішніх справ.. Навчально науковий інститут права та психології.. Кафедра цивільно правових дисциплін..

 1. КИЇВ 2013
 2. Бакалавр
 3. Анотація
 4. Пояснювальна записка
 5. Зміст програми
 6. Поняття і умови трудової пенсії солідарній системі
 7. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника
 8. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
 9. Опис навчальної дисципліни
 10. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
 11. Форма контролю: залік
 12. Поняття і умови трудової пенсії
 13. Правове забезпечення пенсій за вислугу років
 14. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам
 15. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
 16. Питання до заліку
 17. ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
 18. ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
 19. Заключна частина – 5 хв.
 20. ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
 21. Заключна частина – 5 хв.
 22. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам
 23. Заключна частина – 5 хв.
 24. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
 25. Заключна частина – 5 хв.
 26. Поняття, предмет, метод і система права соціального забезпечення
 27. Джерела і органи права соціального забезпечення
 28. Поняття і умови трудової пенсії в солідарній системі
 29. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам
 30. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III (ВВР. – 2001. - №1 ст.1)
 31. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
 32. Правовідносини у сфері соціального забезпечення
 33. Поняття і умови трудової пенсії
 34. Правове забезпечення пенсій за вислугу років
 35. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника
 36. Призначення та виплата пенсій
 37. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам
 38. Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному страхуванню
 39. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
 40. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 41. Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції
 42. Підсумковий контроль
 43. Система поточного контролю
 44. Рубіжний контроль
 45. Система підсумкового контролю
 46. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
 47. Вірні відповіді на тестові завдання
 48. Критерії оцінювання
 49. Перелік навчального оснащення
 50. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні, та опорні матеріали для лекцій і семінарів

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Российское конституционное право»
Государственное образовательное учреждение.. Высшего профессионального образования.. Южный Федеральный Университет..

 1. Учебно - тематический план
 2. Президент в механизме государственной власти РФ
 3. Конституционно-правовые основы законодательной власти в РФ
 4. Конституционные основы организации исполнительной власти в РФ
 5. Конституционные основы организации судебной власти в РФ. Устройство и производство в Конституционном Суде РФ
 6. Российское конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина
 7. Нормативная
 8. Специальная
 9. Нормативная
 10. Специальная
 11. Тема 4.1. Основы Конституционного строя в РФ
 12. Нормативная
 13. Специальная
 14. Конституционно-правовая ответственность и конституционно-правовое принуждение в РФ
 15. Конституционные принципы правового статуса и система прав и свобод человека и гражданина в РФ
 16. Нормативная
 17. Специальная
 18. Форма государственного устройства в РФ
 19. Нормативная
 20. Специальная
 21. Выборы в РФ
 22. Нормативная
 23. Специальная
 24. Нормативная
 25. Специальная
 26. Законодательный процесс РФ
 27. Нормативная
 28. Специальная
 29. Нормативная
 30. Специальная
 31. Нормативная
 32. Специальная
 33. ГЛОССАРИЙ
 34. Основные виды гарантий деятельности депутатов по действующему законодательству

Правоведение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.. Высшего профессионального образования воронежский государственный университет.. ФГБОУ ВПО ВГУ..

 1. Краткий курс лекций
 2. Список сокращений
 3. Государство и право, их роль в жизни общества
 4. Понятие, сущность и функции государства
 5. Теории происхождения государства
 6. Форма государства
 7. Правовое государство и гражданское общество
 8. Понятие, принципы и функции права
 9. Понятие, виды и структура нормы права
 10. Источники права
 11. Понятие и виды законов
 12. Система права
 13. Толкование правовых норм
 14. Понятие и принципы законности
 15. Понятие и стадии законотворчества
 16. Понятие, состав, признаки и виды правонарушений
 17. Понятие и виды юридической ответственности
 18. Общая характеристика Конституции РФ. Принципы конституционного строя
 19. Личные права и свободы человека и гражданина
 20. Политические права и свободы гражданина
 21. Предмет, метод и источники административного права
 22. Административно-правовые нормы и отношения
 23. Субъекты административного права
 24. Административная ответственность и административное наказание
 25. Административное принуждение
 26. Понятие и предмет уголовного права. Общая характеристика уголовного закона
 27. Понятие и признаки преступления
 28. Объективные признаки состава преступления
 29. Субъективные признаки состава преступления
 30. Стадии совершения преступления
 31. Соучастие в преступлении
 32. Понятие и виды наказаний
 33. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 34. Понятие, предмет и принципы экологического права
 35. Право природопользования
 36. Экологическое нормирование
 37. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды
 38. Экологический контроль
 39. Предмет и метод семейного права
 40. Права и обязанности супругов
 41. Правоотношения родителей и детей
 42. Предмет, метод и принципы гражданского права
 43. Юридические лица
 44. Объекты гражданских прав
 45. Право собственности
 46. Обязательства
 47. Общие положения о договоре
 48. Договор присоединения
 49. Публичный договор
 50. Предварительный договор
 51. Договор в пользу третьего лица
 52. Понятие и основания наследования
 53. Предмет, метод и источники трудового права
 54. Трудовые правоотношения
 55. Коллективные договоры и соглашения
 56. Трудовой договор: порядок заключения и расторжения
 57. Правовое регулирование существенных условий труда
 58. Дисциплина труда
 59. Оплата труда
 60. Материальная ответственность
 61. Порядок разрешения трудовых споров
 62. Понятие, предмет и метод финансового права
 63. Финансовые правоотношения: особенности, виды, субъекты
 64. Система финансового права
 65. Финансово-правовые основы банковской деятельности в РФ
 66. Правовое регулирование бухгалтерского учета
 67. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности
 68. Понятие и предмет налогового права
 69. Налоги и их функции
 70. Предмет и система страхового права
 71. Понятие и виды страхования
 72. Правовые основы защиты информации
 73. Правовые основы защиты государственной тайны
 74. Коммерческая и служебная тайна

Международное право
Н А Ушаков.. Международное..

 1. Понятие международного права
 2. Объект международно-правового регулирования
 3. Нормы международного права
 4. Субъекты международного права
 5. Источники международного права
 6. Ответственность в международном праве
 7. Системность международного права
 8. Структура международного права
 9. Международное право в историческом развитии
 10. Древние века
 11. От падения Римской империи до Вестфальского мира
 12. От Вестфальского мира до Гаагских конференций мира
 13. От Гаагских конференций мира к созданию ООН и формированию современного международного права
 14. Понятие современного международного права
 15. Общие положения
 16. Соблюдение, применение и толкование договоров
 17. Общие положения
 18. Принцип суверенного равенства государств
 19. Принцип неприменения силы или угрозы силой
 20. Принцип невмешательства
 21. Принцип мирного разрешения споров
 22. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств
 23. Принцип сотрудничества государств
 24. Принцип равноправия и самоопределения народов
 25. Понятие государства
 26. Понятие и юридические признаки государственного суверенитета
 27. Несущественность внутреннего устройства государств
 28. Осуществление государством внешних сношений
 29. Иммунитет государства как принцип международного права
 30. Деяния государства в сфере иностранной юрисдикции
 31. Иммунитет государства — участника гражданско-правовых отношений
 32. Общие положения
 33. Клаузула о наибольшем благоприятствовании
 34. Режим наибольшего благоприятствования
 35. Применение норм о наибольшем благоприятствовании
 36. Исключения из положений о наибольшем благоприятствовании
 37. Общие положения
 38. Предмет правопреемства
 39. Принципиальные основы правопреемства
 40. Общие положения
 41. Виды международных обязательств государств
 42. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния государства
 43. Международные правонарушения и преступления государств
 44. Субъекты международных претензий
 45. Ситуация международного правонарушения
 46. Ситуация международного преступления
 47. Международно-правовые санкции
 48. Юридическая природа международных санкций
 49. Международные организации
 50. Общие положения
 51. Признание государств
 52. Признание правительств
 53. Другие случаи признания
 54. Понятие территории
 55. Государственная территория
 56. Негосударственная (международная) территория
 57. Международно-правовой статус и режим Антарктики
 58. Общие положения
 59. Проблемы гражданства
 60. Правовое положение иностранцев
 61. Основные права и свободы человека
 62. Предпосылки послевоенного мирного устройства
 63. Разработка Устава ООН
 64. Единогласие постоянных членов Совета Безопасности — основа Организации Объединенных Наций
 65. Общие положения
 66. Взаимоотношения между государствами
 67. Взаимоотношения государств с международными организациями
 68. Лица, пользующиеся международной защитой
 69. Консульское право
 70. Общие положения
 71. Договоры между государствами
 72. Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями
 73. Понятие и пространственное действие
 74. Правовой статус и режим морских пространств
 75. Урегулирование споров
 76. Общие положения
 77. Международные полеты и их регулирование
 78. Общие положения
 79. Источники международного космического права
 80. Основные принципы космической деятельности
 81. Некоторые особые условия космической деятельности
 82. Общие положения
 83. Внутригосударственное регулирование
 84. Международно-правовое регулирование
 85. Дальнейшая перспектива
 86. Общие положения
 87. Цели международного социально-экономического права и органы, их осуществляющие
 88. Принципы международного социально-экономического права
 89. Целенаправленность международного социально-экономического права
 90. Общие положения и терминология
 91. Уставы Международных военных трибуналов
 92. Универсальные международные конвенции
 93. Общие положения
 94. Международное гуманитарное право
 95. Дальнейшая перспектива

Коммерческое право России
Введение.. Принятые сокращения.. Программа учебной дисциплины Коммерческое право Организационно методологический раздел..

 1. Коммерческое право России
 2. Принятые сокращения
 3. Понятие коммерции и коммерческого права
 4. Коммерческое право как наука и как учебная дисциплина
 5. Предмет регулирования коммерческого права
 6. Соотношение со смежными юридическими и иными дисциплинами
 7. История развития торгового права
 8. Современные тенденции развития торгового права
 9. Проблема дуализма частного права
 10. Становление торгового права России
 11. Характеристика современного торгового законодательства России
 12. Задачи кодификации российского торгового законодательства
 13. Понятие участников торговой деятельности
 14. Виды субъектов коммерческого права
 15. Организаторы товарного рынка
 16. Оптовые торговые и посреднические организации
 17. Основания выбора видов организаций
 18. Понятие объектов торгового права
 19. Виды объектов торгового права
 20. Правовой режим товаров
 21. Способы обособления товаров
 22. Понятие товарного рынка и его структуры
 23. Пути развития структуры рынка
 24. Западная биржа
 25. Формирование инфраструктуры рынка
 26. Понятие и социально-экономическая роль конкуренции
 27. Способы создания конкурентной среды
 28. Защита конкуренции
 29. Сущность договора
 30. Отличительные черты коммерческих договоров
 31. Составные обязательства
 32. Правовое регулирование заключения договоров
 33. Способы заключения торговых договоров
 34. Изменение и расторжение договоров
 35. Оптовая торговля и обеспечение интересов потребителей
 36. Договор оптовой купли-продажи
 37. Купля-продажа и поставка
 38. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции
 39. Поставка для государственных нужд
 40. Сущность и виды договорных связей
 41. Выбор структуры реализационных связей
 42. Особенности отдельных видов связей
 43. Порядок определения условий договоров
 44. Предмет договора, ассортимент, сроки и порядок отгрузки
 45. Определение качества товаров
 46. Условия о цене и способе расчетов
 47. Торговое посредничество и представительство
 48. Правовое регулирование посредничества и представительства
 49. Договор коммерческой комиссии
 50. Коммерческое поручение и агентирование
 51. Другие виды посреднических договоров
 52. Виды договоров, содействующих торговле
 53. Договоры на проведение маркетинговых исследований
 54. Договоры на распространение рекламы и на передачу информации
 55. Договоры хранения товаров. Договоры страхования
 56. Договор коммерческой франшизы
 57. Договор транспортной экспедиции
 58. Определение условий перевозки
 59. Согласование объемов и организации перевозок
 60. Договор перевозки грузов
 61. Ответственность транспортных организаций
 62. Сущность организационных договоров
 63. Основные виды организационных договоров
 64. Особенности отдельных организационных договоров
 65. Сущность ответственности
 66. Виды ответственности
 67. Условия применения ответственности
 68. Основания освобождения от ответственности
 69. Правовое регулирование приемки товаров
 70. Порядок приемки во внутреннем обороте
 71. Приемка импортных товаров
 72. Экспертиза качества товаров

Підприємницьке право
Підприємницьке право.. Навчальний посібник.. За редакцією кандидата юридичних наук професора О В Старцева Київ..

 1. Оценка эффективности ракетного двигателя
 2. Поняття підприємницького права
 3. Предмет ні п фін мни її і. кін о нрава
 4. Принципи підприємницької діяльності
 5. Види підприємницької діяльності
 6. Див.: Підприємницьке право України
 7. Випадки заборони займатися підприємницькою діяльністю фізичним особам
 8. Поняття підприємства
 9. Поняття державного унітарного підприємства
 10. Підприємство споживчої кооперації
 11. Характеристика господарських товариств
 12. Акціонерне товариство
 13. Етапи створення акціонерного товариства
 14. Диі : Яблонский Б Четыре шага к соманию Шаг первый
 15. Товариство з обмеженою відповшальністю
 16. Поняття товаристваз додатковоюві цюві да льніс і ю
 17. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю
 18. Характеристика повного товариства
 19. Характеристика командитного товариства
 20. Ознаки кооперативів
 21. Поняття колективного сільськогосподарського підприємства
 22. Поняття фермерського господарства
 23. Поняття фермерського господарства
 24. Поняття фермерського господарства
 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб
 26. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб
 27. ОСІб — СубЧкіІВ МІ.ІІфіМ МІІИІІІ.кіМ НЯ.ІІ.Иіи 11
 28. ОСІб — СубЧкіІВ МІ.ІІфіМ МІІИІІІ.кіМ НЯ.ІІ.Иіи 11
 29. Загальна характеристика ліцензування
 30. Порядок ліцензування господарської діяльності
 31. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії
 32. Види підприємницької діяльності, що підлягають патенту­ванню
 33. Види підприємницької діяльності, що підлягають патенту­ванню
 34. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
 35. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
 36. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
 37. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства
 38. Поняття банкрутства
 39. Поняття банкрутства
 40. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридич­ної особи в результаті її ліквідації
 41. Загальна характеристика господарського договору
 42. Укладання, зміна і розірвання господарських договорів
 43. Визнання господарських договорів недійсними і не) кладеними
 44. Поняття та характеристика попереднього договору
 45. Виконання господарських договорів
 46. Характеристика неустойки
 47. Поняття поруки
 48. Поняття гарантії
 49. Поняття завдатку
 50. Характеристика застави
 51. Характеристика застави
 52. Відшкодування збитків
 53. Онеративно-господарські санкції
 54. Поняття та ознаки договору кулівлі-продажу
 55. Характеристика договору поставки
 56. Поняття та ознаки договору контрактації сільськогосподарської продукції
 57. Поняття договору енергопостачання
 58. Поняття та ознаки договору дарування
 59. Поняття та ознаки договору управління майном
 60. Поняття та ознаки договору найму (оренди)
 61. Поняття оренди державного та комунального майна
 62. Поняттядоговору підряду
 63. Поняття та ознаки договору підряду на капітальне будівництво
 64. Поняття договорів перевезення вантажів і пасажирів
 65. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування
 66. Поняття та ознаки договору страхування
 67. Поняття та ознаки агентського договору
 68. Поняття та ознаки договору комісії
 69. Поняття та ознаки договору консигнації
 70. Поняття та ознаки договору простого товариства
 71. Особливості засновницького договору про створення юридичної особи
 72. Правове регулювання захисту прав споживачів
 73. Поняття правового режиму майна
 74. Поняття майна у сфері господарювання таджерела його формування
 75. Поняття майна у сфері господарювання таджерела його формування
 76. Правова охорона винаходів і корисних моделей
 77. Поняття готівкових розрахунків
 78. Договори позики, кредиту, банківського вкладу
 79. Поняття цінних паперів
 80. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Захист віл недобросовісної конкуренції
 81. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Захист віл недобросовісної конкуренції
 82. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Захист віл недобросовісної конкуренції
 83. Захист прав третейськими судами. Міжнародний комерційний арбітраж
 84. Захист прав третейськими судами. Міжнародний комерційний арбітраж
 85. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності

Трудовое право
Серия подготовка к экзамену.. Е Н Голенко В И Ковалев..

 1. Понятие трудового права и предмет его правового регулирования
 2. Стороны (участники) трудовых отношений
 3. Система трудового права
 4. Обеспечение права на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей
 5. Виды правоотношений в сфере труда
 6. Роль законов в регулировании отношений, составляющих предмет трудового права
 7. Значение нормативных правовых актов о социальном партнерстве и локальных нормативных актов в регулировании трудовых отношений
 8. Основы создания и деятельности профсоюзов
 9. Виды профсоюзов и их объединений (ассоциаций), предусмотренные законодательством
 10. Имущественные основы создания и деятельности профсоюзов
 11. Функции профсоюзов
 12. Права профсоюзов по действующему законодательству
 13. Гарантии деятельности профсоюзов
 14. Понятие и виды трудовых коллективов
 15. Полномочия трудовых коллективов
 16. Понятие и стороны коллективного договора
 17. Порядок заключения коллективного договора
 18. Что представляют собой заключаемые между работниками и работодателями соглашения, что объединяет и отличает их от коллективных договоров?
 19. Виды соглашений и их участники
 20. Порядок разработки и заключения соглашений
 21. Сроки действия соглашения
 22. Понятие занятости и трудоустройства
 23. Какая работа для безработных признается подходящей?
 24. Сроки и размеры выплаты безработным гражданам пособия по безработице
 25. Размеры выплаты безработным гражданам надбавки на иждивенцев
 26. Порядок выплаты гражданам пособия по безработице
 27. Случаи прекращения выплаты пособия по безработице
 28. Приостановление выплаты пособия по безработице
 29. Понятие и виды переводов на другую работу
 30. Расторжение трудового договора по инициативе профсоюзного органа
 31. Порядок оформления увольнения, производства расчета
 32. Понятие рабочего времени и его виды
 33. Понятие режима рабочего времени и виды его учета
 34. Ненормированное рабочее время
 35. Порядок привлечения работника к сверхурочным работам
 36. Время отдыха и его виды по трудовому праву
 37. Общая характеристика ежегодного отпуска как вида времени отдыха
 38. Порядок предоставления ежегодных отпусков
 39. Общая характеристика дополнительных отпусков
 40. Порядок предоставления дополнительных отпусков
 41. Общая характеристика отпусков без сохранения заработной платы и порядка их предоставления
 42. Понятие заработной платы, ее состав
 43. Виды систем оплаты труда
 44. Особенности оплаты труда при отклонениях от нормальных условий труда
 45. Порядок выплаты заработной платы
 46. Понятие гарантийных выплат и их виды
 47. Компенсационные выплаты при командировках
 48. Компенсации при переводах на работу в другую местность, переезде в другую местность работников, вновь принятых или направленных на работу
 49. Какие еще предусмотрены компенсационные выплаты?
 50. Понятие материальной ответственности. Основания и условия ее наступления
 51. Условия привлечения работников к коллективной (бригадной) материальной ответственности
 52. Виды материальной ответственности, их характеристика
 53. Правила определения размера причиненного материального ущерба
 54. Порядок привлечения работника к материальной ответственности
 55. Основные права и обязанности работников и работодателей
 56. Общая характеристика Правил внутреннего трудового распорядка, Уставов и Положений о дисциплине
 57. Поощрения, установленные трудовым законодательством за успехи в работе, и порядок их применения
 58. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины. Порядок наложения дисциплинарных взысканий
 59. Понятие охраны труда и ее правовое регулирование
 60. Что предусматривают нормы по охране труда, осуществляемого в неблагоприятных условиях?
 61. Порядок осуществления в организациях расследования и учета производственного травматизма
 62. Правовое регулирование возмещения работодателем вреда, причиненного здоровью работника
 63. Дополнительная охрана труда лиц с семейными обязанностями
 64. Единые льготы для работающих женщин
 65. Льготы для беременных женщин и работников, имеющих на иждивении детей или осуществляющих уход за больными членами своих семей
 66. Гарантии при приеме и увольнении с работы для беременных женщин и работников, имеющих несовершеннолетних детей
 67. Особенности правового регулирования труда молодежи до 18 лет
 68. Правовое регулирование льгот для работников, обучающимся без отрыва от производства, и особенности правоотношений с их участием
 69. Виды и формы профессионального обучения
 70. Льготы, предусмотренные законодательством для работников, обучающихся в учебных заведениях
 71. Понятие трудовых споров, их виды и причины возникновения
 72. Органы, занимающиеся разрешением индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения споров
 73. Порядок исполнения решений по спорам об увольнении и переводе на другую работу
 74. Порядок рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников
 75. Понятие коллективного трудового спора, его субъекты
 76. Порядок разрешения коллективного трудового спора
 77. Основания признания забастовки незаконной
 78. Гарантии, установленные для лиц, участвующих в незапрещенной забастовке
 79. Понятие контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде
 80. Органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность за соблюдением трудового законодательства
 81. Понятие международно-правового регулирования трудовых отношений
 82. Источники международно-правового регулирования трудовых отношений
 83. Характеристика отдельных Конвенций Международной Организации Труда

Гражданское право
Гражданское право.. УЧебное пособие Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с требованиями и программой Государственного образовательного стандарта утвержденного..

 1. Понятие, предмет и метод гражданского права
 2. От других отраслей права
 3. Система гражданского права
 4. Понятие и задачи науки гражданского права
 5. Понятие и виды источников права
 6. Значение судебной практики
 7. Понятие гражданского правоотношения
 8. Элементы гражданских правоотношений
 9. Основания возникновения гражданских правоотношений
 10. Правоспособность граждан
 11. Дееспособность граждан
 12. И объявление умершим
 13. Опека и попечительство
 14. Акты гражданского состояния
 15. Юридического лица
 16. Образование и прекращение юридических лиц
 17. Хозяйственные товарищества и общества
 18. Полные товарищества
 19. Товарищества на вере
 20. Общества с дополнительной ответственностью
 21. Акционерные общества
 22. Производственные кооперативы
 23. Некоммерческие организации
 24. Государство как субъект гражданского права
 25. Субъекты гражданского права
 26. Деньги как особая разновидность вещей. Ценные бумаги
 27. Действия. Результаты творческой деятельности
 28. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
 29. Понятие и значение сделки
 30. Виды сделок
 31. Форма сделок
 32. Недействительность сделки
 33. Понятие представительства
 34. Доверенность
 35. Понятие и виды сроков
 36. Сроки осуществления гражданских прав
 37. Исковая давность
 38. Исчисление сроков
 39. Право собственности юридических лиц
 40. Право государственной и муниципальной собственности
 41. Из чужого незаконного владения (виндикационный иск)
 42. Не связанных с лишением владения (негаторный иск)
 43. Понятие обязательственного права
 44. Понятие и значение договора. Виды договоров
 45. Неустойка
 46. Задаток
 47. Поручительство
 48. Банковская гарантия
 49. Общие положения о купле-продаже
 50. Договор розничной купли-продажи
 51. Договор поставки
 52. Поставка для государственных или муниципальных нужд
 53. Договор контрактации
 54. Договор энергоснабжения
 55. Договор продажи недвижимости
 56. Договор продажи предприятия
 57. Договор мены
 58. Договор дарения
 59. Постоянная рента
 60. Пожизненная рента
 61. Общие положения об аренде
 62. Договор проката
 63. Договор аренды транспортных средств
 64. Договор аренды зданий и сооружений
 65. Договор аренды предприятий
 66. Договор безвозмездного пользования
 67. Договор коммерческого найма жилого помещения
 68. Договор социального найма жилого помещения
 69. Общие положения о подряде
 70. Договор бытового подряда
 71. Договор строительного подряда
 72. Или муниципальных нужд
 73. И изыскательских работ
 74. Опытно-конструкторских и технологических работ
 75. Договор возмездного оказания услуг
 76. Договор перевозки груза
 77. Договор перевозки пассажира
 78. Договор транспортной экспедиции
 79. Договор займа
 80. Кредитный договор
 81. Договор товарного кредита
 82. Договор коммерческого кредита
 83. Договор банковского вклада
 84. Договор банковского счета
 85. Расчеты платежными поручениями и по аккредитиву
 86. Расчеты по инкассо
 87. Расчеты чеками
 88. Договор имущественного страхования
 89. Договор личного страхования
 90. Понятие договора хранения
 91. Права и обязанности сторон по договору хранения
 92. Договор поручения
 93. Действия в чужом интересе без поручения
 94. Договор комиссии
 95. Агентский договор
 96. Договор простого товарищества
 97. Договор доверительного управления имуществом
 98. Договор коммерческой концессии
 99. Публичное обещание награды
 100. Публичный конкурс
 101. Проведение игр и пари
 102. И условия его возникновения
 103. Ответственность за причиненный вред
 104. Несовершеннолетними и недееспособными
 105. Источником повышенной опасности
 106. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина
 107. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
 108. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
 109. Литературы, искусства
 110. Объекты
 111. Понятие, условия патентоспособности
 112. Наследование по завещанию
 113. Отмена, изменение, толкование и исполнение завещания
 114. Завещательный отказ и завещательное возложение
 115. Наследование по закону
 116. Приобретение наследства
 117. Наследование отдельных видов имущества

Основи правознавства правознавство конспект лекцій
Харківська державна зооветеринарна.. Академія.. Основи правознавства..

 1. Волніков А.А
 2. Поняття держави, її ознаки та функції
 3. Форми держави
 4. Механізм держави
 5. Поняття, ознаки та функції права
 6. Правові норми: поняття, ознаки, структура та види
 7. Характеристика джерел права
 8. Правовідносини: поняття, ознаки, структура
 9. Поняття, ознаки й види правопорушень
 10. Юридична відповідальність: поняття, ознаки й види
 11. Висновок
 12. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні
 13. Акт проголошення незалежності України
 14. Розробка та прийняття нової Конституції України
 15. Загальні засади демократичного конституційного ладу України
 16. Висновок
 17. Висновок
 18. Особисті права й свободи громадян
 19. Політичні права й свободи громадян України
 20. Соціально-економічні та культурні права громадян України
 21. Конституційні гарантії захисту прав людини
 22. Громадянство України
 23. Висновок
 24. Поняття та форми народовладдя
 25. Виборче право та виборча система України
 26. Поняття та види референдуму
 27. Поняття територіального устрою держави
 28. Адміністративно-територіальний устрій України
 29. Конституційний статус Автономної Республіки Крим
 30. Висновок
 31. Загальна характеристика системи органів державної влади
 32. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади України
 33. Право законодавчої ініціативи та її суб’єкти
 34. Кабінет Міністрів України – Уряд України
 35. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні
 36. Судова влада в Україні
 37. Прокуратура в системі державного механізму, її завдання, функції, повноваження, організація та діяльність
 38. Висновок
 39. Поняття, принципи, система та функції цивільного права
 40. Суб’єкти цивільних правовідносин
 41. Право власності: приватна власність, колективна власність, державна власність, спільна власність. Захист права власності
 42. Зобов’язальне право
 43. Поняття та види цивільно-правової відповідальності
 44. Спадкове право. Успадкування по заповіту і по закону
 45. Поняття цивільного процесу, його суб’єкти. Стадії цивільного процесу
 46. Висновок
 47. Поняття та джерела трудового права
 48. Колективний договір, трудовий договір та контракт, їх значення
 49. Робочий час та час відпочинку
 50. Матеріальна відповідальність
 51. Порядок розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів
 52. Поняття та види пенсій
 53. Висновок
 54. Предмет, принципи й завдання сімейного права. Поняття шлюбу та сім’ї
 55. Підстави виникнення та припинення шлюбу
 56. Шлюбний договір
 57. Шлюбний договір
 58. Шлюбний договір
 59. Опіка й піклування
 60. Житловий фонд України та його види
 61. Право громадян на житло та форми його реалізації
 62. Договір житлового найму
 63. Приватизація державного житлового фонду
 64. Висновок
 65. Поняття та джерела адміністративного права України
 66. Поняття та види адміністративних правопорушень. Суб’єкти адміністративних правопорушень
 67. Поняття адміністративної відповідальності
 68. Поняття та завдання кримінального права
 69. Поняття ознаки, види та склад злочину
 70. Кримінальна відповідальність
 71. Кримінальне покарання та його види
 72. Висновок

Уголовное право
Высшего профессионального образования.. Российская академия правосудия.. кафедра уголовного права..

 1. Тематический план
 2. Стадии совершения преступления
 3. Назначение наказания
 4. Ответственности и от наказания
 5. Преступления против жизни и здоровья
 6. Человека и гражданина
 7. Преступления в сфере экономической деятельности
 8. Преступления против общественной безопасности
 9. Общественной нравственности
 10. Экологические преступления
 11. Преступления против правосудия
 12. Преступления против порядка управления
 13. Преступления против военной службы
 14. Тематический план семинарских занятий
 15. Уголовный закон. Действие уголовного закона
 16. Семинар 2
 17. Семинар 3.
 18. Объект преступления
 19. Объективная сторона преступления
 20. Субъективная сторона преступления
 21. Субъект преступления
 22. Стадии совершения преступления
 23. Соучастие в преступлении
 24. Множественность преступлений
 25. Семинар 11
 26. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
 27. Назначение наказания
 28. Освобождение от уголовной ответственности
 29. Освобождение от наказания
 30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
 31. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества
 32. Преступления против жизни и здоровья
 33. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
 34. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
 35. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
 36. Преступления против семьи и несовершеннолетних
 37. Преступления против собственности
 38. Преступления в сфере экономической деятельности
 39. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
 40. Преступления против общественной безопасности
 41. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
 42. Экологические преступления
 43. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
 44. Преступления в сфере компьютерной информации
 45. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
 46. Преступления против правосудия
 47. Преступления против порядка управления
 48. Преступления против военной службы
 49. Преступления против мира и безопасности человечества
 50. Уголовный закон. Действие уголовного закона
 51. Понятие преступления
 52. Состав преступления
 53. Объект преступления
 54. Объективная сторона преступления
 55. Субъективная сторона преступления
 56. Субъект преступления
 57. Стадии совершения преступления
 58. Соучастие в преступлении
 59. Множественность преступлений
 60. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 61. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
 62. Назначение наказания
 63. Освобождение от уголовной ответственности
 64. Освобождение от наказания
 65. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
 66. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества
 67. Понятие и значение Особенной части УК Система Особенной части УК
 68. Преступления против жизни и здоровья
 69. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
 70. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
 71. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
 72. Преступления против семьи и несовершеннолетних
 73. Преступления против собственности
 74. Преступления в сфере экономической деятельности
 75. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
 76. Преступления против общественной безопасности
 77. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
 78. Экологические преступления
 79. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
 80. Преступления в сфере компьютерной информации
 81. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
 82. Преступления против правосудия
 83. Преступления против порядка управления
 84. Преступления против военной службы
 85. Преступления против мира и безопасности человечества
 86. Уголовный закон. Действие уголовного закона
 87. Понятие преступления
 88. Состав преступления
 89. Субъективная сторона преступления
 90. Субъект преступления
 91. Стадии совершения преступления
 92. Соучастие в преступлении
 93. Множественность преступлений
 94. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 95. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
 96. Назначение наказания
 97. Освобождение от уголовной ответственности
 98. Освобождение от наказания
 99. И наказания несовершеннолетних
 100. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества
 101. По общей части уголовного права
 102. Приготовление к преступлению: понятие, признаки
 103. По особенной части уголовного права

Семейное право
М В Антокольская.. Семейное.. право Учебник Издание второе переработанное и дополненное..

 1. Библиотека
 2. Круг отношений, регулируемых семейным правом
 3. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права
 4. Особенности отношений, регулируемых семейным правом
 5. Метод регулирования семейно-правовых отношений
 6. Семейное право как отрасль частного права
 7. Соотношение семейного и гражданского законодательства
 8. Семейное право России с 1926 по 1969 год
 9. Правоспособность и дееспособность в семейном праве
 10. Общая характеристика семейных правоотношений
 11. В семейном праве
 12. Основания признания брака недействительным
 13. Расторжение брака в органах загса
 14. Расторжение брака в судебном порядке
 15. Личные неимущественные права и обязанности супругов
 16. Общая характеристика имущественных отношений супругов
 17. Договорный режим супружеского имущества
 18. Ответственность супругов по обязательствам
 19. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции человека
 20. Право ребенка на имя, фамилию и отчество. Право ребенка выражать свое мнение
 21. Права несовершеннолетних детей
 22. Право ребенка на воспитание в семье
 23. Имущественные права детей
 24. Защита прав детей
 25. Общая характеристика родительских прав и обязанностей
 26. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем
 27. Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолетними родителями
 28. Лишение родительских прав
 29. Ограничение родительских прав
 30. Общие положения об алиментных обязательствах
 31. Соглашения об уплате алиментов
 32. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах
 33. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
 34. Алиментные обязанности бывших супругов
 35. Алиментные обязательства других членов семьи
 36. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
 37. Отмена усыновления
 38. Иных обстоятельствах, в частности при неполучении согласия на усы­новление указанных в законе лиц
 39. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми
 40. Лава 30 Опека и попечи it-льство пал несовершеннолетними дет ьчи
 41. Приемная семья
 42. Общая характеристика источников семейного коллизионного законодательства
 43. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранного элемента по российскому законодательству
 44. По российскому законодательству
 45. Минской конвенции
 46. Элемента
 47. Антокольская мария вадимовна семейное право

Административное и таможенное право
Конспект лекций по дисциплине Федеральное государственное бюджетное образовательное.. Учреждение высшего профессионального образования.. Тульский государственный университет..

 1. Понятие административного права и предмет административно-правового регулирования
 2. Метод административно-правового регулирования
 3. Понятие и система субъектов административного права
 4. Источники административного права
 5. Система административного права. Соотношение административного права с другими отраслями права
 6. Исполнительная власть и государственное управление
 7. Понятие и структура административно-правовых норм. Виды административно-правовых норм
 8. Реализация административно-правовых норм
 9. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления
 10. Административно-правовая защита прав и свобод граждан
 11. Обращения граждан
 12. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
 13. Общественные объединения: понятие, виды. Права, обязанности и ответственность общественных объединений в сфере государственного управления
 14. Административно-правовые формы
 15. Административно-правовые методы
 16. Административное принуждение
 17. Административное правонарушение
 18. Административная ответственность
 19. Административное наказание
 20. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
 21. Административно-процессуальная деятельность
 22. Производство по делам об административных правонарушениях
 23. Понятие законности и дисциплины в государственном управлении
 24. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении
 25. Контроль в государственном управлении
 26. Общий административный надзор
 27. Судебный контроль за законностью осуществления исполнительной власти
 28. Государственного управления в зарубежных странах
 29. Функции административных органов в зарубежных странах

Кримінальне право України. Загальна частина Фріс
Зміст.. Аннотация.. Розділ поняття предмет метод завдання система та принципи кримінального права..

 1. Поняття кримінального права. Кримінальні правовідносини. Джерела кримінального права
 2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання
 3. Завдання кримінального права
 4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права
 5. Принципи кримінального права
 6. Поняття кримінального закону
 7. Структура кримінального закону
 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 9. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 10. Тлумачення кримінального закону
 11. Поняття злочину
 12. Ознаки злочину
 13. Малозначність діяння
 14. Класифікація злочинів
 15. Поняття і значення складу злочину
 16. Елементи складу злочину та їх загальна характеристика
 17. Види складів злочину
 18. Кваліфікація злочину
 19. Кваліфікація злочину
 20. Кваліфікація злочину
 21. Предмет злочину
 22. Предмет злочину
 23. Предмет злочину
 24. Предмет злочину
 25. Предмет злочину
 26. Вік кримінальної відповідальності
 27. Вік кримінальної відповідальності
 28. Обмежена осудність
 29. Обмежена осудність
 30. Обмежена осудність
 31. Обмежена осудність
 32. Вина у формі умислу
 33. Вина у формі необережності
 34. Злочини з двома формами вини
 35. Злочини з двома формами вини
 36. Юридична та фактична помилки та їх кримінально-право в є значення
 37. Поняття та види стадій вчинення злочину
 38. Закінчений злочин
 39. Незакінчений злочин та його види
 40. Поняття співучасті у злочині
 41. Форми співучасті у злочині
 42. Види співучасників
 43. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті
 44. Причетність до злочину — поняття та види
 45. Поняття та форми множинності злочинів
 46. Повторність злочинів
 47. Сукупність злочинів
 48. Рецидив злочинів
 49. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
 50. Види обставин, що виключають злочинність діяння
 51. Види звільнення від кримінальної відповідальності
 52. Поняття кримінального покарання
 53. Мета покарання
 54. Система покарань
 55. Види покарань
 56. Загальні засади призначення покарання
 57. Загальні засади призначення покарання
 58. Призначення покарання за незакінчений злочин і злочин, вчинений у співучасті
 59. Призначення покарання за незакінчений злочин і злочин, вчинений у співучасті
 60. Призначення покарання за сукупністю злочинів
 61. Призначення покарання за сукупністю вироків
 62. Поняття звільнення від покарання та його відбування
 63. Види звільнення від покарання та його відбування
 64. Види звільнення від покарання та його відбування
 65. Судимість
 66. Погашення та зняття судимості
 67. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
 68. Види примусових заходів медичного характеру. Порядок їх призначення, зміни або припинення
 69. Примусове лікування
 70. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
 71. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення
 72. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
 73. Нормативні акти та література

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
Національна академія внутрішніх справ.. Курс лекцій з кримінального процесу за новим..

 1. Поняття та сутність кримінального процесу
 2. Форми кримінального процесу
 3. Завдання кримінального процесу
 4. Система стадій кримінального процесу
 5. Функції, відносини та гарантії
 6. Кримінально-процесуальні акти
 7. Кримінальний процесуальний закон
 8. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права
 9. Джерела кримінального процесуального права україни
 10. Кримінальних процесуальних норм
 11. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб
 12. Засади кримінального процесу
 13. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження
 14. Конституційні засади кримінального провадження
 15. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика
 16. Суб’єкти кримінального процесу
 17. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу
 18. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності
 19. Сторона обвинувачення
 20. Сторона захисту
 21. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус
 22. Інші учасники кримінального провадження
 23. Відводи суб’єктів кримінального провадження
 24. Докази і доказування у кримінальному процесі
 25. Поняття, сутність та значення кримінально-процесуального доказування
 26. Предмет і суб’єкти кримінально-процесуального доказування
 27. Процес доказування у кримінальному судочинстві
 28. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація
 29. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні
 30. У кримінальному провадженні
 31. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 32. Процесуальні строки і витрати
 33. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі
 34. Класифікація строків у кримінальному процесі
 35. Порядок обчислення процесуальних строків
 36. Поняття і види процесуальних витрат
 37. Заходи забезпечення кримінального провадження
 38. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження
 39. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування
 40. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів
 41. Порядок застосування окремих видів запобіжних заходів
 42. Інші заходи забезпечення кримінального провадження

Трудовое право
Государственное образовательное учреждение.. Высшего профессионального образования.. Белгородский государственный университет..

 1. Учебное пособие
 2. История развития трудовых отношений по Российскому законодательству
 3. Понятие трудового права
 4. Предмет и метод трудового права
 5. Система трудового права
 6. Сфера действия норм трудового права
 7. Цели и задачи трудового законодательства
 8. Понятие источников трудового права
 9. Общая характеристика источников трудового права
 10. Функции трудового права
 11. Запрет на дискриминацию в труде и запрещение принудительного труда
 12. Понятие и основания возникновения трудовых отношений
 13. Субъекты трудовых отношений
 14. Основные принципы в трудовых отношениях
 15. Основные права и обязанности субъектов в трудовых правоотношениях
 16. Занятость населения и правовой статус безработного
 17. Правовая организация трудоустройства граждан и основные полномочия службы занятости
 18. Порядок выплаты пособий по безработице
 19. Понятие, принципы и органы социального партнерства
 20. Понятие, виды и структура соглашений
 21. Порядок ведения коллективных переговоров
 22. Контроль и ответственность за невыполнение условий коллективного договора
 23. Понятие и значение трудового договора
 24. Срок действия трудового договора
 25. Отличие трудового договора от смежных гражданско–правовых договоров
 26. Порядок заключения трудового договора и документы, предъявляемые при заключении трудового договора
 27. Гарантии и ограничения при заключении трудового договора
 28. Форма трудового договора. Оформление приема работника
 29. Испытание при приеме работника на работу
 30. Понятие перевода и перемещения работника на другую работу
 31. Изменение существенных условий трудового договора
 32. Временный перевод работника на другую работу в случае производственной необходимости
 33. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении ее подведомственности и реорганизации
 34. Отстранение работника от работы
 35. Общие основания прекращения трудового договора
 36. Расторжение трудового договора по инициативе работника
 37. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
 38. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
 39. Расторжение трудового договора вследствие нарушения установленных правил приема на работу
 40. Порядок оформления прекращения трудового договора
 41. Защита персональных данных работника
 42. Понятие рабочего времени
 43. Виды рабочего времени
 44. Продолжительность ежедневной работы (смены) и работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
 45. Работа в ночное время
 46. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа
 47. Сверхурочная работа
 48. Режим и учет рабочего времени. Сменная работа
 49. Понятие и виды времени отдыха
 50. Праздничные нерабочие дни и памятные даты
 51. Понятие и виды отпусков
 52. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск
 53. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, их продление, перенесение, отзыв из отпуска
 54. Замена неиспользованного отпуска денежной компенсацией
 55. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
 56. Удержания из заработной платы
 57. Исчисление средней заработной платы. Выплаты работникам в случаях прекращения трудового договора
 58. Тарифная система оплаты труда. Стимулирующие выплаты
 59. Оплата труда в особых условиях, при выполнении работ различной квалификации
 60. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время
 61. Нормирование труда
 62. Понятие гарантий и компенсаций
 63. Гарантии и компенсации при выполнении государственных или общественных обязанностей
 64. Гарантии и компенсации работнику в связи с утратой трудоспособности
 65. Общая характеристика других гарантий и компенсаций
 66. Меры поощрения за успехи в работе и порядок их применения
 67. Понятие дисциплины труда
 68. Порядок применения дисциплинарного взыскания
 69. Профессиональная подготовка и переподготовка и повышение квалификации работников
 70. Организационные формы ученичества
 71. Понятие и значение охраны труда
 72. Законодательство об охране труда
 73. Государственная политика в области охраны труда
 74. Обязанности сторон трудового договора в области охраны труда
 75. Основные гарантии работников на обеспечение условий труда
 76. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету
 77. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве
 78. Порядок проведения расследования несчастных случаев
 79. Оформление материалов расследования несчастных случаев
 80. Порядок регистрации и учет несчастных случаев. Рассмотрение разногласий по несчастным случаям
 81. Понятие и условия наступления материальной ответственности
 82. Материальная ответственность работодателя перед работником
 83. Материальная ответственность работника перед работодателем
 84. Виды материальной ответственности
 85. Письменные договоры о полной материальной ответственности
 86. Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания
 87. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями
 88. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников в возрасте до 18 лет
 89. Особенности регулирование труда руководителей организаций
 90. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству
 91. Особенности регулирования труда лиц, занятых на временных и сезонных работах и лиц, заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев
 92. Регулирование труда надомников
 93. Регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
 94. Регулирование труда педагогических работников
 95. Особенности регулирования труда иных категорий работников
 96. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
 97. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами
 98. Принципы рассмотрения индивидуальных трудовых споров
 99. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
 100. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде
 101. Порядок исполнения решений по трудовым спорам
 102. Понятие и этапы разрешения коллективного трудового спора
 103. Порядок объявления забастовки
 104. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки и разрешением коллективного трудового спора
 105. Ответственность сторон трудового договора за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах
 106. Понятие и субъекты международно - правового регулирования труда
 107. Источники международно – правового регулирования труда
 108. Общая характеристика конвенций МОТ
 109. А. самые простейшие задачи
 110. Б. более сложные задачи
 111. Задачи для самостоятельного решения
 112. Глоссарий

Учебно-методический комплекс дисциплины: Уголовное право Республики Казахстан (общая часть)
Министерство образования и науки РК.. Казахский гуманитарно юридический инновационный университет.. Юридический факультет..

 1. Учебно - методический комплекс дисциплины
 2. Пояснительная записка
 3. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права
 4. Уголовный закон
 5. Объективная сторона преступления
 6. Субъективная сторона преступления
 7. Стадии совершения умышленного преступления
 8. Соучастие в преступлении
 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 10. Система и виды наказаний
 11. Назначение наказания
 12. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости
 13. Принудительные меры медицинского характера
 14. Пояснительная записка
 15. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права
 16. Уголовный закон
 17. Субъективная сторона преступления
 18. Стадии совершения умышленного преступления
 19. Соучастие в преступлении
 20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 21. Система и виды наказаний
 22. Назначение наказания
 23. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости
 24. Другие виды занятий
 25. Цели преподавания дисциплины
 26. Цели преподавания дисциплины
 27. Понятие, задачи и система уголовного права
 28. Источники уголовного права
 29. Принципы уголовного права
 30. Толкование уголовного закона
 31. Действие уголовного закона в пространстве
 32. Действие уголовного закона во времени
 33. Толкование уголовного закона
 34. Виды составов преступлений
 35. Элементы и признаки состава преступления
 36. Виды объектов преступления
 37. Виды объектов преступления
 38. Общественно опасное действие или бездействие
 39. Понятие общественно опасного последствия
 40. Причинная связь и ее значение в уголовном праве
 41. Объективной стороны состава преступления
 42. Понятие субъекта преступления
 43. Вменяемость как условие уголовной ответственности
 44. Возраст как один из признаков субъекта преступления
 45. Специальный субъект преступления
 46. Понятие и значение субъективной стороны преступления
 47. Умысел и его виды
 48. Неосторожность и ее виды
 49. Необходимая оборона
 50. Причинение вреда при задержании лица, совершившего опасное посягательство
 51. Крайняя необходимость
 52. Физическое или психическое принуждение
 53. Исполнение приказа или распоряжения
 54. Понятие стадий умышленного преступления
 55. Приготовление к преступлению
 56. Покушение на преступление
 57. Оконченное преступление
 58. Добровольный отказ от совершения преступления
 59. Понятие соучастия
 60. Формы соучастия
 61. Виды соучастников
 62. Прикосновенность к преступлению
 63. Понятие множественности преступлений
 64. Неоднократность преступлений
 65. Совокупность преступлений
 66. Рецидив преступлений
 67. Понятие наказания
 68. Цели наказания
 69. Понятие и значение системы наказаний
 70. Основные наказания
 71. Дополнительные виды наказаний
 72. Общие начала назначения наказания
 73. Назначение наказания по совокупности преступлений
 74. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление
 75. Назначение наказания за неоконченное преступление, при соучастии в преступлении и рецидиве преступлений
 76. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
 77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности
 78. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
 79. Освобождение от наказания в связи с болезнью
 80. Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств
 81. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора
 82. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
 83. Назначение наказания несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от наказания
 84. Понятие принудительных мер медицинского характера
 85. Виды принудительных мер медицинского характера
 86. Понятие, задачи и система уголовного права
 87. Форма контроля-конспект
 88. Форма контроля-конспект
 89. Форма контроля-конспект
 90. Форма контроля-конспект
 91. Форма контроля-конспект
 92. Форма контроля-конспект
 93. Форма контроля-конспект
 94. Форма контроля-конспект
 95. Форма контроля-конспект
 96. Форма контроля-конспект
 97. Форма контроля-конспект
 98. Форма контроля-конспект
 99. Форма контроля-конспект
 100. Форма контроля-конспект
 101. Форма контроля-конспект
 102. Форма контроля-конспект
 103. Форма контроля-конспект
 104. Форма контроля-конспект

Российское уголовное право предмет, метод, функции, задачи и принципы
Уголовное право это материальная отрасль права кот регулирует правоотношения складывающиеся между гос вом в лице правоохранительных органов и.. Понятие и признаки уголовного закона его система структура значение.. Уголовный закон это общеобязательный формально определенный кодифицированный НА принятый высшим ОГВ ГД..

 1. Диспозиция ст. 222, 223, 226 альтернативные
 2. Ст. 285 следует отграничивать от ст. 201, 286, 159, 160

Право спільної часткової та спільної сумісної власності на земельну ділянку та особливості їх здійснення
Стаття проголошує можливість набуття земельних ділянок на праві власності в Україні іноземними державами відповідно до міжнародних договорів ЗКУ.. Між тим існує принаймні один випадок продажу земельної ділянки іноземній..

 1. Орієнтовний перелік питань програми навчальної дисципліни, що виносяться на семестровий екзамен
 2. До частини третьої
 3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності
 4. Правовий режим земельних сервітутів
 5. Умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділян­ці в установлений час і в установленому порядку
 6. З моменту державної реєстрації
 7. Землі державної чи комунальної власності
 8. Інші умови
 9. З моменту державної реєстрації
 10. Землі державної чи комунальної власності
 11. Інші умови
 12. Купівля-продаж земельних ділянок
 13. Договір міни земельної ділянки
 14. Дарування земельної ділянки
 15. Спадкування земельної частки (паю) або земельної ділянки
 16. Підстави, умови та порядок припинення права власності на земельну ділянку

Курс лекций по дисциплине право
Курс лекций по дисциплине право.. Специальность Экономике и бухгалтерского учета по.. Составлен в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования..

 1. Понятие права
 2. Сущность и социальное назначение права
 3. Понятие и характерные черты норм права
 4. Структура норм права
 5. Социальные нормы и их виды
 6. Понятие и виды правоотношений
 7. Понятие и виды законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы
 8. Подзаконные нормативные акты
 9. Правотворчество
 10. Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права
 11. Определение власти
 12. Функции государства
 13. Механизм государства
 14. Понятие основ конституционного строя
 15. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя России
 16. Понятие и принципы построения органов государственной власти
 17. Структура органов исполнительной власти
 18. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия
 19. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права
 20. Коллективные договоры и соглашения
 21. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
 22. O время выполнения определенной работы
 23. Предмет и принципы гражданского права
 24. Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве
 25. Дееспособность
 26. Понятие юридического лица
 27. Виды юридических лиц
 28. Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством
 29. Условия и порядок заключения брака
 30. Понятие административного права
 31. Административно-правовые нормы и отношения
 32. Понятие уголовного права, его предмет и система
 33. Уголовный закон
 34. Преступление
 35. Наказание
 36. Образование в системе философских концепций
 37. Право на образование как конституционное право гражданина
 38. Понятие муниципального права России
 39. Предмет муниципального права
 40. Принципы и основы местного самоуправления
 41. Основы местного самоуправления
 42. Компетенция местного самоуправления
 43. Понятие и определение экологического права
 44. Принципы экологического права
 45. Конституция РФ о международном праве
 46. Понятие, сущность и основные особенности международного права
 47. Источники международного права
 48. Правоведение как наука
 49. Норма права
 50. Источники права
 51. Основы конституционного строя
 52. Основы административного права
 53. Основы международного права

Учебно-методический комплекс по дисциплине Административное право
Федерации.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования..

 1. Административное право
 2. Цели освоения дисциплины
 3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Административное право»
 5. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
 6. Образовательные технологии
 7. Государственное управление как объект административного права
 8. Отрасль права, наука и учебная дисциплина
 9. Механизм административно-правового регулирования
 10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
 11. Административно-правовой статус человека и гражданина
 12. Административно-правовой статус государственных служащих
 13. Методы государственного управления
 14. Понятие и основания административной ответственности
 15. Состав административного правонарушения
 16. Административные наказания. Назначение административных наказаний
 17. Дополнительные источники
 18. Управление в области экономического развития
 19. Дополнительные источники
 20. Управление в области антимонопольной деятельности
 21. Дополнительные источники
 22. Дополнительные источники
 23. Управление в области сельского хозяйства
 24. Дополнительные источники
 25. Дополнительные источники
 26. Управление в области природных ресурсов и экологии
 27. Дополнительные источники
 28. Дополнительные источники
 29. Управление области образования, науки и молодежной политики
 30. Дополнительные источники
 31. Дополнительные источники
 32. Дополнительные источники
 33. Управление области спорта
 34. Дополнительные источники
 35. Дополнительные источники
 36. Дополнительные источники
 37. Дополнительные источники
 38. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
 39. Методические рекомендации по подготовке рефератов и докладов
 40. Подготовка к выступлению перед аудиторией
 41. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 42. Официальные сайты
 43. Административное право как отрасль права
 44. Принципы государственного управления
 45. Международные акты
 46. Виды административно-правовых отношений
 47. Правонарушениях
 48. Порядок осуществления производства по делу об административном правонарушении
 49. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении(Ст. 24.5)
 50. Второй стадией производства является стадия рассмотрение дела
 51. Третьей стадией производства является факультативная стадия — пересмотр постановления по делу
 52. Управление экономической сферой
 53. Управление строительством, архитектурой и жилищно-коммунальным хозяйством
 54. Управление таможенным делом
 55. Управление социально-культурной сферой
 56. Управление наукой
 57. Управление в области труда и социального развития
 58. Управление административно-политической сферой

Тезисы лекций по учебной дисциплине Правоведение: Соотношение государства с обществом и правом
По учебной дисциплине Правоведение.. Тема Соотношение государства с обществом и правом..

 1. Понятие общества
 2. Понятие и сущность государства
 3. Функции государства
 4. Форма правления
 5. Форма государственного устройства
 6. Политический режим
 7. Механизм государства
 8. Общество и государство
 9. Понятие права
 10. Соотношение права с обществом и государством
 11. Функции права
 12. Принципы права
 13. Понятие норм права
 14. Структура норм права
 15. Виды норм права
 16. Источники права
 17. Понятие и виды законов
 18. Подзаконные нормативные акты
 19. Система права
 20. Толкование правовых норм
 21. В зависимости от объема различают буквальное, расширительное и ограничительное толкование
 22. Конституционно-правовые отношения, их субъекты и объекты
 23. Конституция РФ – основной закон и источник права государства
 24. Понятие основ конституционного строя
 25. Народовластие как важнейший принцип конституционного строя России
 26. Основные принципы конституционного строя
 27. Понятие правового статуса человека и гражданина
 28. Общая характеристика личных прав и свобод человека и гражданина
 29. Гарантии конституционных прав и свобод
 30. Понятие административного права
 31. Предмет, метод и источники административного права
 32. Административно-правовые нормы и отношения. Источники административного права
 33. Субъекты административного права
 34. Понятие уголовного права, его предмет и система
 35. Уголовный закон
 36. Действие уголовного закона во времени
 37. Действие уголовного закона в пространстве
 38. Преступление
 39. Объективные признаки состава преступления
 40. Субъективные признаки состава преступления
 41. Стадии совершения преступления
 42. Соучастие в преступлении
 43. Наказание
 44. Виды наказания
 45. Понятие и определение экологического права
 46. Экологическое право как отрасль права
 47. Принципы экологического права
 48. Источники экологического права
 49. Экологические права граждан
 50. Право природопользования
 51. Экологическое нормирование
 52. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
 53. Лицензирование природопользования и охраны окружающей среды
 54. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды
 55. Особо охраняемые природные территории
 56. Экологический контроль
 57. Ответственность за экологические правонарушения
 58. Предмет и метод гражданского права
 59. Принципы гражданского права
 60. Правоспособность и дееспособность граждан
 61. Место жительства
 62. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим
 63. Акты гражданского состояния
 64. Понятие юридического лица
 65. Виды юридических лиц
 66. Правоспособность юридического лица
 67. Органы юридического лица
 68. Реорганизация юридического лица
 69. Ликвидация юридического лица
 70. Понятие объекта гражданских прав
 71. Вещи делимые и неделимые
 72. Понятие сделки
 73. Виды сделок
 74. Форма сделки
 75. Недействительность сделок
 76. Субъекты права собственности
 77. Приобретение права собственности
 78. Прекращение права собственности
 79. Понятие обязательства
 80. Основания возникновения обязательств
 81. Множественность лиц в обязательствах
 82. Перемена лиц в обязательствах
 83. Понятие договора
 84. Свобода договора
 85. Договор присоединения
 86. Публичный договор
 87. Предварительный договор
 88. Договор в пользу третьего лица
 89. Изменение и расторжение договора
 90. Предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права
 91. Трудовые правоотношения
 92. Коллективные договоры и соглашения
 93. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
 94. Правовое регулирование существенных условий труда
 95. Трудовая дисциплина
 96. Порядок разрешения трудовых споров
 97. Общие положения. Отношения, регулируемые семейным законодательством
 98. Условия и порядок заключения брака
 99. Недействительность брака
 100. Прекращение брака
 101. Личные неимущественные права и обязанности супругов
 102. Имущественные права и обязанности супругов
 103. Правоотношения родителей и детей
 104. Права и обязанности родителей
 105. Лишение и ограничение родительских прав
 106. Личные неимущественные права детей
 107. Имущественные права детей

Правоведение
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого..

 1. Правоведение
 2. Понятие, признаки и функции государства
 3. Форма государства
 4. Правовое государство
 5. Право: понятие, сущность, функции
 6. Соотношение права и государства
 7. Понятие и структура нормы права
 8. Источники права
 9. Пространстве и по кругу лиц
 10. Система права
 11. Международное право как особая система права
 12. Религиозная правовая семья
 13. Субъекты и объекты правоотношений
 14. Правонарушение и юридическая ответственность
 15. Правотворчество
 16. Применение права
 17. Законность и правопорядок
 18. Основы правового статуса личности
 19. Особенности федеративного устройства России
 20. Понятие и виды государственных органов
 21. Законодательный процесс
 22. Федеральные органы исполнительной власти
 23. Судебная система
 24. Местное самоуправление
 25. Понятие, предмет, метод и источники административного права
 26. И административная ответственность
 27. Административное наказание: понятие и виды
 28. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права
 29. Гражданское законодательство
 30. Гражданское правоотношение
 31. Объекты гражданских правоотношений
 32. Гражданско-правовые сделки
 33. Гражданско-правовая ответственность
 34. Право собственности и иные вещные права
 35. Понятие, значение, особенности и основания возникновения обязательств
 36. Перемена лиц в обязательстве
 37. Договоры в гражданском праве
 38. Прекращение обязательств
 39. Наследственное право
 40. Понятие, источники, принципы трудового права
 41. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
 42. Порядок заключения трудового договора
 43. Изменение трудового договора
 44. Общие основания прекращения трудового договора
 45. Прекращение трудового договора по инициативе работника (увольнение по собственному желанию)
 46. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя
 47. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
 48. Понятие и виды рабочего времени
 49. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени
 50. Время отдыха и его виды
 51. Дисциплина труда
 52. Материальная ответственность работодателя перед работником
 53. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю
 54. Трудовые споры
 55. Понятие, предмет и источники семейного права
 56. Признания недействительным
 57. Личные неимущественные права и обязанности супругов
 58. Имущественные отношения супругов
 59. Договорный режим имущества супругов
 60. Права несовершеннолетних детей
 61. Права и обязанности родителей
 62. Лишение родительских прав
 63. Ограничение родительских прав
 64. Усыновление
 65. Понятие уголовного права. Преступление
 66. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 67. Назначение наказания
 68. И уголовного наказания
 69. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
 70. Система и источники экологического права
 71. Объекты правовой охраны окружающей среды
 72. Субъекты экологического права, их права и обязанности
 73. За экологические правонарушения
 74. Педагогической деятельности
 75. Педагогической деятельности
 76. Система образования
 77. И к организации образовательного процесса
 78. Обучающихся, воспитанников
 79. Педагогических работников
 80. Государственная тайна
 81. Служебная и коммерческая тайна

Административное Право
Право.. Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальностям Правоведение Экономическое право Политология..

 1. Общее понятие управления
 2. Социальное управление и его виды
 3. Исполнительная власть и ее соотношение с государственным управлением
 4. Предмет административного права
 5. Метод административно-правового регулирования
 6. Функции и принципы административного права
 7. Система административного права
 8. Механизм административно-правового регулирования и его элементы
 9. Понятие и признаки административно-правовых норм
 10. Структура административно-правовой нормы
 11. Виды административно-правовых норм
 12. Реализация административно-правовых норм
 13. Действие административно-правовых норм
 14. Источники административного права
 15. Понятие и основные признаки административно-правовых отношений
 16. Элементы административно -правовых отношений
 17. Виды административно-правовых отношений
 18. Субъекты административного права
 19. Основы административно-правового статуса гражданина
 20. Права и обязанности граждан в государственном управлении
 21. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан
 22. В деятельности исполнительной власти
 23. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
 24. Понятие и основные признаки органа государственного управления (исполнительной власти)
 25. Виды органов государственного управления (исполнительной власти)
 26. Система органов государственного управления (исполнительной власти), правовые основы ее построения
 27. Департаменты с правами юридического лица в центральных
 28. Местные органы исполнительной власти
 29. Понятие государственного служащего и основы его административно-правового статуса
 30. Стимулы деятельности государственных служащих
 31. Предприятия, учреждения и организации как субъекты административного права
 32. Понятие, виды и основы правового статуса общественных объединений
 33. Политические партии и профессиональные союзы в системе общественных объединений
 34. Правовое положение религиозных объединений. Взаимоотношения религиозных организаций и государственных органов
 35. Правотворческая (нормоустановительная) деятельность органов исполнительной власти
 36. Правоприменительная деятельность и ее виды
 37. Понятие и юридическое значение правовых актов управления
 38. Виды административно-правовых актов государственного управления
 39. Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их несоблюдения
 40. Действие актов управления
 41. Административно-правовой договор
 42. Понятие административно-правовых методов
 43. Соотношение убеждения и принуждения в деятельности исполнительной власти
 44. Поощрение как метод деятельности исполнительной власти
 45. Понятие, цели и основание административного принуждения, его отличие от других видов государственного принуждения
 46. Общая характеристика юридической ответственности
 47. Понятие, основные черты, принципы и основания административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности
 48. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением
 49. Понятие и признаки административного правонарушения
 50. Состав административного правонарушения
 51. Понятие, цели и основания административных взысканий. Виды и система административных взысканий
 52. Виды административных взысканий
 53. Общие правила наложения административных взысканий
 54. Наложение административного взыскания при совершении нескольких административных правонарушений одним лицом
 55. Исчисление срока, сроки наложения и погашения административных взысканий
 56. Основания для освобождения от административной ответственности
 57. Сущность административного процесса
 58. Принципы административного процесса
 59. Система и разграничение компетенции органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
 60. Правонарушениях
 61. Участники административного процесса. Доказательства в административном процессе
 62. Участники административного процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы
 63. Потерпевший
 64. Законные представители физического лица
 65. Защитник и представитель
 66. Свидетель
 67. Эксперт и специалист
 68. Переводчик
 69. Понятой
 70. Обстоятельства, исключающие возможность участия в административном процессе
 71. Доказательства в административном процессе
 72. Стадии административного процесса
 73. Возбуждение административного процесса и подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению
 74. Рассмотрение дела об административном правонарушении
 75. Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
 76. Обжалование и опротестование постановления по делу об административном правонарушении
 77. Исполнение постановления о наложении административного взыскания
 78. Сущность и значение законности и дисциплины
 79. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере исполнительной власти
 80. Контроль в государственном управлении
 81. Государственный надзор
 82. Судебный контроль за законностью в государственном управлении
 83. Специальные административно-правовые режимы
 84. Режим чрезвычайного положения
 85. Таможенные режимы
 86. Управление промышленностью
 87. Управление сельским хозяйством
 88. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством
 89. Управление коммуникациями
 90. Управление природопользованием и охраной окружающей среды
 91. Управление торговлей
 92. Управление образованием
 93. Управление наукой
 94. Управление в области культуры
 95. Управление здравоохранением
 96. Управление в области обороны
 97. Управление в области государственной безопасности
 98. Управление внутренними делами
 99. Управление иностранными делами
 100. Управление в области чрезвычайных ситуаций
 101. Управление юстицией
 102. Управление в сфере финансов и кредита
 103. Управление в сфере налогов и сборов
 104. Управление в области социальной защиты граждан
 105. Правовой статус и организация управления в области статистики
 106. Административно-правовые основы государственного управления
 107. Административное право

Введение в административно-процессуальное право
Введение в административно процессуальное право.. Тема Понятие и структура административного.. Тема Административно процессуальные нормы и административно процессуальные правоотношения..

 1. Понятие и структура административного процесса
 2. Общая характеристика процесса как юридической категории
 3. Основные черты и подходы к пониманию административного процесса как вида юридического процесса
 4. Структура административного процесса
 5. Принципы административного процесса
 6. Стадии административного процесса
 7. Предмет, источники и система административно-процессуального права
 8. О подходах к пониманию административно-процессуального права
 9. Предмет административно-процессуального права как самостоятельной отрасли российского права
 10. Система административно-процессуального права
 11. Источники административно-процессуального права
 12. Взаимодействие административно-процессуального права с другими отраслями российского права
 13. Понятие, особенности и структура административно-процессуальных норм
 14. Виды административно-процессуальных норм
 15. Понятие и особенности административно-процессуальных правоотношений
 16. Производство по принятию нормативных правовых актов государственного управления
 17. Субъекты правотворческой деятельности в сфере государственного управления и их компетенция по принятию нормативных правовых актов
 18. Стадии производства по принятию нормативных правовых актов государственного управления
 19. Рассмотрение проекта и принятие нормативного правового акта государственного управления
 20. Государственная регистрация нормативных правовых актов государственного управления
 21. Опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов государственного управления
 22. Производство по предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления
 23. Общая характеристика производства по предложениям и заявлениям граждан
 24. Стадии производства по предложениям и заявлениям граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления
 25. Рассмотрение предложений и заявлений граждан и обращений организаций в органах внутренних дел
 26. Общая характеристика регистрационного производства
 27. Стадии регистрационного производства
 28. Особенности осуществления отдельных видов регистрационных производств
 29. Лицензионно-разрешительное производство
 30. Лицензионно-разрешительное производство в структуре административного процесса
 31. Субъекты и участники лицензионно-разрешительного производства
 32. Стадии и виды лицензионно-разрешительного производства
 33. Производство по делам о поощрениях
 34. Общая характеристика поощрительного производства
 35. Стадии производства по делам о поощрениях
 36. Возбуждение ходатайства о поощрении
 37. Направление представления о поощрении в соответствующий государственный орган
 38. Особенности производства по делам о поощрении в органах внутренних дел
 39. Контрольно–надзорное производство
 40. Общая характеристика контрольно-надзорного производства
 41. Участники контрольно-надзорного производства. Их права и обязанности
 42. Стадии и сроки контрольно-надзорного производства
 43. Производство по административно-правовым жалобам и спорам
 44. Общая характеристика производства по административно-правовым жалобам и спорам
 45. Основные стадии производства по административным жалобам
 46. Стадия пересмотра принятого решения по жалобе
 47. Стадия по исполнению принятого решения
 48. Судебное обжалование незаконных действий и решений органов исполнительной и муниципальной власти (административная юстиция)
 49. Дисциплинарное производство
 50. Понятие и особенности дисциплинарного производства
 51. Особенности дисциплинарного производства
 52. Общие правила дисциплинарного производства. Участники дисциплинарного производства
 53. Стадии производства по привлечению к дисциплинарной ответственности
 54. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел
 55. Рассмотрение материалов дела и принятие решения
 56. Исполнительное производство
 57. Общая характеристика исполнительного производства
 58. Участники исполнительного производства и их правовое положение
 59. Стадии исполнительного производства
 60. Производство по применению отдельных мер административного предупреждения и мер административного пресечения
 61. Общая характеристика производства по применению мер административного предупреждения и мер административного пресечения
 62. Процедуры применения мер административного предупреждения, закрепленных санкцией правовой нормы
 63. Процедуры применения отдельных мер административного пресечения
 64. Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях
 65. Понятие, правовая основа, основные элементы и виды производства по делам об административных правонарушениях
 66. Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях
 67. Понятие, виды и оценка доказательств по делам об административных правонарушениях
 68. Стадии производства по делам об административных правонарушениях
 69. Понятие стадии производства по делам об административных правонарушениях
 70. Возбуждение дела об административном правонарушении
 71. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
 72. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
 73. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
 74. Субъекты и участники производства по делам об административных правонарушениях
 75. Общая характеристика системы субъектов производства по делам об административных правонарушениях
 76. Подведомственность дел об административных правонарушениях
 77. Административно-процессуальный статус участников производства по делу об административном правонарушении
 78. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
 79. Понятие, цели применения и элементы правового регулирования мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Конспект лекций по дисциплине Трудовое право
Конспект лекций.. по дисциплине.. Трудовое право Кандидат юридических наук доцент..

 1. Понятие труда
 2. Статья 4. Отношения, регулируемые Трудовым кодексом
 3. Метод трудового права
 4. Соотношение трудового и смежных отраслей права
 5. Статья 2. Задачи Трудового кодекса
 6. Принципы трудового права
 7. Статья 8. Соотношение законодательства о труде и норм международного права
 8. Статья 14. Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений
 9. Понятие системы трудового права, системы науки трудового права и системы законодательства о труде
 10. Статья 7. Источники регулирования трудовых и связанных с ними отношений
 11. Локальные нормативные правовые акты
 12. Нормативные соглашения (договоры)
 13. Система источников трудового права
 14. Статья 67. Обратная сила нормативного правового акта
 15. Значение судебной практики высших органов судебной власти
 16. Понятие международно-правового регулирования труда
 17. Субъекты международного публичного трудового права
 18. Источники международного публичного трудового права. Международные трудовые стандарты, закрепленные в актах ООН
 19. Международная организация труда
 20. Декларации, конвенции и рекомендации Международной организации труда
 21. Роль международных норм и принципов в сфере труда
 22. Многосторонние международные акты и двусторонние межгосударственные соглашения по регулированию отношений в сфере труда
 23. В. А. Кучинский
 24. Наниматели как субъекты трудового права. Правовое положение уполномоченных должностных лиц нанимателя
 25. Статья 308. Понятие домашних работников
 26. Правовой статус профсоюзов
 27. Статья 4. Отношения, регулируемые Трудовым кодексом
 28. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений
 29. Статья 25. Начало действия трудового договора
 30. Статья 44. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
 31. Сроки в трудовом праве
 32. Общая характеристика отдельных видов правоотношений, тесно связанных с трудовыми
 33. Статья 4. Отношения, регулируемые Трудовым кодексом
 34. Статья 353. Основные принципы социального партнерства
 35. Субъекты социального партнерства. Представители интересов работников и нанимателей
 36. Статья 358. Соглашение
 37. Статья 361. Коллективный договор
 38. Коллективные переговоры и порядок их ведения. Порядок заключения и изменения коллективного договора, соглашения
 39. Форма, срок и сфера действия коллективного договора, соглашения
 40. Понятие занятости. Правовое регулирование занятости населения и ее формы
 41. Под трудоустройством понимают содействие занятости в различных формах
 42. Понятие безработного и его правовой статус. Социальные гарантии безработным
 43. Общественные работы, порядок их организации
 44. Заемный труд и частные агентства занятости
 45. Понятие и функции трудового договора
 46. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с применением труда
 47. Предварительное испытание и его правовое значение
 48. Статья 25. Начало действия трудового договора
 49. Общий порядок заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Первичные документы о труде
 50. Статья 26. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
 51. Статья 16. Запрещение необоснованного отказа отдельным гражданам в заключении трудового договора
 52. Статья 22. Недействительность трудового договора
 53. Статья 23. Недействительность отдельных условий трудового договора
 54. Статья 20. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором
 55. Понятие и виды переводов
 56. Статья 33. Временный перевод в связи с производственной необходимостью
 57. Статья 34. Временный перевод в случае простоя
 58. Статья 31. Перемещение
 59. Понятие существенных условий труда и порядок их изменения
 60. Статья 49. Отстранение от работы
 61. Статья 35. Основания прекращения трудового договора
 62. Процедура прекращения трудового договора. Гарантии прав работников при увольнениях
 63. Статья 37. Прекращение трудового договора по соглашению сторон
 64. Статья 39. Продолжение действия срочного трудового договора на неопределенный срок
 65. Статья 41. Расторжение срочного трудового договора по требованию работника
 66. Статья 42. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
 67. Статья 45. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников
 68. Общая характеристика расторжения трудового договора по инициативе нанимателя за виновные действия работника (основания, процедура, гарантии)
 69. Статья 200. Сроки применения дисциплинарных взысканий
 70. Статья 44. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
 71. Статья 47. Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников при определенных условиях
 72. Смотрите пункт 47 Пленума РФ № 2 от 17.03.2007 года
 73. Порядок заключения, продления и перезаключения трудовых контрактов
 74. Прекращение трудового контракта по дополнительным основаниям, предусмотренным законодательными актами
 75. Дифференциация регулирования труда руководителя организации
 76. Специфика трудового договора с временными и сезонными работниками
 77. Понятие и значение правового регулирования рабочего времени
 78. Нормирование продолжительности рабочего времени. Нормы рабочего времени
 79. Виды рабочего времени
 80. Виды нестандартных режимов рабочего времени
 81. Сверхурочные работы
 82. Порядок предоставления отпусков (очередность, продление и перенос, замена денежной компенсацией)
 83. Выходные дни. Дополнительные дня отдыха (отгулы). Государственные праздники и праздничные дни
 84. Понятие отпуска. Трудовые отпуска. Понятие и виды
 85. Порядок предоставления отпусков (очередность, продление и перенос, замена денежной компенсацией)
 86. Регулируется ст.183 ТК
 87. Понятие заработной платы. Индексация заработной платы. Минимальная заработная плата
 88. Статья 59. Минимальная заработная плата
 89. Системы и формы оплаты труда
 90. Тарифная система и ее элементы
 91. Тарифная ставка первого разряда (ТСПР)
 92. Надбавки. Доплаты. Премирование
 93. Нормирование труда. Нормы труда и сдельные расценки
 94. Понятие и виды гарантийных выплат и доплат
 95. Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения
 96. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка (ВТР)
 97. Понятие дисциплинарного проступка и дисциплинарной ответственности
 98. Виды дисциплинарной ответственности
 99. Статья 198. Меры дисциплинарного взыскания
 100. Статья 242. Сроки обращения за разрешением трудовых споров
 101. Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее отличие от других видов ответственности. Виды материальной ответственности работника
 102. Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых прав работников
 103. Статья 400. Условия привлечения работников к материальной ответственности
 104. Статья 404. Случаи полной материальной ответственности
 105. Пункт 1 статьи 404
 106. Пункт 6 статьи 404
 107. Статья 403. Случаи ограниченной материальной ответственности
 108. Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю. Определение размера материального ущерба в трудовом праве
 109. Статья 233. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры
 110. Статья 242. Сроки обращения за разрешением трудовых споров
 111. Статья 242. Сроки обращения за разрешением трудовых споров
 112. Организация и компетенция комиссии по трудовым спорам. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. Решение КТС и порядок его обжалования
 113. Статья 236. Компетенция комиссии по трудовым спорам
 114. Статья 241. Рассмотрение трудовых споров в суде
 115. Исполнение решений по трудовым спорам
 116. Примирительные процедуры разрешения коллективных трудовых споров
 117. Статья 392. Обязанности сторон во время забастовки
 118. Статья 393. Откладывание или приостановление забастовки
 119. Статья 395. Незаконная забастовка
 120. Понятие и источники правового регулирования охраны труда
 121. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. Значение инструктажа по технике безопасности и его виды
 122. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний
 123. Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
 124. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде

Правоведение
Высшего профессионального образования.. Воронежский государственный университет.. Содержание Предисловие..

 1. Правоведение
 2. Тематический план и сетка часов дисциплины
 3. Соотношение права с обществом и государством
 4. Структура права
 5. Основы конституционного права РФ. Сущность и значение конституции РФ. Конституционно-правовой статус личности
 6. Основы гражданского и предпринимательского права РФ
 7. Практикум
 8. Основы уголовного права РФ
 9. Основы финансового, банковского права РФ и законодательства, регулирующего бухгалтерскую и аудиторскую деятельность
 10. Основы налогового и страхового права РФ
 11. Статья 15
 12. Статья 83
 13. Статья 102
 14. Статья 103
 15. Статья 125
 16. Статья 2.1. Административное правонарушение
 17. Статья 3.2. Виды административных наказаний
 18. Статья 3.3. Основные и дополнительные административные наказания
 19. Статья 3.5. Административный штраф
 20. Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения
 21. Статья 3.8. Лишение специального права
 22. Статья 3.9. Административный арест
 23. Статья 3.12. Административное приостановление деятельности
 24. Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
 25. Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
 26. Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
 27. Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования
 28. Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство
 29. Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве
 30. Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
 31. Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция
 32. Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
 33. Статья 15. Категории преступлений
 34. Статья 33. Виды соучастников преступления
 35. Статья 37. Необходимая оборона
 36. Статья 158. Кража
 37. Статья 159. Мошенничество
 38. Статья 160. Присвоение или растрата
 39. Статья 161. Грабеж
 40. Статья 162. Разбой
 41. Статья 163. Вымогательство
 42. Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
 43. Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
 44. Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
 45. Статья 171. Незаконное предпринимательство
 46. Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
 47. Статья 172. Незаконная банковская деятельность
 48. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
 49. Статья 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
 50. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
 51. Статья 176. Незаконное получение кредита
 52. Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
 53. Статья 180. Незаконное использование товарного знака
 54. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
 55. Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
 56. Статья 188. Контрабанда
 57. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
 58. Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
 59. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
 60. Статья 34. Совместная собственность супругов
 61. Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
 62. Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов
 63. Статья 48. Установление происхождения ребенка
 64. Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений
 65. Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
 66. Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
 67. Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
 68. Статья 19. Имя гражданина
 69. Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина
 70. Статья 25. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя
 71. Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
 72. Статья 28. Дееспособность малолетних
 73. Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния
 74. Статья 48. Понятие юридического лица
 75. Статья 49. Правоспособность юридического лица
 76. Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
 77. Статья 52. Учредительные документы юридического лица
 78. Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица
 79. Статья 56. Ответственность юридического лица
 80. Статья 57. Реорганизация юридического лица
 81. Статья 61. Ликвидация юридического лица
 82. Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
 83. Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах
 84. Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества
 85. Статья 72. Ведение дел полного товарищества
 86. Статья 73. Обязанности участника полного товарищества
 87. Статья 82. Основные положения о товариществе на вере
 88. Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере
 89. Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью
 90. Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
 91. Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью
 92. Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной ответственностью
 93. Статья 96. Основные положения об акционерном обществе
 94. Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества
 95. Статья 98. Образование акционерного общества
 96. Статья 99. Уставный капитал акционерного общества
 97. Статья 103. Управление в акционерном обществе
 98. Статья 105. Дочернее хозяйственное общество
 99. Статья 107. Понятие производственного кооператива
 100. Статья 109. Имущество производственного кооператива
 101. Статья 110. Управление в производственном кооперативе
 102. Статья 113. Унитарное предприятие
 103. Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
 104. Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
 105. Статья 116. Потребительский кооператив
 106. Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)
 107. Статья 118. Фонды
 108. Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
 109. Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
 110. Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
 111. Статья 150. Нематериальные блага
 112. Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
 113. Статья 160. Письменная форма сделки
 114. Статья 182. Представительство
 115. Статья 184. Коммерческое представительство
 116. Статья 185. Доверенность
 117. Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц
 118. Статья 218. Основания приобретения права собственности
 119. Статья 235. Основания прекращения права собственности
 120. Статья 421. Свобода договора
 121. Статья 1145. Наследники последующих очередей
 122. Статья 1152. Принятие наследства
 123. Статья 1153. Способы принятия наследства
 124. Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
 125. Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда
 126. Статья 4. Запрещение принудительного труда
 127. Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений
 128. Статья 20. Стороны трудовых отношений
 129. Статья 21. Основные права и обязанности работника
 130. Статья 22. Основные права и обязанности работодателя
 131. Статья 40. Коллективный договор
 132. Статья 43. Действие коллективного договора
 133. Статья 45. Соглашение. Виды соглашений
 134. Статья 48. Действие соглашения
 135. Статья 58. Срок трудового договора
 136. Статья 59. Срочный трудовой договор
 137. Статья 61. Вступление трудового договора в силу
 138. Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
 139. Статья 66. Трудовая книжка
 140. Статья 67. Форма трудового договора
 141. Статья 70. Испытание при приеме на работу
 142. Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение
 143. Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора
 144. Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
 145. Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
 146. Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок
 147. Статья 192. Дисциплинарные взыскания
 148. Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
 149. Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда
 150. Статья 243. Случаи полной материальной ответственности
 151. Статья 248. Порядок взыскания ущерба
 152. Статья 387. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам
 153. Статья 391. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах
 154. Статья 402. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией
 155. Статья 403. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника
 156. Статья 404. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже
 157. Статья 409. Право на забастовку
 158. Статья 38. Объект налогообложения
 159. Статья 2. Законодательство в области охраны окружающей среды
 160. Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
 161. Статья 4. Объекты охраны окружающей среды
 162. Статья 14. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды
 163. Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 164. Статья 19. Основы нормирования в области охраны окружающей среды
 165. Статья 21. Нормативы качества окружающей среды
 166. Статья 22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
 167. Статья 23. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов
 168. Статья 29. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды
 169. Статья 1. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи
 170. Статья 5. Регулирование бухгалтерского учета
 171. Статья 6. Организация бухгалтерского учета в организациях
 172. Статья 7. Главный бухгалтер
 173. Статья 8. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
 174. Статья 9. Первичные учетные документы
 175. Статья 10. Регистры бухгалтерского учета
 176. Статья 13. Состав бухгалтерской отчетности
 177. Статья 14. Отчетный год
 178. Статья 1. Аудиторская деятельность
 179. Статья 5. Обязательный аудит
 180. Статья 4. Объекты страхования
 181. Статья 6. Страховщики
 182. Статья 8. Страховые агенты и страховые брокеры
 183. Статья 10. Страховая сумма и страховая выплата

Российское уголовное право
Юридический факультет.. А Е Маслов Российское уголовное право Курс лекций Общая часть..

 1. Российское уголовное право
 2. История российского уголовного законодательства
 3. Понятие, предмет и метод, источники уголовного права РФ
 4. Предмет уголовного права
 5. Метод уголовно-правового регулирования
 6. Источники уголовного права
 7. Задачи, функции и система уголовного права РФ
 8. Система уголовного права
 9. Принципы уголовного права
 10. Наука уголовного права
 11. История российского уголовного законодательства
 12. Понятие и признаки уголовного закона
 13. Система и структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы
 14. Действие уголовного закона в пространстве
 15. Выдача преступников (экстрадиция)
 16. Толкование уголовного закона
 17. Определение и признаки преступления
 18. Нормативные акты
 19. Понятие и структура состава преступления
 20. Виды составов преступлений
 21. Значение состава преступления
 22. Нормативные акты
 23. Понятие и значение объективной стороны преступления
 24. Деяние как обязательный признак объективной стороны преступления
 25. Общественно опасное действие
 26. Общественно опасное бездействие
 27. Понятие и виды преступных последствий
 28. Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими последствиями
 29. Факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны преступления
 30. Нормативные акты
 31. Понятие и значение субъекта преступления
 32. Достаточный возраст как признак субъекта преступления
 33. Нормативные акты
 34. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления
 35. Понятие вины и ее формы
 36. Умысел и его виды
 37. Неосторожность и ее виды
 38. Преступление с двумя формами вины
 39. Невиновное причинение вреда (случай)
 40. Ошибка и ее уголовно-правовое значение
 41. Нормативные акты
 42. Понятие и виды стадий совершения преступления
 43. Приготовление к преступлению
 44. Покушение на преступление
 45. Оконченное преступление
 46. Добровольный отказ от преступления
 47. Нормативные акты
 48. Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления
 49. Объективные признаки соучастия
 50. Субъективные признаки соучастия
 51. Формы соучастия
 52. Характер действий соучастников
 53. Исполнитель
 54. Организатор
 55. Пособник
 56. Основания ответственности
 57. Правила индивидуализации ответственности соучастников
 58. Эксцесс исполнителя
 59. Добровольный отказ соучастников
 60. Неудавшееся соучастие
 61. Понятие и виды единичного преступления
 62. Совокупность преступлений
 63. Рецидив преступлений
 64. Конкуренция норм
 65. Нормативные акты
 66. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
 67. Необходимая оборона
 68. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
 69. Крайняя необходимость
 70. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния
 71. Нормативные акты
 72. Понятие и признаки наказания
 73. Цели наказания
 74. Понятие системы наказаний
 75. Виды наказаний
 76. Общие начала назначения наказания
 77. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
 78. Присяжных заседателей о снисхождении
 79. И при рецидиве преступлений
 80. И совокупности приговоров
 81. Наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
 82. Уголовно-правового воздействия
 83. Контроль за поведением условно осужденного
 84. Или продление испытательного срока
 85. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности
 86. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
 87. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
 88. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
 89. Понятие и виды освобождения от наказания
 90. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
 91. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
 92. Освобождение от наказания в связи с болезнью
 93. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей
 94. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
 95. Амнистия
 96. Помилование
 97. Судимость
 98. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения
 99. Общая характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних
 100. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения
 101. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания
 102. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского характера
 103. Виды принудительных мер медицинского характера и их особенности
 104. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера
 105. Конфискация имущества

Огляд системи правосуддя Сполученого Королівства. Система судів Англії та Вал її
Вступ.. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист від.. Рецензенти Костицький В М академік АПрН України..

 1. Видавництва "Юрінком Інтер", 2001
 2. Огляд системи правосуддя Сполученого Королівства
 3. Розділ І
 4. Розділ І
 5. Читальний зал
 6. Суди графств
 7. Розділ І
 8. Магістратські суди
 9. Розділ І
 10. Високий суд
 11. Розділ І
 12. Відділення Королівської лави
 13. Розділ І
 14. Канцлерське відділення
 15. Відділення у сімейних справах
 16. Розділ І
 17. Історія і склад
 18. Карне відділення
 19. Цивільне відділення
 20. Розділ І
 21. Розділ І
 22. Окружні суди
 23. Шерифські суди
 24. Вищі суди
 25. Розділ І
 26. Сесійний суд
 27. Спеціальні суди
 28. Суди спеціальної юрисдикції у Великій Британії
 29. Суд коронера
 30. Трибунал з питань трудових відносин
 31. Розділ І
 32. Суд у справах про порушення свободи конкуренції
 33. Військові трибунали
 34. Судова система Великої Британії
 35. Судова система Великої Британії
 36. Компенсаційні трибунали
 37. Трибунали
 38. Організація
 39. Розділ 1
 40. Юрисдикція
 41. Розділ І
 42. Професійні судді
 43. Мирові судді
 44. Розділ І
 45. За органами адміністративної юстиції
 46. Адміністративно-технічний нагляд
 47. Юрисдикція
 48. Розділ І
 49. Судова система США
 50. Окружні суди
 51. Судова система США
 52. Розділ II
 53. Історія та склад суду
 54. Повноваження
 55. Судова система США
 56. Історія виникнення і статус
 57. Розділ II
 58. Повноваження
 59. Розділ II
 60. Суд США з питань міжнародної торгівлі
 61. Історія виникнення і статус
 62. Розділ II
 63. Судова система США
 64. Судова система США
 65. Суди з питань банкрутства
 66. Організація
 67. Судова система США
 68. Повноваження
 69. Порядок розгляду
 70. Судова система США
 71. Заснування
 72. Юрисдикція
 73. Процедура звернення І розгляду
 74. Судова система США
 75. Суди спеціальної процедури
 76. Організаційний статус
 77. Розділ II
 78. Остаточна апеляційна юрисдикція
 79. Розділ II
 80. Судова система США
 81. Розділ II
 82. Судова система США
 83. Судоаа система США
 84. Судова система США
 85. Судова система США
 86. Розділ II
 87. Судова система США
 88. Юридичні помічники та штатні юристи
 89. Розділ II
 90. Помічники в судах
 91. Розділ II
 92. Допоміжні організації
 93. Судова система США
 94. Розділ II
 95. Цивільна процедура
 96. Розділ II
 97. Кримінальна процедура
 98. Судова система США
 99. Перегляд рішень Податковогосуду США
 100. Судова система США
 101. Доказова процедура
 102. Процедура розгляду справ у Верховному суді США
 103. Судова система Канади
 104. Див. таблицю 7.
 105. Провінційні суди
 106. Вищі суди
 107. Суд присяжних
 108. Судова система Канади
 109. Організаційний статус
 110. Юрисдикція Відділу судового розслідування
 111. Розділ III
 112. Розділ III
 113. Організація роботи
 114. Історія
 115. Структура та організація діяльності
 116. Розділ III
 117. Повноваження та порядок розгляду справ
 118. Умови існування військового правосуддя
 119. Судова система Канади
 120. Військові трибунали
 121. Розділ III
 122. Судова система Канади
 123. Судова система Канади
 124. Організаційний статус
 125. Судова система Канади
 126. Юрисдикція щодо конституційності
 127. Юрисдикція щодо апеляцій
 128. Спеціальна юрисдикція
 129. Процедура проходження апеляції
 130. Нормотворчі повноваження Верховного суду
 131. Розділ III
 132. Загальні уяви щодо статусу суддів
 133. Судова система Канади
 134. Дорадчі комітети
 135. Загальний огляд провінційних систем призначення суддів
 136. Судова система Канади
 137. Досвід провінції Онтаріо
 138. Оплата праці суддів
 139. Розділ III
 140. Розділ IV
 141. Розділ IV
 142. Процедура розгляду цивільних справ
 143. Процедура розгляду кримінальних справ
 144. Організація
 145. Розгляд цивільних справ у першій інстанції
 146. Розділ IV
 147. Розгляд цивільних справ в апеляційній інстанції
 148. Розгляд кримінальних справ у першій інстанції
 149. Розділ IV
 150. Апеляційна процедура у кримінальних справах
 151. Розділ IV
 152. Статус і організація
 153. Розділ IV
 154. Судова система Індії
 155. Розділ V
 156. Суди кримінальної юрисдикції
 157. Організація судів президентського округу
 158. Розділ V
 159. Судова система Індії
 160. Основи організаційної діяльності Верховного суду
 161. Конституційна юрисдикція Верховного суду
 162. Розділ V
 163. Адміністративні повноваження Верховного суду
 164. Розділ V
 165. Розділ VI
 166. Судова система Японії
 167. Розділ VI
 168. Службовці суду
 169. Незаинтересован! учасники судових процесів
 170. Вищі суди Шотландії
 171. Система судів штатів в США
 172. Структура судів штату Іллінойс
 173. Структура судів штату Каліфорнія
 174. Судова система Японії
 175. Судові системи країн світу

Учебно-методический комплекс по дисциплине Гражданское право
Юридический факультет.. Кафедра гражданского права и процесса..

 1. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля)
 2. Выписка из учебного плана
 3. Источники гражданского права
 4. Гражданских правоотношений
 5. Гражданских правоотношений
 6. Объекты гражданских правоотношений
 7. Гражданско-правовая ответственность
 8. И иных вещных правах
 9. Права на средства индивидуализации
 10. Общие положения об обязательствах
 11. Гражданско-правовой договор
 12. Нормативные материалы
 13. Обеспечение дисциплины учебными изданиями
 14. Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями
 15. План лекции
 16. План лекции
 17. План лекции
 18. План лекции
 19. План лекции
 20. План лекции
 21. План лекции
 22. Нормативные материалы
 23. План лекции
 24. Нормативные материалы
 25. План лекции
 26. План лекции
 27. План лекции
 28. План лекции
 29. План лекции
 30. План лекции
 31. План лекции
 32. Нормативные материалы
 33. План лекции
 34. План лекции
 35. План лекции
 36. План лекции
 37. План лекции
 38. План лекции
 39. План лекции
 40. План лекции
 41. План лекции
 42. План лекции
 43. План лекции
 44. План лекции
 45. Методические рекомендации по проведению практических
 46. Методические рекомендации по проведению вводного практического (семинарского) занятия по гражданскому праву
 47. Обучающего инструмента

Трудовое право Украины
Курс лекций.. Трудовое право Украины..

 1. Предмет трудового права
 2. Особенности метода трудового права в условиях перехода к рыночным отношениям
 3. Система трудового права и система трудового законодательства
 4. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
 5. Функции трудового права
 6. Общая характеристика источников трудового права
 7. Единство и дифференциация правового регулирования труда
 8. Значение руководящих разъяснений пленума верховного суда украины
 9. Понятие и значение основных принципов трудового права
 10. Определение и система основных принципов трудового права
 11. Работники как субъекты трудового права
 12. Трудовая правосубъектность собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа
 13. Трудовая правосубъектность предприятия, учреждения, организации как субъекта трудового права
 14. Международно-правовое регулирование труда
 15. Понятие и формы занятости и государственная политика в этой сфере
 16. Понятие трудоустройства. Правовая организация трудоустройства
 17. Понятие безработного. Правовой статус безработного
 18. Понятие трудового договора и его характеристика в современный период
 19. Стороны трудового договора
 20. Порядок заключения трудового договора
 21. Трудовой договор на определенный срок
 22. Контракт — особый вид трудового договора
 23. Трудовой договор о временной работе
 24. Трудовой договор о сезонной работе
 25. Трудовой договор с трудящимся-мигрантом
 26. Трудовой договор о совместительстве
 27. Трудовой договор о совмещении профессий и должностей
 28. Трудовой договор о временном заместительстве
 29. Трудовой договор о надомной работе
 30. Трудовой договор с государственным служащим
 31. Трудовой договор с молодым специалистом
 32. Изменение условий трудового договора
 33. Перемещение на другое рабочее место
 34. Прекращение трудового договора
 35. Порядок увольнения работников по инициативе собственника и третьих лиц
 36. Оформление увольнения и проведение расчета
 37. Отстранение от работы
 38. Понятие и виды рабочего времени
 39. Неполное рабочее время
 40. Режим рабочего времени
 41. Скользящий график работы
 42. Режим ненормированного рабочего дня
 43. Сверхурочная работа
 44. Дежурства
 45. Учет рабочего времени
 46. Понятие и виды времени отдыха
 47. Отпуска, их виды и порядок предоставления
 48. Ежегодный основной отпуск
 49. Дополнительные отпуска
 50. Социально-экономические аспекты оплаты труда и ее реформа
 51. Равовое определение понятия оплаты труда. Структура и функции заработной платы
 52. Сферы регулирования оплаты труда
 53. Договорное регулирование оплаты труда
 54. Организация оплаты труда на предприятиях
 55. Нормирование труда
 56. Тарифная система
 57. Системы оплаты труда
 58. Премирование работников
 59. Надбавки и доплаты
 60. Гарантийные выплаты и доплаты
 61. Право работника на оплату труда и его защита
 62. Понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения
 63. Внутренний трудовой распорядок
 64. Основные трудовые обязанности сторон трудового правоотношения
 65. Поощрения в трудовом праве
 66. Сциплинарная ответственность в трудовых правоотношениях
 67. Понятие и общая характеристика материальной ответственности
 68. Основание и условия материальной ответственности
 69. Виды материальной ответственности работников
 70. Коллективная (бригадная) материальная ответственность
 71. Определение размера ущерба и порядок его возмещения
 72. Материальная ответственность собственника или уполномоченного им органа
 73. Материальная ответственность собственника или уполномоченного им органа за необеспечение здоровых и безопасных условий труда
 74. Материальная ответственность предприятия за необеспечение сохранности личных вещей работника во время работы
 75. Понятие охраны труда и ее правовое регулирование
 76. Гарантии прав граждан на охрану труда
 77. Организация охраны труда на предприятии
 78. Специальные правила охраны труда на тяжелых, вредных и опасных работах
 79. Охрана труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью
 80. Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, связанных с производством
 81. Понятие и основные виды надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
 82. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда
 83. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда
 84. Организация производственного обучения
 85. Установление сокращенного рабочего времени
 86. Освобождение от работы без сохранения заработной платы
 87. Льготы для лиц, обучающихся в высших заведениях образования и аспирантуре
 88. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска
 89. Предоставление свободных от работы дней
 90. Установление иной продолжительности отпусков в связи с учебой
 91. Предоставление творческих отпусков
 92. Оплата проезда к месту нахождения высшего заведения образования
 93. Социальное партнерство в украине
 94. Трудовые коллективы и их полномочия
 95. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений
 96. Понятие и стороны коллективного договора
 97. Понятие и стороны соглашений
 98. Коллективные переговоры
 99. Порядок заключения коллективного договора, соглашения
 100. Понятие трудовых споров, их виды и причины возникновения
 101. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров
 102. Порядок разрешения коллективных трудовых споров
 103. Право на забастовку и его реализация. Правовые последствия законной и незаконной забастовки

Поняття кримінального права. Кримінальне право як галузь законодавства
Затверджено Міністерством освіти і науки України.. як підручник для студентів вищих навчальних закладів.. лист від р..

 1. Кримінальне право. Загальна частина
 2. Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення
 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі і просторі
 4. Кримінальне право. Загальна частина
 5. Кримінальне право. Загальна частина
 6. Кримінальне право. Загальна частина
 7. Кримінальне право. Загальна частина
 8. Кримінальне право. Загальна частина
 9. Кримінальне право. Загальна частина
 10. Реалізація негативної кримінальної відповідальності
 11. Кримінальне право. Загальна частина
 12. Кримінальне право. Загальна частина
 13. Кримінальне право. Загальна частина
 14. Кримінальне право. Загальна частина
 15. Кримінальне право. Загальна частина
 16. Кримінальне право. Загальна частина
 17. Кримінальне право. Загальна частина
 18. Кримінальне право. Загальна частина
 19. Кримінальне право. Загальна частина
 20. Кримінальне право. Загальна частина
 21. Кримінальне право. Загальна частина
 22. Форми й види вини
 23. Кримінальне право. Загальна частина
 24. Стадії вчинення умисного злочину
 25. Кримінальне право. Загальна частина
 26. Кримінальне право. Загальна частина
 27. Кримінальне право. Загальна частина
 28. Кримінальне право. Загальна частина
 29. Кримінальне право. Загальна частина
 30. Співучасть у злочині
 31. Кримінальне право. Загальна частина
 32. Кримінальне право. Загальна частина
 33. Кримінальне право. Загальна частина
 34. Кримінальне право. Загальна частина
 35. Кримінальне право. Загальна частина
 36. Кримінальне право. Загальна частина
 37. Кримінальне право. Загальна частина
 38. Кримінальне право. Загальна частина
 39. Множинність злочинів
 40. Обставини, що виключають злочинність діяння
 41. Кримінальне право. Загальна частина
 42. Звільнення від кримінальної відповідальності
 43. Кримінальне право. Загальна частина
 44. Кримінальне право. Загальна частина
 45. Кримінальне право. Загальна частина
 46. Кримінальне право. Загальна частина
 47. Кримінальне право. Загальна частина
 48. Кримінальне право. Загальна частина
 49. Кримінальне право. Загальна частина
 50. Кримінальне право. Загальна частина
 51. Кримінальне право. Загальна частина
 52. Кримінальне право. Загальна частина
 53. Кримінальне право. Загальна частина
 54. Звільнення від покарання та його відбування
 55. Кримінальне право. Загальна частина
 56. Кримінальне право. Загальна частина
 57. Кримінальне право. Загальна частина
 58. Кримінальне право. Загальна частина
 59. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
 60. Кримінальне право. Загальна частина
 61. Кримінальне право. Загальна частина
 62. Кримінальне право. Загальна частина
 63. Кримінальне право. Загальна частина
 64. Кримінальне право. Загальна частина
 65. Кримінальне право. Загальна частина
 66. Кримінальне право. Загальна частина
 67. Кримінальне право. Загальна частина
 68. Кримінальне право. Загальна частина
 69. Кримінальне право. Загальна частина

Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений
Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений.. Е И Колюшин..

Уголовное право
высшего профессионального образования.. Российская академия правосудия.. Центральный филиал..

 1. Воронеж
 2. Объем и виды учебной работы по дисциплине
 3. Объем и виды учебной работы по дисциплине
 4. На базе среднего (полного) общего образования
 5. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовная политика
 6. Уголовный закон. История развития уголовного законодательства России
 7. Субъект преступления
 8. Субъективная сторона преступления
 9. Соучастие в преступлении
 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 11. Система и виды наказаний
 12. Назначение наказания
 13. Наказания
 14. Несовершеннолетних
 15. Иные меры уголовно-правового характера
 16. Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений
 17. Преступления против жизни и здоровья
 18. И свобод человека и гражданина
 19. Преступления против собственности
 20. И общественного порядка
 21. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
 22. Экологические преступления
 23. И эксплуатации транспорта
 24. И безопасности государства
 25. Преступления против правосудия
 26. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовная политика. Уголовный закон. История уголовного законодательства России
 27. Понятие и признаки преступления. Категоризация преступлений. Понятие уголовной ответственности и ее основание
 28. Понятие и признаки состава преступления
 29. Объект преступления. Объективная сторона преступления
 30. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления
 31. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении
 32. Понятие и цели наказания
 33. Наказания
 34. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
 35. Преступления против жизни и здоровья
 36. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
 37. Преступления против семьи и несовершеннолетних
 38. Преступления против собственности
 39. Самоуправления
 40. Объект преступления. Объективная сторона преступления
 41. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания
 42. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
 43. Преступления против правосудия
 44. Множественность преступлений
 45. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 46. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания
 47. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
 48. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
 49. Преступления против собственности
 50. Преступления в сфере экономической деятельности
 51. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
 52. Преступления против правосудия
 53. Преступления против порядка управления
 54. Понятие и признаки состава преступления
 55. Назначение наказания
 56. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
 57. Уголовный закон. История уголовного законодательства России
 58. Понятие и признаки преступления. Категоризация преступлений
 59. Неоконченное преступление
 60. Иные меры уголовно-правового характера
 61. Преступления против жизни и здоровья
 62. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
 63. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
 64. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
 65. Преступления против семьи и несовершеннолетних
 66. Преступления против общественной безопасности
 67. Уголовное право

Уголовное право
Кафедра уголовно правовых дисциплин.. А С Сенцов.. К ю н доцент..

 1. Структура аккредитационных педагогических измерительных материалов (дидактические единицы)
 2. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основание
 3. Объективные признаки состава преступления
 4. Субъект и субъективная сторона преступления
 5. Оконченное и неоконченное преступление
 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 7. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
 8. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
 9. Темы докладов и рефератов
 10. Темы докладов и рефератов
 11. Темы докладов и рефератов
 12. Темы докладов и рефератов
 13. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера
 14. Темы докладов и рефератов
 15. Темы докладов и рефератов
 16. График самостоятельной работы
 17. Понятие и методика изучения Особенной части. Основные правила квалификации преступлений
 18. Преступления против жизни и здоровья
 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
 20. Преступления против собственности
 21. Преступления в сфере экономической деятельности
 22. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
 23. Экологические преступления
 24. Транспорта
 25. Преступления против правосудия
 26. Преступления против порядка управления
 27. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности
 28. Экологические преступления
 29. График самостоятельной работы
 30. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса
 31. Какова система Уголовного кодекса РФ
 32. К теме №2
 33. К теме № 9
 34. К теме №10
 35. Курсовых и дипломных работ.

Кримінальне право
Міністерство внутрішніх справ України.. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е О Дідоренка..

 1. Передмова
 2. За кредитно-модульною системою
 3. Щодо розв’язання задач на практичних заняттях
 4. Щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
 5. Самостійна робота курсанта
 6. Міжнародних організацій
 7. І пом’якшуючих обставин
 8. Самостійна робота курсанта
 9. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 10. Самостійна робота курсанта
 11. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 12. Та статевої недоторканості особи
 13. Самостійна робота курсанта
 14. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 15. Злочини статевої свободи та статевої недоторканості особи
 16. Злочини проти основ національної безпеки України
 17. Злочини проти життя та здоров’я особи
 18. Злочини проти волі, честі та гідності особи
 19. Злочини статевої свободи та статевої недоторканості особи
 20. І свобод людини й громадянина
 21. Самостійна робота курсанта
 22. Закони, підзаконні та інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 23. Самостійна робота курсанта
 24. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 25. У сфері господарської діяльності
 26. Та бюджетної систем України
 27. Та бюджетної систем України
 28. Самостійна робота курсанта
 29. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 30. Поняття та види злочинів проти довкілля
 31. Злочинів у сфері водних ресурсів і лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу
 32. Закони, підзаконні й інші нормативно-правові акти України та нормативно-правові документи міжнародних організацій
 33. Злочини проти довкілля
 34. Та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
 35. Злочини проти власності
 36. Злочини у сфері господарської діяльності
 37. Злочини проти довкілля

Налоговое право
Белгородский юридический институт.. А Н Прокопенко..

 1. Экономическая сущность налогообложения
 2. Понятие налога и сбора
 3. Функции налогов
 4. Предмет и метод налогового права
 5. Общие принципы налогообложения
 6. Порядок установления налогов и сборов
 7. Элементы налогообложения
 8. Налоговый период
 9. Ставка налога
 10. Налоговые льготы
 11. Понятие налоговых правоотношений
 12. Признаки налоговых правоотношений
 13. Объекты налоговых правоотношений
 14. Налогоплательщики
 15. Обязанности налогоплательщиков
 16. Налоговые агенты
 17. Представители налогоплательщиков и налоговых агентов
 18. Другие участники налоговых правоотношений
 19. Налоговые органы
 20. Полномочия органов внутренних дел в налоговой сфере
 21. Полномочия таможенных органов в налоговой сфере
 22. Понятие налогового контроля
 23. Учет налогоплательщиков и налоговых агентов
 24. Налоговые проверки налоговых органов
 25. Ответственность субъектов налоговых правоотношений. Налоговая тайна
 26. Понятие ответственности за нарушение налогового законодательства
 27. Принципы юридической ответственности за нарушения налогового законодательства
 28. Общие положения привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений
 29. Состав нарушения налогового законодательства
 30. Ответственность за совершение налоговых правонарушений
 31. Статья 117. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе
 32. Статья 118. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке
 33. Статья 119. Непредставление налоговой декларации
 34. Ответственность за налоговые преступления
 35. Единый социальный налог
 36. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
 37. Земельный налог
 38. Принцип территориальности в международном налоговом праве
 39. Международное двойное налогообложение
 40. Другие международные договоры и соглашения
 41. Режимы налогообложения субъектов иностранного права
 42. Налоговое право

Трудовое право
Текст выполнен на основе учебника Трудовое право автора Прокопенко В И.. Загальна частина..

 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
 2. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України
 3. Метод правового регулювання трудових відносин
 4. Функції трудового права України
 5. Система трудового права України
 6. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація
 7. Конституція України як основне джерело трудового права
 8. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
 9. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини
 10. Локальні правові норми
 11. Законодавства про працю
 12. Диференціація трудового законодавства України
 13. Міжнародні правові акти про працю
 14. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин
 15. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 16. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 17. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 18. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 19. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 20. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 21. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 22. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
 23. Поняття колективних угод та їх види
 24. Колективні переговори по укладенню колективного договору
 25. Колективні переговори по укладенню колективного договору
 26. Поняття трудових правовідносин
 27. Умови виникнення трудових правовідносин
 28. Підстави виникнення трудових правовідносин
 29. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
 30. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні
 31. Поняття працевлаштування та його правові форми
 32. Поняття безробітного і його правове становище
 33. Поняття трудового договору
 34. Загальний порядок прийняття на роботу
 35. Види трудового договору
 36. Переведення на іншу роботу
 37. Підстави припинення трудового договору
 38. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 39. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
 40. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
 41. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу
 42. Порядок звільнення з роботи
 43. Відсторонення працівника від роботи
 44. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи
 45. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого часу
 46. Режим роботи і облік робочого часу
 47. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення
 48. Поняття відпочинку та його види
 49. Поняття відпочинку та його види
 50. Соціальні відпустки
 51. Відпустки без збереження заробітної плати
 52. Порядок надання відпусток
 53. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
 54. Нормування праці
 55. Тарифна система та її складові елементи
 56. Системи оплати праці
 57. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами
 58. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку
 59. Поняття гарантій і компенсацій
 60. Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути трьох видів: типові, галузеві та конкретних підприємств
 61. Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути трьох видів: типові, галузеві та конкретних підприємств
 62. Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути трьох видів: типові, галузеві та конкретних підприємств
 63. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
 64. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
 65. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців
 66. Повна матеріальна відповідальність
 67. Підвищена матеріальна відповідальність
 68. Порядок визначення розміру шкоди
 69. Порядок відшкодування шкоди
 70. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам
 71. Поняття охорони праці за трудовим правом
 72. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
 73. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
 74. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
 75. Охорона праці жінок
 76. Охорона праці неповнолітніх
 77. Праця осіб зі зниженою працездатністю
 78. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці
 79. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі
 80. Індивідуальні спори про застосування норм трудового за­конодавства, колективних і трудових договорів прийнято нази­вати позовними спорами
 81. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
 82. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
 83. Судовий порядок розгляду трудових спорів
 84. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі
 85. Вимоги до знань та умiнь
 86. Всього. Лекц. Семін. Самост. Курсові

Право на месть
Право на месть.. Стеклянный трон Сара Дж Маас Право на месть Азбука Азбука Аттикус Москва СПб..

 1. То, что было потом
 2. На пути в эндовьер
 3. Эндовьер. начало

Гражданско-правовые системы
Оглавление.. Глава Гражданско правовые системы.. Понятие гражданско правовой системы Континентальная система права..

 1. Понятие гражданско-правовой системы
 2. Континентальная система права
 3. Англо-американская система права, или система общего права
 4. Мусульманская и патриархальная системы права
 5. Гражданское право в российской системе права
 6. Предмет гражданского права
 7. Метод гражданского права
 8. Функции гражданского права
 9. Принципы гражданского права
 10. Отличия гражданского права от других отраслей российской системы права (СПОРНО)
 11. Понятие и виды источников гражданского законодательства
 12. Необходимость принятия нового нормативного гражданского акта
 13. Действие и применение гражданского законодательства
 14. Понятие гражданского правоотношения
 15. Виды гражданских правоотношений
 16. Правоспособность граждан
 17. Дееспособность граждан
 18. Ограничение дееспособности граждан
 19. Опека и попечительство
 20. Понятие места жительства граждан и его гражданско-правовое значение
 21. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим
 22. Понятие и признаки юридического лица
 23. Правоспособность и дееспособность юридических лиц
 24. Порядок образования и прекращения юридических лиц
 25. Ликвидация юридических лиц
 26. Общая характеристика
 27. Хозяйственные товарищества
 28. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью
 29. Акционерные общества
 30. Дочерние и зависимые общества
 31. Производственный кооператив
 32. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
 33. Потребительский кооператив
 34. Общественные и религиозные организации
 35. Ассоциации и союзы
 36. Некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие организации
 37. Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований
 38. Государственные образования как участники гражданских правоотношений
 39. Участие государства во внешнем гражданском обороте
 40. Понятие осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей
 41. Пределы осуществления гражданских прав
 42. Понятие защиты гражданских прав
 43. Способы защиты гражданских прав
 44. Вещи как основной объект гражданских прав
 45. Деньги и ценные бумаги
 46. Информация, работы и услуги
 47. Понятие нематериальных благ
 48. Не надо до главы 13 2. Понятие и сущность гражданско-правовой охраны личной жизни
 49. Право на неприкосновенность жилища
 50. Право на неприкосновенность личной документации
 51. Право на неприкосновенность внешнего облика
 52. Охрана тайны личной жизни
 53. Тайна корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений
 54. Тайна усыновления
 55. Тайна следствия
 56. Тайна нотариальных действий
 57. Медицинская тайна
 58. Банковская тайна
 59. Адвокатская тайна
 60. Понятие чести, достоинства и деловой репутации
 61. Право на честь, достоинство и деловую репутацию
 62. Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации
 63. Проблема возмещения морального вреда
 64. Форма сделок
 65. Условия действительности сделок
 66. Понятие недействительной сделки
 67. Сделки с пороками в субъекте
 68. Сделки с пороками формы
 69. Сделки с пороками воли
 70. Понятие и основания возникновения представительства
 71. Доверенность и требования, предъявляемые к ней
 72. Понятие, значение и порядок исчисления сроков
 73. Понятие исковой давности и ее значение
 74. Приостановление течения срока исковой давности
 75. Перерыв течения срока исковой давности
 76. Восстановление срока исковой давности
 77. Понятие права собственности
 78. Формы и виды права собственности
 79. Основания возникновения права собственности
 80. Прекращение права собственности
 81. Защита права собственности
 82. Понятие ограниченных вещных прав
 83. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и право пожизненного наследуемого владения земельным участком
 84. Сервитут
 85. Право хозяйственного ведения
 86. Право оперативного управления
 87. Право собственности граждан
 88. Право собственности юридических лиц
 89. Право государственной и муниципальной собственности
 90. Право общей собственности
 91. Обязательство как гражданско-правовое отношение
 92. Основания возникновения обязательств
 93. НЕТ 3. Особенность исполнения обязательств
 94. Понятие обеспечения исполнения обязательств
 95. Неустойка, штраф, пеня
 96. Удержание
 97. Поручительство
 98. Банковская гарантия
 99. Задаток
 100. Общие положения
 101. Права и обязанности залогодержателя
 102. Понятие и значение договора
 103. Форма договора
 104. Правовая природа учредительных договоров
 105. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
 106. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности
 107. Виды гражданско-правовой ответственности
 108. Размер ответственности
 109. Освобождение от ответственности

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Право

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132